Smiřice - Krátká ulice čp. 273 (zbouráno)

Fotografie jsou uloženy ve smiřickém archivu.

Zpět na hlavní stránku     Dům by stál v Krátké uliciKrátká ulice
Bohužel rozmazaná letecká fotografie této strany Smiřic. Ulice, ještě před postavením sídliště Gen. Govorova. Na jeho místě stojí bývalý
Dřevotvar (budovy bývalé lefnarovy cikorkárny/pily - vpravo nahoře). Vlevo nahoře stojí, v dnešní Mlýnské ulici, budova bývalého
Mautnerova chudobince. Šipka ukazuje popisovaný dům čp. 273. Sm. archiv

Krátká ulice
Foto z roku 1932. Šipkou je označený dům na fotografii dole.

Krátká ulice
Popis na druhé straně fotografie ze smiřického archívu říká: "dům čp. 273, západní strana, delší severní XI.1985".

Krátká ulice
Bourání domu čp. 273 - 5.3.1986 Zleva Luděk Federsel, Zdeněk Holeček a Bohumil Starý.

Krátká ulice
Bourání domu čp. 273, vzadu stojí budova fary církve čsl. - 12.3.1986

Krátká ulice
Pan Kupka popsal fotografii: "demolice činžovního domu nižší kvality".

Krátká ulice
Bourání domu čp. 273, vpravo je vidět panelový dům. - 12.3.1986

Krátká ulice
Bourání domu čp. 273 - 12.3.1986

Krátká ulice
Popisná čísla v době mezi válkami.