Holohlavy - Lipová ulice - budování domů

Zpět na hlavní stránku

Podrobnosti o čp. 29 a fotografie z bourání statku jsou na této stránce
Hotové domy této ulice jsou na této stránce

Lipová ulice
Pohled ke Smiřicím v dobách kdy ještě nestál sklad CO ( civilní obrany - viz jiné fotky ). Foto od Rudolfa LevínskéhoKliknutím na obrázek se načtou panoramatické fotografie.

Lipová ulice
Ještě nedotčené místo. Pohledy ke Smiřicím. 7.1.2006 a 21.10.2007

Lipová ulice
Pohled na obě strany železniční tratě - 18.9.2005 a 22.1.2006.

Lipová ulice
Pohled ze železniční tratě.
6.11.2007, 14.6.2009, 14.11.2009, 4.4.2010, 22.8.2010, 29.1.2011, 21.5.2011, 24.3.2012 a 4.8.2012

Lipová ulice
Stavba domů v ulici. - 20.6.2009, 19.12.2009, 24.4.2010 a 10.7.2010

Lipová ulice
Pohled ze Smiřické ulice 24.4.2010.Lipová ulice Lipová ulice
Vlevo: Bývalý statek čp. 29.
18.10.2007 začali zaměstnanci Obecního úřadu likvidovat bránu a opěrnou zídku u chodníku. 21.10.2007
Vpravo: Pohled ke Smiřické ulici - 21.10.2007

Lipová ulice
Zemní práce na budoucí ulici. - 1.11.2007

Lipová ulice
Pohled přes železniční trať na Smiřice. - 1.11.2007

Lipová ulice
Asfaltový povrch silnice je hotový. 29.6.2008

Lipová ulice
24.7.2009

Lipová ulice
29.6.2008

Lipová ulice
24.7.2009

Lipová ulice
Přes základy domu čp. 312 se díváme na druhý dům na protější straně ulice s čp.328. Základy budoucího čp. 329 jsou vlevo.- 12.9.2010

Lipová ulice
Čp. 327 - 10.7.2010

Lipová ulice
Čp. 327 - 31.10.2011

Lipová ulice
Čp. 328 - 31.10.2011

Lipová ulice
Čp. 329 je vyfoceno ze Smiřické ulice. Vlevo stojí čp. 28. - 12.9.2010

Lipová ulice
Čp. 329 je vyfoceno ze Smiřické ulice, vlevo stojí čp. 28. Před domem majitel buduje opěrnou zeď. 12.8.2011

Lipová ulice
Čp. 329, vpravo čp. 328. - 15.10.2011

Lipová ulice
Ulice zatím bez domů. 10.6.2008

Lipová ulice
Celý svah je odstraněn. 5.4.2009

Lipová ulice
Vjezd do popisované ulice ze Smiřické ulice. Vpravo budoucí čp. 310 - 10.7.2010

Lipová ulice
Podobný směr pohledu jako nahoře, ze dne 12.9.2010.
Budoucí čp. 312. Mezi domy 310 a 312 je vjezd k číslu 311, které je plánováno v soukromé zahradě domu čp. 30.

Lipová ulice
Čp. 312. - 17.7.2011

Lipová ulice
Tento domek bude mít čp. 322 . - 21.5.2011

Lipová uliceLipová ulice
14.11.2009

Lipová ulice
14.11.2009

Lipová ulice
25.4.2009

Lipová uliceLipová ulice
14.11.2009

Lipová ulice
14.11.2009

Lipová ulice
18.5.2009

Lipová ulice
24.7.2009

Lipová ulice
Čp. 316 - 15.10.2011

Lipová ulice
Ulice končí těsně u železniční tratě. Vpravo budoucí čp. 317 - 10.7.2010

Lipová ulice
Budoucí dům čp. 319, za jeho základy stojí čp. 320 - 24.3.2012

Lipová ulice
Pohled na konec ulice 21.12.2013. Uprostřed čp. 321.

Lipová ulice 321
Základy domu čp. 321 - 13.10.2012

Lipová ulice Lipová ulice
Dům u kolejí bude mít čp. 321. Foceno 7.12. a 21.12.2013

Lipová ulice
Tento domek bude mít čp. 322 . - 20.8..2011

Lipová ulice
Pohled ze železniční tratě na budoucí čp. 317 - 22.8.2010

Lipová ulice
Novostavba domu čp. 318 vpravo vzadu. 12.8.2014

Lipová ulice
Čp. 318
Pan Sladký fotil 14.8.2014 montáž překladů.

Lipová ulice
Čp. 319 - 2.6.2012

Lipová ulice
21.12.2013

Lipová ulice
Zadní části budoucích domů, zleva část domu čp. 325, 326, 327 a 328. Nejvyšší dům vlevo má čp. 313 - 10.7.2010

Lipová ulice
Pohled od Smiřic ukazuje rychle rostoucí domy v Lipové ulici.24.5.2009
Vpravo je mostek pod železniční tratí a nad ním vzadu bývalá holohlavská škola - dnes školka.