Smiřice - Mlýnská ulice, čp. 115

Jsou použity materiály ze smiřického a Obl. archivu Hradec Králové

Zpět na hlavní stránku     Dům stojí v této uliciMlýnská ulice 115
Čp. 115 - 7.1.2006.

Mlýnská ulice 115
Na polohopise je vlevo od čísla 115 zakreslená Zahrada Jana Černohorského čís: 114.

Mlýnská ulice 115
Kateřina Hojná ještě psala dvojité W.
Už v roce 1849 bylo totiž zavedeno jednoduché „v“ místo dvojitého „w“.

Ze žádosti (nahoře) podané dne 18.9.1877:
   Já nížepsaná zamýšlím při mém domě čís: 115. ve Smiřicích nové skladiště přistavěti ... chci vše z tvrdého hmotu postaviti a před ohněm bezpečně papírem přikrýti.
Kateřina Hojná
Protokol za povolení stavby byl sepsán 29. září 1877. Spolumezující sousedé nejsou.
Hrubý
--------------------------

Žádost podaná dne 10. září 1886:
   Já níže podepsaný žádám, by mi při mém domku č. 115 ve Smiřicích povoleno bylo dle přiloženého nákresu přistavěti jednu světničku, aby tak v pozustávajícím krámě spíše obchod provozovati se mohl.

Protokol o povolení přístavby by sepsán 15. září 1886.

Mlýnská ulice 115
Nákres na přístavbu světničky při domku pana Jana Hrubého č.p. 115 v Smiřicích
rýsoval z. t. mistr Valášek 16. srpna 1886.

--------------------------
Daňková
Z protokolu
   sepsaného k žádosti pí. Barbory Daňkové podané dne 14. června 1897 za povolení stavby nového domku na spáleništi bývalého domku čp: 115 ve Smiřicích.

Stavební znalec Václav Kottland:
   Vachek Budiž přesně dodržená stavební čára od domovního stavení p. Jana Vachka čp: 192
na prostřed mezujícího kamena při chodníku u katastrální obce Holohlavské; dále budíž k tomu hleděno, by prahy a podlahy vůbec ve stejné vodorovné čáře s čp: 192 se vyrovnaly.
Stavbu povede Josef Špaček, zednický mistr z Černilova.
Jan vachek majitel domku čp: 192 ve Smiřicích, nemám ... zcela žádných námitek
Komise se konala 18. června 1897 o 5. hod. odpolední.

Dole:
Plán na postavení nového domku na stavební parceli č. kat. 200. Barbory Daňkové ve Smiřicích c. král. okr. hejtmanství Dvůr Králové
rýsoval Josef Špaček v Černilově dne 11. června 1897.

Mlýnská ulice 115 Mlýnská ulice 115
Vlevo vedou dveře do Krámu, okna do Kuchyně a dvou pokojů, vchod byl z druhé strany.
Na Situaci stojí vlevo domek čp. 192

--------------------------