Holohlavy - ulice Na Kopečku čp. 212

Dříve na tomto místě stál dům s čp. 19

Zpět na hlavní stránku    Zpět na popis uliceMajitelé zbouraného čp. 19: 1654 – Jan Balcar, 1713 - Pavel Hořinka, 1730 – Pavel Hořinka, Josef. katastr – Václav Martinec, v čase psaní hol. kroniky Václav Jaroš.

V obci Rtyně je na domě připevněna pamětní deska s tímto textem:
"V tomto domě narodil se v roce 1852 Jan Jaroš, poslanec, starosta okresu, čestný občan a člen mnoha obcí, spolků a.t.d. Zemřel - roku 1903 v Holohlavech".
Jiné Jaroše jsem v Holohlavech neznal. Z kopečku před domem jsme sáňkovali, říkalo se tady ,,Na Jarošáku".

V Katolické pamětní knize je ale zapsáno jiné bydliště:
Úmrtí poslance Jan Jaroše 1903
Dne 28. listopadu 1903 zemřel říšský a zemský poslanec náš, p. Jan Jaroš, rolník z Čáslavek č. 10, přifařenec zdejší. ku slavnému pohřbu jeho zavítalo několik poslanců, mezi nimi p. poslanec veld. p. Stojan, Moravan a 12 duchovních. U domu řečnil p. dr. Posler, člen okr. zastupitelstva z Jaroměře, před kostelem jeden p. učitel z Chrudimi a na hřbitově p. poslanec Formánek z Pardubic. Konečně i místní děkan krátce promluvil. Kondukt a slavné Requiem měl p. dr. Stojan. ....

-----------------

Foto vpravo:
Na místě bývalého čp. 19 dnes stojí dům čp. 212. Je také vidět v Smiřické ulici. - 7.3.2006

-----------------

Žádost o povolení důjezdu.
Jaroš P.P. Obecnímu zastupitelstvu v Holohlavech !
Níže podepsaný žádá o povolení k probrání důjezdu k. parc. čís. 19. přes obecní pozemek. Jelikož důjezd do onoho čísla jest velice těžký ba skoro nemožný....
V Holohlavech 23. května 1923
Jaroš Václav rotm podm.. (?)

Na Kopečku Na Kopečku Na Kopečku
Vlevo: Jan Jaroš říšský poslanec.
Část korespondenčního lístku odeslaného v roce 1898. Vydal: 28. Edv. Beaufort, Praha.
Foto z holohlavské kroniky bylo umístěno u popisu čp. 19, bez udání jména člověka.Na Kopečku
Pod kopcem se ulice spojuje s ulicí Smiřickou. - 18.9.2005