Holohlavy - Smiřická ulice - bývalý statek čp. 29
budoucí Lipová ulice

Zpět na hlavní stránku


Na této stránce jsou opravena chybná jména majitelů domů převzatá z holohlavské kroniky.

Majitelé čp. 29
V roce 1654 Kryštof Dvorský
V roce 1713 Matěj Andrejs
V roce 1730 Matěj Andrejs
Josefínský katastr č. 26 Václav Andrejsek

Názvy polí: Od Humen, na Hořičkách, Za Cestou, Chlumecká, U Rybníka, Kněžská, Široká, Ourská, Kovarská – celkem 60 str. (strych / korec 2850 m2). Louky: Na Suchý, Pod Sady.

    Lze souditi že Andrejs bylo během doby změněno na Andrejsek, a že rodina byla v dlouhé době držitelem gruntu a majitelé bývali rychtáři. Též ostatní stejnojmenné rodiny odvozují z této svůj původ. Původní statek byl značně okleštěn: Louku Na Suchý získal a drží nyní Jílovský, Smiřice, parcely Na Hořičkách a Za Cestou rozprodány na různé držitele, že zůstal nepatrný zbytek, Kněžská přes děkanství přešla na Klouzu 48, Kovářskou drží Matějček 46 a bývala u zrušeného ouvazku.
    Čis. p 33 a 34 stojí též na pozemku tohoto statku a byla sourozenci postavena.
    Poslední typické osoby rodu, selka a syn František, žijí ještě v paměti všech vrstevníků.
    Stará selka Anna, roz. Vojtěchová z Rodova, hospodařila do své smrti a vychovala .. ( ? ) dětí, dlouhý čas byla vdovou a zemřela 8.10.1925.
    Syn František, který měl převzíti hospodářství zemřel 27.11.1918 co starý mládenec a s ním odumřely i mnohé historky, které tento všeobecně známý ,,sedlák“ prožil.
    Po smrti selky převzal hospodářství nynější majitel, syn jedné ze 7mi ( ? ) dcer, Františky, provdané Tvrdé, v Habřině čp. 42 Josef Tvrdý a manželka .. ( ? ) roz. Bergmanová ze Sendražic čp. 52 r. 1920
Sepsal p. Prokop v Holohlavské kronice.

    Doplnění:
    Poslední zmiňovaný majitel měl dvě dcery a syna Josefa, ten spáchal sebevraždu, jeho manželka Růžena Tvrdá roz Melgrová zemřela v listopadu 2002. Měli spolu dvě dcery a syna. Jedna dcera zemřela a další dcera se synem hospodářství prodali v roce 2005 Obecnímu úřadu Holohlavy.
    Vpravo za vjezdem do dvora byl dost prudký kopeček, sem jsme chodili sáňkovat. Ještě v šedesátých letech jsme kopečku říkali ,,Andrejsák".


Holohlavy
Původní stav ulice, majitelka zde ještě bydlí. 24.4.2005

Holohlavy
16.7.2005 se bývalá majitelka hospodářství stěhovala. Letní fotografie jsou z tohoto dne.

Holohlavy Holohlavy
Vlevo: Na levém sloupu je napsáno 19JT20 ( Josef Tvrdý 1920 ), uprostřed č.29 a na pravém sloupu je datum 1938.

Holohlavy
Pro srovnání stejný prostor dne 29.6.2008.

Holohlavy Holohlavy
Obytná budova čp. 29. Nalevo budovy byly stáje pro dobytek. + Pohled do Smiřické ulice

Holohlavy Holohlavy
Stáj. + Kadibudka.

Holohlavy Holohlavy
Vlevo čp. 28 nahoře čp.29. + Detail popraskaného štítu.

Holohlavy Holohlavy
Vlevo: Dřevěná chalupa na dvoře hospodářství. Ve voliéře měla majitelka psa.
Vpravo: 6.8.2006 již domeček nestojí.

Holohlavy Holohlavy

Holohlavy Holohlavy
Domeček nahoře byl původně včelín. + Sklep pod přístřeškem.

Holohlavy Holohlavy
Vlevo: Stodola ze dvora.
Vpravo: Pohled do průjezdu stodolou směrem do dvora. Dveřmi vlevo se vstupovalo do prasenčáku.
Když tady moje matka za JZD krmila prasata, ohřívala brambory ve velkém pařáku. Dodnes cítím jejich chuť.
Nosili jsme si s kamarádem Jardou M. sůl z domova. Ale to jsme ještě asi nechodili do školy. :-)

Holohlavy Holohlavy
Zadní část stodoly. + Tudy se projíždělo na pole za humny.

Holohlavy Holohlavy
Vlevo: V přístavku u stodoly bydlela stará babička. 3.9.2005, Vpravo: Jeden ze tří návrhů budoucí ulice. Hol. web.

Holohlavy
Před bouráním čp. 29 a pokácením ,,vrbiček". Tady jednou bude celá ulice domků 1.10.2005

   Starosta obce Holohlavy Miloš Malinský, píše na holohlavském webu, odkud je plán vpravo nahoře:
    Při ulici Smiřická obec Holohlavy zakoupila zemědělské stavení čp. 29 s přilehlými pozemky v celkové rozloze 17500 m2. V příloze nabízíme jednu ze tří studií návrhu rodinných domků, které obec Holohlavy zainvestuje. ( komunikace, kanalizace, vodovod, plynofikace, elektrofikace, VO + RO ) s možností napojení sousedních parcel. Novou ulici nazvali zastupitelé Lipová podle lípy, která je na vjezdu do ulice a u parkoviště na konci slepé ulice budou vysazeny také lípy.
   Plán výstavby:    Opožděním výkupu části pozemku z důvodu průtahů u okresního soudu a tím zdržení územního řízení jsme nemohli žádat do konce ledna 2006 o dotace od ministerstva pro místní rozvoj a Královéhradeckého kraje, tím se výstavba inženýrských sítí v ulici Lipová posouvá na 1 pololetí roku 2007.

Holohlavy
Plán na dřevěný kurník p. Josefa Tvrdého rýsoval architekt - stavitel Josef Hájek ze Smiřic v březnu 1944.
Podle situačního plánku by měl stát na místě, kde později bydlela babička, viz jinde.
Škrtnutá část má poznámku Provede se po válce.Demolice statku

Holohlavy
7.1.2006

Holohlavy Holohlavy
12.2.2006 + 7.3.2006

Holohlavy Holohlavy
7.3.2006 + 3.5.2006

Holohlavy Holohlavy
14.5.2006 + 26.7.2006

Holohlavy
Vrbičky, vlevo za tratí, jsou už také pokáceny. Strom zakrývá místo po zbourané stodole. 8.4.2006

Holohlavy
4.5.2008

Holohlavy
Inženýrské sítě jsou hotové připravuje se asfaltování nové ulice. 17.5.2008

Holohlavy
Cesta je hotová. 29.6.2008

Holohlavy Holohlavy
Půda nad obytným stavením.a + hospodářským stavením. 3.7.2008

Holohlavy
3.7.2008

Holohlavy
9.7.2008

Holohlavy
Historie domu se uzavřela. 15.7.2008