Smiřice - Krátká ulice, čp 192

Jsou použity materiály ze smiřického a Obl. archivu v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku     Dům stojí v této ulicičp. 192
Čp. 192 - 7.1.2006.

Ze žádosti podané dne 8. května 1882:
   V úctě podepsaný, hodlám vystavěti na mém pozemku respektive na mé zahradě čís: domu 114 ve Smiřicích nový domek.

Protokol
   sepsaný u obecního úřadu ve Smiřicích dne 9. května 1882 k žádosti p. Jana Víra za povolení stavby nového domu na zahradním pozemku čparc: 199 Stavební znalec Valášek:
   ... zamýšlená stavba založená bude v dostatečné výšce, tak že jakákoliv voda jí neuškodí... zdivo navrženo dostatečných přiměřených silách a že veškeré stropy ve spod rákosovati a na vrchu cihlami dlážditi se budou. A poněvadž i krytba střechy z tvrdého hmotu pokrytá bude, nemá podepsaný proti zamýšlené stavbě ničeho k namítání.
   Stavbu provede stavitelský znalec p. Josef Andrejsek
   Boháč Jiří co spolumezující soused ničehož proti obmýšlené stavbě k namítání nemá jelikož stavebník na svém ukoupeném pozemku staví anižby se jeho gruntu dotknul a okap do svého gruntu povede.
   Kateřina Hojná co spolumezující sousedka se pronesla, že též ničehož k namítání nemá


čp. 192
Polohopis: vlevo vede Ulička, dnes je zde Krátká ulice, dům Ján Vír čís: 114 už neexistuje,
Nová stavba (dostala čp. 192), v rohu je Chlév, dům vpravo je Kat. Hojný čís: 115. Doprava vede Cesta k Holohlavům

čp. 192
Půdorys: Pekárna, Sín, Kuchin, Kvelb, Svetnice, Kvelb. Rýsoval J. Andrejsek.