Smiřice - Mlýnská ulice, čp. 116

Jsou použity materiály ze smiřického a Obl. archivu v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku     Dům stojí v této uliciMlýnská ulice 116
Čp. 116 - 7.1.2006.

-----------------

Mlýnská ulice 116
Vlevo je umístěno Skladiště, vrata vedou do Kulny, vpravo je Kravín, má zakresleno 10 stání.
Budova již nestojí.

Mlýnská ulice 116
Popis Situace: p. Jílovský čp. 3, p. Fireš čp. 118 a p. Čech čp. 117.

Z protokolu
   sepsaného 4. dubna 1907 na místě samém vykonaného vyšetření o žádosti p. Josefa Fireše za povolení nové stavby hospodářského stavení na jeho pozemku čkat: 142 ve Smiřicích.
Sousedé: nepozůstává žádných.

-----------------

Z protokolu
   sepsaného 11. března 1912 k vyšetření žádosti p. Josefa Fireše za povolení přestavby domu čp: 116 ve Smiřicích po požáru.
   Přestavba obytné části domu po požáru nemění skoro ničeho na účelném původním rozdělení. Po levé straně chodby upravuje se vedle krámu obytná světnice, velmi prostorná. Proti tomuto rozdělení nelze činiti námitek. plan
   Za to nutno zvýšiti podlahu, která v řezu je pouze 45 cm vyvýšena nad chodník. Jelikož stavení nalézá se v obvodu inundačním, jest nutno zvýšiti podlahu tak vysoko, aby byla 30 cm nad nejvyšší výšku vody te jest 30 cm nad dlažbu stáje ve dvoře, kamž voda již nedosáhla. Stavbyvedoucí musí převésti nivelací tuto výšku, která se při kollaudaci zkontroluje.
Výška světla místností jest 3.00 m.
Pěšina, stavební znalec
Mezujících sousedů nestává.
Fireš


Za obchodem byly dvě místnosti s popisem Dílna - viz. řez vpravo.

Mlýnská ulice 116
Plán na rekonstrukci domu č.p. 116 p. Josefa Fireše ve Smiřicích
rýsoval Karel Volt v březnu 1912.

-----------------

Matrika oddaných obce Hubiles píše na straně 26:
Antonín Heicman, věk 43let 11měs. 4dní, soused a mistr truhlářský v Smiřicích, manželský syn po zemřelém Janovi Heicmanovi, sousedu v Smiřicích číslo 116 a jeho manželky Valburgy, rozené Jankové ze Smiřic číslo 59
si vzal za manželku 14. února 1854
Majdalena, věk 25let 11měs. 15dní, manželská dcera Václava Špačka, mistra kovářského v Hubilesu číslo 4 a jeho manželky Doroty, rozené Diveckého z Hubilesu číslo 4