Smiřice - Mlýnská ulice

Zpět na hlavní stránku

Ulice je pojmenovaná po bývalém mlýně ( šrotovně ) který stál v této ulici. Dříve se ulice jmenovala Mautnerova třída.
Na stránce o čestných občanech Smiřic je foto bývalého domu pana Mautnera v této ulici.
V ulici jsou evidována čísla popisná:
3, 109, 111, 115, 116, 117, 119, 162, 200, 523, 598 a 599, 600 a 601, 602 a 603, 604 a 605, 632, 637

Zbourané domy čp. 120, 122 a 123

Klikni pro přímý přístup k popisům domů.        Jsou použity materiály ze smiřického a Okr. archivu Hradec Králové.Mlýnská ulice
Nejstarší pohled z prostoru dnešní ulice Na Lávkách. Kostel Církve čsl. ještě nestojí.
Bílá budova vlevo před kostelem je čp.3. Vysoké budovy vpravo od kostela patří k mlýnu, komíny k lihovaru.
Výřez z pohlednice.

Mlýnská ulice
Po záplavách v roce 1925, vlevo je částečně vidět Mlýnská ulice, vpravo stojí kostel čsl. církve. Sm. archiv.

Mlýnská ulice
Na pohledu odeslaném v roce 1906 je vidět podobu bývalého smiřického náměstí. Pohled směrem do dnešní Mlýnské ulice.

Mlýnská ulice
Podobný pohled jako nahoře. Z této strany procházím ulicí a popisuji domy. Zimní fotografie byly pořízeny 7.1.2006.

Mlýnská ulice
Tam kde dnes stojí žlutá budova čp. 110 - Střední škola potravinářská - dříve stál mlýn, který měl původně toto číslo ( na jiné stránce ).
Škola má vchod ze sídliště gen. Govorova.

Mlýnská ulice
Pokračování panoramatického pohledu nahoře.

Mlýnská ulice Mlýnská ulice
Výřez z meziválečné mapy od ing. Kupky. Čárkovaně je vyznačena hranice mezi Smiřicemi a Holohlavami.
Část pohledu, který byl odeslán v roce 1901.

Mlýnská ulice Mlýnská ulice
Vlevo: Letecký snímek z roku 1932. Mlýnská ( dříve Mautnerova ) ulice vede šikmo nahoru
potom se obrací za domem čp. 3 doprava na Černožice.
Vpravo: Pro porovnání pohled na stejná místa z roku 2003. Všechny nové budovy vzadu patří již do Holohlav.
Zleva ulice Jabloňová, Na Lávkách a Luční.

Mlýnská ulice
Foto prostranství za Dvoranou v Mlýnské ulici pořídili manželé Burešovi 21.10.2016.

Mlýnská ulice
Foto od p. Spurného ukazuje zavezený Mlýnský odpad a ještě znatelnou starou vozovku na pravé straně.

Mlýnská ulice
Špatný stav vozovky u křižovatky. Foto od Romana.

Mlýnská ulice
Rekonstrukce vozovky 4.5.2008

Mlýnská ulice
Při opravě propadlé vozovky na křižovatce bylo zároveň upraveno parkoviště u Dvorany. Foto ze dne 3.1.2009


Levá strana ulice


Čp. 109 a 200 - další informace o domech

Mlýnská ulice Mlýnská ulice
Čp. 200 - 18.8.2006 + Čp. 109

Mlýnská ulice
30.6.2012 byla v tomto prostoru oslava 130. výročí hasičského sboru Smiřice. Domy byly nastříknuty barvou. 6.7.2012
Na domovním čísle 109 je ještě starý název ulice Mautnerova třída.

Mlýnská ulice
Zadní části domů. 14.11.2019

Mlýnská ulice
Zadní části domů. 14.11.2019


Čp. 162

Mlýnská ulice 162
Čp. 162 - 7.1.2006.


Čp. 111

O této budově se dozvíte více na této stránce

Sídlilo zde jednu dobu také smiřické muzeum, které vedl pan Vorel. Dnes je zde bytový dům v majetku města Smiřice.

Mlýnská ulice
V červnu 2011 byla v domě čp. 111 vyměněna okna za 523 000 Kč,
v srpnu a září 2011 byla provedena renovace fasády za 415 000 Kč. 25.2.2012

Mlýnská ulice
Dráty elektrického vedení byly dány pod zem v roce 2020, zároveň byl zhotoven chodník ze zámkové dlažby.
Bylo to provedeno v návaznosti na holohlavskou akci v ulici Na Lávkách. 28.3.2020


Čp. 115 - další informace o domě

Mlýnská ulice 115
Čp. 115 - 7.1.2006.


Pravá strana ulice

Mlýnská ulice
Pohled odeslaný v roce 1927. Vpravo je vidět lávka nad Jalovým odpadem z Mlýnského náhona.

Mlýnská ulice
Foto od pí. Karliakové

Mlýnská ulice Mlýnská ulice
Vlevo: Lávka byla původně krytá. Pohled směrem k Palackého ulici ( na křižovatce bylo smiřické náměstí ).
Vpravo: Paní Marta Šedivá se narodila v roce 1923. Stojí na lávce přes Jalový náhon, vzadu je vidět voženílkův park
( pan Voženílek vlastnil mlýn naproti ). Za fotografii děkuji p Reichové.


Čp. 632

Mlýnská ulice
Čp. 632.
Plánovaný objekt pro kotelnu vedlejší haly, který nebyl nikdy v provozu, konečně dostává nějaký účel. - 13.12.2014

Veterina Veterina
Oprava bývalé, nepoužívané kotelny, pro zvěrolékaře.
Objekt prochází celkovou rekonstrukcí, při které byla opravena střecha, došlo k zateplení budovy a zhotovení nové fasády, byla vyměněna okna a dveře a odstraněn již nefunkční komín - zmíněné práce financuje město Smiřice. Probíhající stavební úpravy vnitřku objektu včetně jeho vybavení financuje nový nájemce, který by zde po dokončení chtěl od ledna 2015 provozovat veterinární kliniku.
Zdroj: smiřický Zpravodaj, foceno 14.9.2014Mlýnská ulice
Zbouráním starých domů zde vznikla prázdná plocha, kterou město využívá pro různé účely (hasiči, houpačky i cirkus)
V pozadí čp. 119 - 7.1.2006.


Čp. 119 - další informace o domě

Mlýnská ulice
Čp. 119 - 9.10.2006

Mlýnská ulice
Situace této části ulice 14.3.2016.


Čp. 523

Mlýnská ulice
Za hradbou stromů se skrývá dům čp. 523. 4.5.2006
Vložená fotografie je ze stránky sreality.cz z prodeje domu čp. 523, datum vložení: 27.03.2012

Mlýnská ulice
Pohled na zádní část domu čp. 523 od stadionu. 7.4.2011

Mlýnská ulice
Pohled z Krátké ulice na domy čp. 117, 523 a 119. 14.3.2016.


Čp. 117 - další informace o domě

Mlýnská ulice 117
Čp. 117 - 7.1.2006.


Čp. 116 - další informace o domě

Mlýnská ulice 116
Čp. 116 - 7.1.2006.


Čp. 3

Mlýnská ulice 3
Čp. 3 - 7.1.2006.

Mlýnská ulice
1.8.2006 Nově postavené dvojdomky naproti Luční ulici. Cesta vede do Černožic.


Čp. 598 a 599

Mlýnská ulice
Čp. 598 a 599


Čp. 600 a 601

Mlýnská ulice
Čp. 600 a 601 - 1.8.2006


Čp. 604 a 605

Mlýnská ulice
Čp. 604 a 605 je umístěný v pozadí.


Čp. 602 a 603

Mlýnská ulice
Čp. 602 a 603 - 1.8.2006

Mlýnská ulice
Příjezd do Smiřic od Černožic. Budova stojící za křižovatkou je kostel církve Čsl. - 1.8.2006

Mlýnská ulice
Letecký pohled na poslední část Mlýnské ulice. 10.6.2008
Silnice rozděluje Smiřice a Holohlavy.


Čp. 637

Mlýnská ulice
Čp. 637. Za domy, které jsou vidět na letecké fotografii nahoře, byl postaven nový dům.
Foceno od zadního vstupu na stadion. 6.8.2016