Smiřice - Krátká ulice

Jsou použity materiály ze smiřického a Okresního archivu Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku

Tato ulice spojuje Mlýnskou ulici se sídlištěm Gen. Govorova. Dříve patřila k ulici Na Kršovce, jak je vidět na tabulce čp. 169.
V ulici jsou evidovány 4 adresy: 113, 169, 192 a 268
Zbouraný dům čp. 273Krátká ulice
Krátká ulice 18.10.2014

Krátká ulice
Vzadu stojí holohlavský kostel. Vlevo čp. 169, vpravo čp. 113. Foto z roku 1978. Sm. archiv.

Krátká ulice
Detail z fotografie pořízené 6.1.1926 po velké povodni, ukazuje zadní části domů v Krátké ulici. Hol. kronika.
( Pohled z druhé strany, než ukazuje foto nahoře. )

Krátká ulice
Pohled od Mlýnské ulice. Všechny popisované domy stojí na pravé straně ulice, je vidět část garáže čp. 192.


Čp. 192 - další informace o domě

Mlýnská ulice 192
Čp. 192 - Foceno z Mlýnské ulice 7.1.2006.Čp. 113

Krátká ulice
Vpravo stojí dům čp. 113, uprostřed čp. 169 a vzadu kostel čp. 268. Fotografie ze dne 10.6.2006.

Krátká ulice
Nákres k vystavení nového hospodářského stavení při domku p. Jiřího Boháče č.p. 113 ve Smiřicích,
rýsoval zednický a tesařský mistr Valášek 15. června 1872
Vpravo leží Zahrada J. Hojnýho č. 115 (Mlýnská ulice). Na starém chlívě je červeně zakreslen chlív nový.

Ze žádosti
   Bohač Já níže podepsaný mám při mém domku veškeré, zvláště ale hospodářské stavení tak těsné a tak nedostatečné, že nelze mi v nich ani dobytek, ani úrody ukrývati. Za tou příčinou hodlám onen v nákresu naznačený starý chlív sbořiti a na jeho místě a však odděleně od domovního stavení nový chlív a kulnu znova vystavěti...
Jiří Bohač, dne 16. června 1872

---------------------

Ze žádosti
   hojny sepsaného 25. června 1872 k žádosti Jiřího Boháče za povolení stavby nového hospodářského stavení.
   Já Jiří Hojný majitel domku číslo 115 ve Smiřicích co hraniční soused od domku číslo 113 pana Jiřího Boháče nemám proti obmýšlené stavbě nového chleva a kulny ... ničehož k namítání.
Podpis dole: Jiří Hojný.


Krátká ulice
Chalupa čp. 113 ,,u Dytrychů", byla postavena v roce 1786, vyhořela v roce 1929. Popis a foto smiř. archiv.

Krátká ulice
Detail osob z fotografie nahoře.Čp. 169

Krátká ulice 169
Čp. 169 - 6.7.2016

Krátká ulice 169
Nákres na zřízení kovářské dílny v domku pana Václ. Battisty v Smiřicích
rýsoval zkoušený tesařský mistr Valášek 20.9.1878.

Battista Z protokolu sepsaného 30. dubna 1878:
   ... stavitelský znalec Josef Andrejsek: ... jen toliko se podotýká by na místě kulatého komynu byl zřízený 18" palců do čtverce, a výhně železným pláštěm opatřená byla průměru 15"...
... Jiří Boháč nemá nic k namítání...
Podpis vpravo:
Wenzel Battista pochází ze žádosti o povolení stavby datované 24. dubna 1878. Píše zde ,,v mém domku čís. p. 169".

Krátká ulice 169
Nákres na postavení nové stodoly po straně s chlévem pro pana Josefa Wanžuru čís. 169 v Smiřicích.
rýsoval W. Kottland dne 23. srpna 1879. Na polohorysu je vpravo ,,domovní stavení p. J. Boháče"
Josef Vanžura psal v žádosti dne 23.8.1879 ... na vlastním pozemku.Čp. 268

Krátká ulice 268
Kostel Církve československé Čp. 268 - 25.7.2005

Podrobnosti o tomto kostele se nacházejí --- na této stránce ---.

Ze žádosti
   Rada starších církve československé zamýšlí postaviti zde při nově stavěném sboru ve Smiřicích prádelnu, 3 záchody a dřevník podle plánu dvojmo přiloženého.
   Jak ze situace jest vidno, hraničila by stavba tato s pozemkem paní Al. Lefnarové.
Čeněk Brebis dne 23. dubna 1924.

Další dopis oznamuje: ... zde budou postaveny záchody a dřevník, dle původního plánu. Od stavění prádelny bylo prozatímně upuštěno.


Krátká ulice 268
Plán stavby záchodů, prádelny a dřevníku při stavbě sboru církve č. sl. ve Smiřicích,
rýsoval Václav Volt, stavitel 22.4.1924Krátká ulice
Krátká ulice, pohled od sídliště Gen Govorova. 7.1.2005

Krátká ulice
U křižovatky stojí dům čp. 111 patří do Mlýnské ulice. 12.9.2011

Krátká ulice
Vjezd do popisované ulice. Na domě čp. 111, kde se dokončuje nátěr fasády, je tabulka Krátká ( ulice ) - 12.9.2011