Smiřice - Mlýnská ulice

Zpět na hlavní stránku

Ulice je pojmenovaná po bývalém mlýně ( šrotovně ) který stál v této ulici. Dříve se ulice jmenovala Mautnerova třída.
Na stránce o čestných občanech Smiřic je foto bývalého domu pana Mautnera v této ulici.
V ulici je 15.3.2016 evidováno 20 adres: čp.
3, 109, 111, 115, 116, 117, 119, 162, 192, 200, 523, 598 a 599, 600 a 601, 602 a 603, 604 a 605, 632

Zbourané domy čp. 120, 122 a 123

Klikni pro přímý přístup k popisům domů.        Jsou použity materiály ze smiřického a Okr. archivu Hradec Králové.Mlýnská ulice
Nejstarší pohled z prostoru dnešní ulice Na Lávkách. Kostel Církve čsl. ještě nestojí.
Bílá budova vlevo před kostelem je čp.3. Vysoké budovy vpravo od kostela patří k mlýnu, komíny k lihovaru.
Výřez z pohlednice.

Mlýnská ulice
Po záplavách v roce 1925, vlevo je částečně vidět Mlýnská ulice, vpravo stojí kostel čsl. církve. Sm. archiv.

Mlýnská ulice
Na pohledu odeslaném v roce 1906 je vidět podobu bývalého smiřického náměstí. Pohled směrem do dnešní Mlýnské ulice.

Mlýnská ulice
Podobný pohled jako nahoře. Z této strany procházím ulicí a popisuji domy. Zimní fotografie byly pořízeny 7.1.2006.

Mlýnská ulice
Tam kde dnes stojí žlutá budova čp. 110 - Střední škola potravinářská - dříve stál mlýn, který měl původně toto číslo ( na jiné stránce ).
Škola má vchod ze sídliště gen. Govorova.

Mlýnská ulice
Pokračování panoramatického pohledu nahoře.

Mlýnská ulice Mlýnská ulice
Výřez z meziválečné mapy od ing. Kupky. Čárkovaně je vyznačena hranice mezi Smiřicemi a Holohlavami.
Část pohledu, který byl odeslán v roce 1901.

Mlýnská ulice Mlýnská ulice
Vlevo: Letecký snímek z roku 1932. Mlýnská ( dříve Mautnerova ) ulice vede šikmo nahoru
potom se obrací za domem čp. 3 doprava na Černožice.
Vpravo: Pro porovnání pohled na stejná místa z roku 2003. Všechny nové budovy vzadu patří již do Holohlav.
Zleva ulice Jabloňová, Na Lávkách a Luční.

Mlýnská ulice
Foto prostranství za Dvoranou v Mlýnské ulici pořídili manželé Burešovi 21.10.2016.

Mlýnská ulice Mlýnská ulice
Vlevo: Letecký pohled na Mlýnskou ulici od Holohlav. Foceno před rokem 1975.
Strom stojící jakoby uprostřed silnice byl pokácen až v roce 2005.
Vpravo: Vzdálenější čp.122, vpravo stojí čp. 123. Vzadu smiřický mlýn. Vpravo domky ve kterých bydlili zaměstnanci mlýna.
V jednom z nich se narodila Pavla Vachková ( možná jen žila ? ). Člen opery král. českého zemského a Národního divadla. Sm. archiv.

Mlýnská ulice
Foto od p. Spurného ukazuje zavezený Mlýnský odpad a ještě znatelnou starou vozovku na pravé straně.

Mlýnská ulice
Špatný stav vozovky u křižovatky. Foto od Romana.

Mlýnská ulice
Rekonstrukce vozovky 4.5.2008

Mlýnská ulice
Původní podoba Mlýnské ulice, skupina budov vlevo a objekt mlýna ještě stojí na svém místě. Foto od p. Macha z Černožic.

Mlýnská ulice
Po zbourání budov je prostor prázdný, otevřel se pohled na Dvoranu a kostel. Foto ze dne 3.1.2009

Mlýnská ulice
Při opravě propadlé vozovky na křižovatce bylo zároveň upraveno parkoviště u Dvorany. Foto ze dne 3.1.2009


Levá strana ulice


Čp. 109 a 200

Více o budovách 109 a 200 je na této stránce

Mlýnská ulice Mlýnská ulice
Čp. 200 - 18.8.2006 + Čp. 109

Mlýnská ulice
30.6.2012 byla v tomto prostoru oslava 130. výročí hasičského sboru Smiřice. Domy byly nastříknuty barvou. 6.7.2012
Na domovním čísle 109 je ještě starý název ulice Mautnerova třída.


Čp. 162

Mlýnská ulice 162
Čp. 162 - 7.1.2006.


Čp. 111

O této budově se dozvíte více na této stránce

Sídlilo zde jednu dobu také smiřické muzeum, které vedl pan Vorel. Dnes je zde bytový dům v majetku města Smiřice.

Mlýnská ulice
V červnu 2011 byla v domě čp. 111 vyměněna okna za 523 000 Kč,
v srpnu a září 2011 byla provedena renovace fasády za 415 000 Kč. 25.2.2012


Čp. 192 a (114)

Ze žádosti podané dne 8. května 1882:
   V úctě podepsaný, hodlám vystavěti na mém pozemku respektive na mé zahradě čís: domu 114 ve Smiřicích nový domek.

Protokol
   sepsaný u obecního úřadu ve Smiřicích dne 9. května 1882 k žádosti p. Jana Víra za povolení stavby nového domu na zahradním pozemku čparc: 199 Stavební znalec Valášek:
   ... zamýšlená stavba založená bude v dostatečné výšce, tak že jakákoliv voda jí neuškodí... zdivo navrženo dostatečných přiměřených silách a že veškeré stropy ve spod rákosovati a na vrchu cihlami dlážditi se budou. A poněvadž i krytba střechy z tvrdého hmotu pokrytá bude, nemá podepsaný proti zamýšlené stavbě ničeho k namítání.
   Stavbu provede stavitelský znalec p. Josef Andrejsek
   Boháč Jiří co spolumezující soused ničehož proti obmýšlené stavbě k namítání nemá jelikož stavebník na svém ukoupeném pozemku staví anižby se jeho gruntu dotknul a okap do svého gruntu povede.
   Kateřina Hojná co spolumezující sousedka se pronesla, že též ničehož k namítání nemá


Mlýnská ulice 192
Polohopis: vlevo vede Ulička, dnes je zde Krátká ulice, dům Ján Vír čís: 114 už neexistuje,
Nová stavba (dostala čp. 192), v rohu je Chlév, dům vpravo je Kat. Hojný čís: 115. Doprava vede Cesta k Holohlavům

Mlýnská ulice 192
Půdorys: Pekárna, Sín, Kuchin, Kvelb, Svetnice, Kvelb. Rýsoval J. Andrejsek.

--------------------------

Mlýnská ulice 192
Čp. 192 - 7.1.2006.


Čp. 115

Mlýnská ulice 115
Na polohopise je vlevo od čísla 115 zakreslená Zahrada Jana Černohorského čís: 114.

Mlýnská ulice 115
Kateřina Hojná ještě psala dvojité W.
Už v roce 1849 bylo totiž zavedeno jednoduché „v“ místo dvojitého „w“.

Ze žádosti (nahoře) podané dne 18.9.1877:
   Já nížepsaná zamýšlím při mém domě čís: 115. ve Smiřicích nové skladiště přistavěti ... chci vše z tvrdého hmotu postaviti a před ohněm bezpečně papírem přikrýti.
Kateřina Hojná
Protokol za povolení stavby byl sepsán 29. září 1877. Spolumezující sousedé nejsou.
Hrubý
--------------------------

Žádost podaná dne 10. září 1886:
   Já níže podepsaný žádám, by mi při mém domku č. 115 ve Smiřicích povoleno bylo dle přiloženého nákresu přistavěti jednu světničku, aby tak v pozustávajícím krámě spíše obchod provozovati se mohl.

Protokol o povolení přístavby by sepsán 15. září 1886.

Mlýnská ulice 115
Nákres na přístavbu světničky při domku pana Jana Hrubého č.p. 115 v Smiřicích
rýsoval z. t. mistr Valášek 16. srpna 1886.

--------------------------
Daňková
Z protokolu
   sepsaného k žádosti pí. Barbory Daňkové podané dne 14. června 1897 za povolení stavby nového domku na spáleništi bývalého domku čp: 115 ve Smiřicích.

Stavební znalec Václav Kottland:
   Vachek Budiž přesně dodržená stavební čára od domovního stavení p. Jana Vachka čp: 192
na prostřed mezujícího kamena při chodníku u katastrální obce Holohlavské; dále budíž k tomu hleděno, by prahy a podlahy vůbec ve stejné vodorovné čáře s čp: 192 se vyrovnaly.
Stavbu povede Josef Špaček, zednický mistr z Černilova.
Jan vachek majitel domku čp: 192 ve Smiřicích, nemám ... zcela žádných námitek
Komise se konala 18. června 1897 o 5. hod. odpolední.

Dole:
Plán na postavení nového domku na stavební parceli č. kat. 200. Barbory Daňkové ve Smiřicích c. král. okr. hejtmanství Dvůr Králové
rýsoval Josef Špaček v Černilově dne 11. června 1897.

Mlýnská ulice 115 Mlýnská ulice 115
Vlevo vedou dveře do Krámu, okna do Kuchyně a dvou pokojů, vchod byl z druhé strany.
Na Situaci stojí vlevo domek čp. 192

--------------------------

Mlýnská ulice 115
Čp. 115 - 7.1.2006.


Pravá strana ulice

Mlýnská ulice
Pohled odeslaný v roce 1927. Vpravo je vidět lávka nad Jalovým odpadem z Mlýnského náhona.

Mlýnská ulice
Foto od pí. Karliakové

Mlýnská ulice Mlýnská ulice
Vlevo: Lávka byla původně krytá. Pohled směrem k Palackého ulici ( na křižovatce bylo smiřické náměstí ).
Vpravo: Paní Marta Šedivá se narodila v roce 1923. Stojí na lávce přes Jalový náhon, vzadu je vidět voženílkův park
( pan Voženílek vlastnil mlýn naproti ). Za fotografii děkuji p Reichové.


Čp. 122 - dům je zbouraný

Mlýnská ulice
Dům čp. 122, do roku 1780 čp. 24. Vpravo dům čp 123, do roku 1780 čp. 23. Foto od p. Voláka


  Výměra 437 m2, číslo parcelní 148.
  Domek byl bez polí a luk. Držitel platil o sv. Jiří a sv. Havlu po 4 gr. a naturální dávku 1 slepici ročně.
  První známý majitel, Alžběta Jindrová prodává 13.11.1659 domek za 150 kop. Kupec Tomáš Jindra byl asi její manžel protože se píše: ,,…od pozůstalé vdovy Alžběty kupuje ….“. Další majitelka Alžběta Jindrová prodává domek 13.4.1694, za 100 kop Václavovi Pelikánovi. 15.4.1700 také za 100 kop dům kupuje Václav Runkas. Runkas zemřel r. 1721 a zanechal dospělé i nedospělé děti. Vrchnostenský soud ( úřad ) určil, že nejstarší dcera Kateřina Runkasová opustí službu a bude pečovat o nedospělé sourozence, za což jí byl připsán domek 7.11.1730 v ceně 150 kop. Kateřinu si vzal za manželku Jan Baroch a byla mu připsána polovice domku. Kateřina Barochová ovdověla a převzala opět domek. Pro své stáří prodala dům 11.7.1764 svému strýci Václavu Runkasovi za 150 kop. Od Runkase přebírá dům 14.2.1794 jeho zeť Jan Šandera za 150 kop. Po otci Janovi převzal dům v ceně 640 zl. syn Václav Šandera s manželkou Františkou, roz. Kučerovou ( v druhém řádku je napsáno Kateřinou, nebo je to druhá žena ? – spíš chyba přepisu ). Václav Šandera zřejmě ovdověl a držel domek sám, odkazuje ho 29.12.1849 Václavovi Šanderovi. Nový majitel Josef Hejcman s manželkou Kateřinou koupil dům 27.4.1852 za 580 zl. Po ovdovění přešel celý domek 30.9.1869 v ceně 510 zl. na vdovu Kateřinu a ta ho přepisuje na Josefa Hejcmana s manželkou Annou. V roce 1910 (viz dole - P.) kupuje domek firma Šimon Klein a syn ( mlýn naproti ).
  Po roce 1866 byla v tomto domku umístěna pošta ( od 19.8.1840 byla pošta ve Smiřicích v domě čp. 12 ).
  Před zbouráním v domě čp. 122 bydleli romové.

-----------------

Hejcman Ze žádosti:
   zamýšlím vystavěti na pozemku zahradním č.p. 122 zde v Smiřicích pražírnu a dřevník.
   Dřevník, který se má vystavěti hraničiti bude se zahradou p. Pavl. Šrámkové a dědiců zde.
V Smiřicích, dne 20. září 1882. Hejcman Josef

Protokol k povolení stavby byl sepsán 28. září 1882.
... z tvrdého hmotu a taškami přikrytá ...
Co se dřevníku týče změní se položení stavby v ten způsob že přijde čelem svým k postavení na hranice čísp. 123 Dřevník ten vystaví se dle nákresu na podezdívku z tvrdého hmotu, na to pak ze dříví, prken a latí a taškovou střechou přikryje.

Mlýnská ulice 122
Plán na postavení nového dřevníku a pražírny u pana Josefa Hejcmana čís: 122 v Smiřicích
rýsoval Josef Andrejsek dne 7. září 1882.
Polohopis: Cesta k Holohlavům je dnešní Mlýnská ulice. Nahoře čís: 123, vpravo čís: 121.

-----------------

plán se ztratil Ze žádosti:
   V úctě podepsaný hodlám nynější poštovní místnosti rozšířiti, respektive hodlám přistavěti k mému domu čís: pop. 122 v Smiřicích.
Ve Smiřicích 29. dubna 1905 - Šimon Klein a syn

klein


Z protokolu:
   sepsaného 25. května 1905 o vyšetření žádosti ct. firmy Š. Klein a s. za povolení přístavby domu čp: 122 ve Smiřicích.
Sousedé: paní Horáková Františka, majitelka domu čp. 120.
Stavbyvedoucí: Andrejsek Josef.

Stavba tato, která obdržela staré číslo popisné 122 jest nyní dohotovena a bylo také povolení k obývání uděleno.
Hlášení C.k. okresnímu hejtmanství ve Dvoře Králové 24. února 1906


Čp. 123 - dům je zbouraný


  Výměra 509 m2, číslo parcelní 129.
  Pozemek 158 m2 koupil od svého švagra Jana Barocha Václav Runkas za 11 zl. a 45 kr. Na pozemku postavil domek a do knih ho vložil 24.5.1751. Odkázal ho 14.9.1781 Jiřímu Runkasovi v ceně 30 zl. Jiří držel domek do 25.2.1805, kdy ho prodal za 150 zl. Václavu Veselkovi z Labské Tejnice. Majetek přešel ,,odevzdávací listinou“ od Václava Veselky na nové majitele Josefa Hájka s manželkou Terezií. V roce 1910 (viz dole - P.) se stává majitelem firma Šimon Klein a syn.
  Podle ing. Kupky ve smiřickém Zpravodaji.

-----------------

Ze žádosti:
   Já v úctě podepsaný zamýšlím v mém domku č.p. 123 v Smiřicích upraviti byt a přistavěti chodbu s dřevníkem a záchodem...
12. listopadu 1885 - Šimon Klein a synové

Z protokolu:
   za povolení přístavby a upravení bytu v čd. 123 firmy Šim. Klein a synové
Jelikož na místě starého sešlého prkenného dřevníku provede se přístavba jak z nákresu viděti z tvrdého staviva a tvrdou krytbou přikryje, a co vnitřní úpravy se týče, vše pohodlně se zařídí, vzláštním komínem opatří a vůbec vše do pořádku uvede nemá podepsaný ničehož více k připomenutí.
Valášek.

Mlýnská ulice 123
Nákres na sřízení bytu v domku panu Kleinovi patřícím, rýsoval 10.11.1885 Valášek

-----------------

Mlýnská ulice 123
Nákres na přestavbu obytného stavení čís. 123 ve Smiřicích, rýsoval 27. března 1894 Josef Andrejsek.
Protokol k povolení na rozšíření domku čpop. 123. k žádosti firmy Šimon Klein a synové byl sepsán 9. dubna 1894

-----------------

Mlýnská ulice
Vlevo čp. 122, uprostřed čp. 123, účel vysoké budovy napravo neznám ( trafostanice, el. rozvodna ? ). Sm. archiv.


Čp. 120 - dům je zbouraný

Mlýnská ulice 120
Čp. 120 - pohled ke kostelu.

Mlýnská ulice 120
Čp. 120. -1977. Sm. archiv.

-----------------

Dům čp. 120 měl do roku 1780 čp. 26 Mlýnská ulice
  Číslo parcelní 147, výměra 509 m2. Dům byl bez polí a luk. Držitel platil ročně 4 gr. Ve dvou splátkách a děkanovi 1 gr.
  První majitel Jindřich Doubek prodal 9.11.1663 za 200 kop dům Janu Benešovi. Od něho 27.4.1694 ho koupil za 110 kop mlynář Jiří Fryml. Další koupě proběhla 19.2.1703 za 185 kop. Kupující z Malých Smiřiček Václav Holič, vlastnil hospodu a kovárnu na Holičově ( dnes Pácáltově ) kopci. Po jeho smrti došlo k dohodě dědiců. 7.11.1730 přešlo dědictví na Jakuba Skálu s manželkou Annou, roz. Holičovou v ceně 233 zl. a 30 gr. 2.9.1746 koupil dům Josef Valášek za 214 kop 17 gr. a 1 denár. Roční plat byl změněn na 2 zl. 48 kr. kontribuce: extra vydání 1,5 kr., militární concurenz 11,5 kr., úrok 2 krát ročně 11 kr. Po manželovi přebírá domek vdova Anna Valášková, která se znovu vdala a přenechala svůj domek převodem. Kašpar Ciker převzal domek 1.1.1787 za 800 zl. Vlastnil ho až do 25.7.1816, kdy ho prodává za 2 500 zl. Františku Slezákovi a manželkou Marii. Po smrti manžela zdědila domek 3.1.1837 Anna, která ho ihned 26.1.1837 prodala asi dceři Pavlíně Slezákové za 1 200 zl. Pavlína se pravděpodobně provdala a převedla 6.9.1840 část domu na manžela Václava Šrámka za 765 zl.
  Václav Šrámek byl podle dosažitelných údajů c. a k. poštmistrem, jeho živnost převzala dcera Františka Horáková. Dům zdědili po čtvrtinách 28.4.1878 sourozenci Františka Horáková, Josef Šrámek, Aloisie Šrámková a Marta Šrámková. Z této rodiny pocházela akademická malířka sl. Helena Šrámková.
  V roce 1916 je mezi spolumajiteli uváděna PH. Dr. Olga Fišerová – vlastnila 1/3.
  Na přelomu 19. a 20. století dům sousedil s tzv. starou poštou. Okolo roku 1980 byl dům pro zchátralost zbourán.
Podle ing. Kupky ze smiř. Zpravodaje.

Matrika oddaných Vlkov na straně 160:
Sehnoutka Josef, *31.3.1860, mistr klempířský v Smiřicích č. 120, manželský syn zemřelého Josefa Sehnoutky, petemtelního invalidy a domkaře v Smiřicích č. 85 a jeho manželky Kateřiny, dcery Jana Hanuše(?), obyvatele z Velké Skalice č. 13
si vzal za nevěstu 25. června 1887
Josefa Divišova, 19.3.1862, industriální prozatímní učitelka ve Vlkově č. 7, manželská dcera zemřelého Josefa Diviše, chalupníka ze Světí č. 53 a jeho zemřelé manželky Anny, dcery Jiří Pospíšila, chalupníka ze Sendražic č. 11

Na fotografii je akademická malířka sl. Helena Šrámková.-----------------

Šrámková Z protokolu
   sepsaného dne 6. listopadu 1878 k žádosti Pauliny Šrámkové za povolení stavby jedné světnice.
.... zřízení jedné světnice z pozůstávající kulničky....

Já Kateřina Hejcmanová, co mezující sousedka od obmýšlené stavby nemám žádné námitky k přednešení ... a do mé zahrady žádné okno zřízené nebude
Za Kateřinu se podepsal Josef Hejcman.

-----------------

Mlýnská ulice 120
Návrh přestavby dílny při domě č.p. 120 na bytné stavení ve Smiřicích.
Na půdorysu vlevo je nahoře Pokoj, vlevo Kuchyň a vpravo Krám.

-----------------

Mlýnská ulice 120
Nástin na zřízení jedné svetnice u paní Paul: Šrámkové čís:120 ve Smiřicích rýsoval J. Andrejsek 4. listopadu 1878.
Polohopis: nahoře je čís: 122 Kateřina Hejcmanová, Chlév a svetnice, vpravo stojí Kulna,
u Cesty k Holohlavům stojí Obytné stavení čís: 120 a Dům čís: 120


-----------------

Panu Jos. Šrámkovi zást. maj. domu čp. 120 ve Smiřicích !
   Na základě výsledku místního ohledání udílí se Vám tímto povolení k obývání přestavby dílny při domě čp. 120 zde na části pozemku čís. kat. 147 ve Smiřicích postavenou, od 6. června 1911.
   Domu tomu dává se číslo popisné 249 ve Smiřicích a budete povinnen číslo to na domovním průčelí vyznačiti způsobem v obci obvyklým. ... Obecní úřad ve Smiřicích, dne 6. června 1911.


Čp. 632

Mlýnská ulice
Čp. 632.
Plánovaný objekt pro kotelnu vedlejší haly, který nebyl nikdy v provozu, konečně dostává nějaký účel. - 13.12.2014

Veterina Veterina
Oprava bývalé, nepoužívané kotelny, pro zvěrolékaře.

Objekt prochází celkovou rekonstrukcí, při které byla opravena střecha, došlo k zateplení budovy a zhotovení nové fasády, byla vyměněna okna a dveře a odstraněn již nefunkční komín - zmíněné práce financuje město Smiřice. Probíhající stavební úpravy vnitřku objektu včetně jeho vybavení financuje nový nájemce, který by zde po dokončení chtěl od ledna 2015 provozovat veterinární kliniku.
Zdroj: smiřický Zpravodaj, foceno 14.9.2014Mlýnská ulice
Zbouráním starých domů zde vznikla prázdná plocha, kterou město využívá pro různé účely (hasiči, houpačky i cirkus)
V pozadí čp. 119 - 7.1.2006.


Kašpar

Čp. 119

Z protokolu
   pro paní Marii Boučkovou za postavení nové kulny při jejím domě čp. 119 který byl sepsán 22. března 1898.
Paní Boučková se podepsala jako Loučková.(?) Žádost o povolení stavby podepsal 12. března 1898 Václav Kašpar
Mezující sousedka paní Johana Šanderová ... v zásadě proti této přístavbě nemám ničehož k namítání.
Šandera Stavbu povede J. Andrejsek stavitel ve Smiřicích.

-----------------

Texty polohopisu na plánu dole:
nahoře Zahrada a dům p. Šanderové,
uprostřed Nová stavba, Zahrada a dúm p. Kašpara,
dole Místnost p. F. Hojná a Záhrada k čís. 120,
vpravo dříve teklo Labe

Mlýnská ulice
Nákres na přístavbu kulny při domovním stavení p. Vcl. Kašpara č. 119 ve Smiřicích
rýsoval Vcl. Kottland dne 12. března 1898

-----------------

Protokol
sepsaný 4. dubna 1911 (komise se konala 3.4.)... na místě samém vykonaného vyšetření o žádosti Václava Kašpara za povolení přestavby domu.
Zúčastnili se Jan Juliš, starosta, členové stavebního výboru František Rynt a Josef Materna, stavebník Václav Kašpar, soused František Šandera a zapisovatel Alois Kudrnáč.
Stavební znalec mistr zednický Karel Volt.

Mlýnská ulice
Plán na přístavbu chléva a nadezdívku domu čp. 119., majitel Václav Kašpar ve Smiřicích
rýsoval Karel Volt v březnu 1911. Na situaci ukazuje šipka Do Holohlav.

-----------------

Mlýnská ulice
Čp. 119 - 9.10.2006, ve vloženém obrázku je podoba domu před opravou fasády 7.1.2006.

Mlýnská ulice
Situace této části ulice 14.3.2016.


Čp. 523

Mlýnská ulice
Za hradbou stromů se skrývá dům čp. 523. 4.5.2006
Vložená fotografie je ze stránky sreality.cz z prodeje domu čp. 523, datum vložení: 27.03.2012

Mlýnská ulice
Pohled na zádní část domu čp. 523 od stadionu. 7.4.2011

Mlýnská ulice
Pohled z Krátké ulice na domy čp. 117, 523 a 119. 14.3.2016.


Čp. 117

Mlýnská ulice 117
Čp. 117 - 7.1.2006.

Ze žádosti:
   Já v úctě podepsaný potřebuji při mém domě nevyhnutelně malý kravský chlév. Chtěje s přístavbou touto započíti, zamýšlím zároveň, ... vystavěti při tom dvě světničky s síňkou.

Z protokolu
   sepsaného 3. května 1886 k žádosti p. Václava Čecha podané dne 2.5.1886 za povolení stavby jednoho chléva a dvou světniček.
   Mezující sousedka pí. Anna Schejbalová namá proti zamýšlené stavbě svého souseda, když bude stavěti podle plánu kde okap musí svésti na vlastní svůj pozemek a tudíž o tolik mnoho-li odkap obnáší tedy 20 cmtr., ničehož k namítání.

Mlýnská ulice 117
Podpisy p. Čecha a pí. Schejbalové.

Mlýnská ulice 117
Nákres k vystavení nového bytu a chléva při domu p. V. Čecha č. p. 117 ve Smiřicích
rýsoval z. t. mistr Valášek dne 26.4.1886


Čp. 116

Mlýnská ulice 116
Vlevo je umístěno Skladiště, vrata vedou do Kulny, vpravo je Kravín, má zakresleno 10 stání.
Budova již nestojí.

Mlýnská ulice 116
Popis Situace: p. Jílovský čp. 3, p. Fireš čp. 118 a p. Čech čp. 117.

Z protokolu
   sepsaného 4. dubna 1907 na místě samém vykonaného vyšetření o žádosti p. Josefa Fireše za povolení nové stavby hospodářského stavení na jeho pozemku čkat: 142 ve Smiřicích.
Sousedé: nepozůstává žádných.

-----------------

Z protokolu
   sepsaného 11. března 1912 k vyšetření žádosti p. Josefa Fireše za povolení přestavby domu čp: 116 ve Smiřicích po požáru.
   Přestavba obytné části domu po požáru nemění skoro ničeho na účelném původním rozdělení. Po levé straně chodby upravuje se vedle krámu obytná světnice, velmi prostorná. Proti tomuto rozdělení nelze činiti námitek. plan
   Za to nutno zvýšiti podlahu, která v řezu je pouze 45 cm vyvýšena nad chodník. Jelikož stavení nalézá se v obvodu inundačním, jest nutno zvýšiti podlahu tak vysoko, aby byla 30 cm nad nejvyšší výšku vody te jest 30 cm nad dlažbu stáje ve dvoře, kamž voda již nedosáhla. Stavbyvedoucí musí převésti nivelací tuto výšku, která se při kollaudaci zkontroluje.
Výška světla místností jest 3.00 m.
Pěšina, stavební znalec
Mezujících sousedů nestává.
Fireš


Za obchodem byly dvě místnosti s popisem Dílna - viz. řez vpravo.

Mlýnská ulice 116
Plán na rekonstrukci domu č.p. 116 p. Josefa Fireše ve Smiřicích
rýsoval Karel Volt v březnu 1912.

-----------------

Mlýnská ulice 116
Čp. 116 - 7.1.2006.

-----------------

Matrika oddaných obce Hubiles píše na straně 26:
Antonín Heicman, věk 43let 11měs. 4dní, soused a mistr truhlářský v Smiřicích, manželský syn po zemřelém Janovi Heicmanovi, sousedu v Smiřicích číslo 116 a jeho manželky Valburgy, rozené Jankové ze Smiřic číslo 59
si vzal za manželku 14. února 1854
Majdalena, věk 25let 11měs. 15dní, manželská dcera Václava Špačka, mistra kovářského v Hubilesu číslo 4 a jeho manželky Doroty, rozené Diveckého z Hubilesu číslo 4Čp. 3

Mlýnská ulice 3
Čp. 3 - 7.1.2006.

Mlýnská ulice 3
Za domem čp. 3 ulice uhýbá směrem na Černožice, tento dům je často vidět na starých pohledech - 7.1.2006.
V kolečku, umístěném ve štítě, je letopočet 1896.

plán čp. 3
Plán k vystavení nového domovního a hospodářs. stavení pro pana Gustava Jílovskýho čís. d. 3 v Smiřicích.
Rýsoval zkoušený tesařský mistr Valášek Smiřice P. 4. května 1895.

Text půdorysu Domovní stavení: Kvelb, Komora a Světnička, Kuchyň a Síň, dole Světnice. Hospodářské stavení: Chlév , Mlat, Přístodolek.
Text Poloha místa zleva: Role V. Flégra z Holohlav, Role Gust. Jílovskýho, Staveniště hosp. stavení, Dvorek, Staveniště dom. stavení, Role Jos. Fireše ze Smiřic.a jeho domek.
Dole: Cesta k Holohlavům - Mautnerova třída. a Stoka pode cesty
Až dole je Staveniště Jana Hrubyho z Rožnova a dům Jan Vachek.

Zádost o povolení stavby:
   Slavný obecní úřade !
   Podařilo se mi mé malé hospodářtví přikoupením poli poněkud rozšířiti, k čemuž ovšem místnosti v posavádním mém příbytku čp. 3 zde daleko mi nepostačují. JilovskýZejména, jak znám nemám žádné místnosti pro polní sklizeň, slámu a seno, zvláště pak nemám dostatečný chlév a konečně stavení to jest jíž velmi sešlé a vyžaduje rozličných, velikých oprav, jíchž na místě tom ani provésti nelze; uzavřel jsem, maje na konci města směrem k Holohlavům vlastní pozemek, tam si nové domovní a hospodářské stavení, jak to z přiloženém nákresu vyděti, zbudovati a prosím: slavný obecní úřade, račíž po předcházejícím komisionalním řízení mi potřebného povolení k provedení této stavby takové uděliti.
   Smiřice dne 5ho května 1895 Gustav Jilovský

Původní domek pana Jilovského stál v Palackého ulici

Jilovský Z povolovacího protokolu sepsaného 10. května 1895:
Stavební znalec Josef Andrejsek:
   ... Co se stavební čáry týče, musí ta samá prodloužená býti v té samé šířce ulice a rovnosti zdi domu čp. 116 p. Jos. Fireše, jak zaopraveno v situačním nákresu vidno jest. Dále co vodorovné výše týče, musí práh domovního stavení tak vysoko položen aby vodorovný byl s prahem domu čp. 192 pana Jana Vachka ...
   Pan Gustav Jilovský udává dodatečně do protokolu, že stavbu povede pan Václav Holub úředně oprávněný stavitel z Jaroměře.

Vpravo je podpis pana Jílovského ze stavebního povolení domu čp. 128 ze dne 22.6.1939
Mlýnská ulice
1.8.2006 Nově postavené dvojdomky naproti Luční ulici.


Čp. 598 a 599

Mlýnská ulice
Čp. 598 a 599


Čp. 600 a 601

Mlýnská ulice
Čp. 600 a 601 - 1.8.2006


Čp. 604 a 605

Mlýnská ulice
Čp. 604 a 605 je umístěný v pozadí.


Čp. 602 a 603

Mlýnská ulice
Čp. 602 a 603 - 1.8.2006

Mlýnská ulice
Příjezd do Smiřic od Černožic. Budova stojící za křižovatkou je kostel církve Čsl. - 1.8.2006

Mlýnská ulice
Letecký pohled na poslední část Mlýnské ulice. 10.6.2008
Silnice rozděluje Smiřice a Holohlavy.

Mlýnská ulice
Za domy, které jsou vidět na letecké fotografii nahoře, byl postaven nový dům.
Foceno od zadního vstupu na stadion. 6.8.2016