Holohlavy - ulice Na Kopečku čp. 16 a 19

Jsou použity materiály z hradeckého archivu.

Zpět na hlavní stránku    Zpět na popis uliceNa Kopečku
Uprostřed je čp. 19, vzdálenější při cestě čp. 16. - 5.5.2012

Na Kopečku
Od Zdeňka Tichého je fotografie, která ukazuje podobný pohled jako nahoře. Místo domu čp. 19 stojí ještě budova pily.
Foceno ze dvora domu čp. 31.

Na Kopečku
Panorama ulice Na Kopečku. Pravá strana. - 1.12.2006

Na Kopečku 16 Na Kopečku 19
Čp. 16 + Čp. 19 - 7.3.2006

Na Kopečku Na Kopečku
Vlevo: Majitel pily František Bohdanecký s manželkou.
Vpravo: Oba již v důchodě. Fotografie mám okopírované od p. Bohdanecké.

Na Kopečku Na Kopečku
Vlevo: Svoz dřeva pro pilu pana Bohdaneckého.
Vpravo: Jeden ze synů - František Bohdanecký. Hrál ochotnické i loutkové divadlo v Holohlavech.
Jeho bratr Ladislav (známý myslivec) je vyfocen na stránce o holohlavské ulici U Trati.

Na Kopečku Majitelé čp. 16: 1654 - Martin Šust, 1713 - Mikoláš Chmelík, 1730 - Jan Chmelík, Jos. Katastr - Václav Chmelík, v čase psaní hol. kroniky František Bohdanecký

   Rod Chmelíků hospodařil na tomto statku od doby protireformační a hrál význačnou roli v osudech obce ( rychtáři, konšelé ). Uvolněním poddanství upadl v hospodářskou zkázu. Poslední mužský potomek Václav Chmelík byl významnou osobou svými podniky a různými veselými i prostopášnými kousky. Chtěl k. př. ve výhodně položené zahradě s použitím tamního pramenu, jemuž přikládaná léčivá moc založiti lázně, byl štědrým mecenášem divadla, masopustních mumrajů a j. a stále obklopen známými kumpány. Rozprodával poměrně značný majetek, až byl nucen vystěhovati a na St. Plese zemřel ( oběsil se ). Jinak byl povahy dobré a na svůj čas vzdělaný ( studoval ).
   As. p. 1882 koupil Juliš, Smiřice „suchou“, 1883 Šandera „chmelničku“ a s Prokopem na „vysoký“, ( názvy luk ) 1885 Tuček Jan č. 10, Hofmann J. č. 8, Vítek, Sehnoutka, Knejp, Zilvar 37, Klouza 41, Prokop, Skořepa Habřina – „havlovskou, na houbách, chlumeckou, na vysoký a část na široký“ ( názvy rolí ).
   Zbytek koupil r. 1889 Kamil Kučera z č. 36 a v dražbě, zbývající pozemky přivtělil k hospodě a stavení s pozemkem v lukách ( který asi původně nepatřil ke základnímu statku a byl snad později přikoupen ) prodal synovci děkana Nývlta Ant. Burešovi původem z Úpice téhož roku. Na Kopečku Po jeho brzké smrti 1893 následkem úrazu, hospodařil starší syn Bureš Josef, který držel i část děkanských pozemků se statkem a zahradou č. 84. Týž r. 1912 v č. 16 zřídil pilu, pustil hospodářství a prodal pole v lukách Macháňovi a Černému z Černožic. Vlivem poválečných poměrů koupil zase v dražbě pilu s loukou Bureš Antonín a Rejchrt Frant., dlouholetým pachtem vydržený pozemek č. p. … ( dříve děkanský ) Prokop Vojtěch č. 13.
   R. 1929 koupil pilu nynější majitel František Bohdanecký. Bývalý statek se úplně rozpadl a ani stavení přestavěné by dřívější Chmelíkové nepoznali, oni sami část ( stáje a kůlny ) zbořili a stodola 2 dvakrát vyhořela a byla zbořena.
   Pila Frant. Bohdaneckého v č.p. 16 byla K.N.V. v Hradci Králové zrušena. Zaměstnanci přešli do výroby ( Krkonošský lesní průmysl a Čs. Automobilový dráhy ). Tím zastaven byl i odprodej odpadků dřeva a pilin v místě. - Hol. kronika.

  Podle soupisu poddaných z roku 1651 žili na statku:
konšel Martin Šust ( 35 ) s manželkou Martou ( 31 ), dcerami Dorotou ( 12 ) a Alžbětou ( 6 ). Také zde žil čeledín - hříbek Jan N. ( 12 let ).

  František Bohdanecký měl dva syny, Františka a Ladislava, oba bydleli v dlouhém domě ( dnešním čp. 19 ), rodiče do své smrti v dnešním čp. 16. ( vše původně jedno hospodářství čp. 16 ). Číslo 19 bylo převzato při dělení majetku ze sousední již zbourané chalupy ( dnes na jeho místě stojí čp. 212 ). - Pozn. Přemek

Vpravo jsou fotografie převzaté z hol. kroniky, které ukazují pilu a sklad dřeva po požáru. Vzadu stojí smiřický kostel.

Na Kopečku 16 Na Kopečku 16
Plán na rekonstrukci budovy pily Františka Bohdaneckého. Rýsoval architekt a stavitel Josef Hájek, Smiřice v dubnu 1934.
U půdorysu zleva je u dvou místností popis Strosovna(?), uprostřed Dílnice, vpravo Kancelář.

Na Kopečku 16
Z této budovy bylo vytvořeno čp. 19.

plán prostoru pily u čp. 16 Šest dcer Františka Fouska

V matrice oddaných obce Oujezd:
František Balcar, 21let 7m 29d starý, manželský syn Jiřího Balcara, výměnkáře z Oujezda č.p. 13 a jeho manželky Marye roz. Mikoláš Nídr, sedlák na malem Plese č.p. 2
si bral za manželku 2. července 1876
Josefa Fouskova, 20let 8 m 3 dne, manželská dcera Františka Fouska, chalupníka z V. Skalice č. p. 23 a jeho manželky Františky, manželské dcery zemřelého Václava Chmelíka z Holohlav č.p. 16.

Matrika oddaných Skalice (Velká Skalice)
Václav Novotný, 23let 3m 10d, chalupník ze Svinar č. 10, manželský syn Františka Novotného, chalupníka tutéž a jeho manželky Anny, roz. Jan Weifs, domkař z Malšové Lhoty č. 23
si vzal za manželku 18. listopadu 1879
Anna, 20let 10m 20d, manželská dcera Františka Fouska, chalupníka ve Velké Skalici č. 23 a jeho manželky Františky, roz. Václav Chmelík, sedlák v Holohlavech č. 16

Jan Kratěna, 24let 7m5d, truhlář a chalupník z Klení č. 16, okresu Česko Skalického, manželský syn zemřelého Jana Kratěny, chalupníka ze Serče č. 18 a jeho manželky Anny, roz. Matěj Kačer, zahradník ze Spíty(?) č. 7, hejtm. Novo-Měst.
si vzal 14. listopadu 1880 za manželku
Františka Fouskova, 23let 4m 22d, manželská dcera Františka Fouska, chalupníka ve Velké Skalici č. 23 a jeho manželky Františky, roz. Václav Chmelík v Holohlavech č. 16

Ulík Josef, *30.1.1864, chalupník v Klení č. 22, manželský syn Josefa Ulíka,chalupníka v Klení č. 22 a jeho manželky Josefy, dcery Ignáce Šubrta, chalupníka v Zblovém č. 6 (16 ?)
si vzal za manželku 15. února 1887
Marie Fouskova, *22.3.1862, manželská dcera Františka Fouska, chalupníka ve Velké Skalici č. 23 a jeho manželky Františky, dcery zemřelého Václava Chmelíka z Holohlav č. 16

Jožek Josef, *20.12.1864, mistr krejčovský ze Zvoli č. 23, manželský syn Jana Ježka, chalupníka ze zvoli č. 23 a jeho manželky Kateřiny, dcery Josefa Romofa, chalupníka ze Šestovic č. 56
si vzal za manželku 4. února 1890
Antonie Fouskova, *17.9.1865, manželská dcera Františka Fouska, chalupníka ve Velké Skalici č. 23 a jeho manželky Františky, dcery Václava Chmelíka z Holohlav č. 16

Václav Valášek,*13.8.1868, mistr kovářský v Holohlavech č. 68, rozen v Černožicích č. 43, vdovec, manželský syn zemřelého Václava Valáška, kováře v Předměřicích č. 18 a jeho manželky Marie, dcery Josefa Křováka, tesaře z Pohřebačky č. 7
si vzal za manželku 5. května 1894 v Čibuzi
Žofie Fouskova, *29.8.1871, rodem a bytem ve Velké Skalici č. 23, manželská dcera Františka Fouska, chalupníka ve Velké Skalici č. 23 a jeho manželky Františky, dcery Václava Chmelíka v Holohlavech č. 16


František Rychter *3.4(?).1866, řezník v Nových Holicích č. 141, rozen v Nových Holicích, manželský syn Vincence Rychter-a obuvníka v Nových Holicích č. 141 a jeho manželky Magdaleny, dcery Františka Ročka, domkaře z Ceradic č. 2
si vzal za manželku 6. listopadu 1893 v Čibuzi
Kateřina Fouskova, *27.3 (7?).1868, rodem a bytem ve Velké Skalici č. 23, manželská dcera Františka Fouska, chalupníka ve Velké Skalici č. 23 a jeho manželky Františky, dcery Václava Chmelíka v Holohlavech č. 16
Svědek: Václav Valášek, kovář Holohlavy č. 61, Jan Pultr, hostinský ve Velké Skalici č. 64