Smiřice - Mlýnská ulice, čp. 117

Jsou použity materiály ze smiřického a Obl. archivu v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku     Dům stojí v této uliciMlýnská ulice 117
Čp. 117 - 7.1.2006.

Mlýnská ulice 117
Čp. 117 - 7.1.2006.

Ze žádosti:
   Já v úctě podepsaný potřebuji při mém domě nevyhnutelně malý kravský chlév. Chtěje s přístavbou touto započíti, zamýšlím zároveň, ... vystavěti při tom dvě světničky s síňkou.

Z protokolu
   sepsaného 3. května 1886 k žádosti p. Václava Čecha podané dne 2.5.1886 za povolení stavby jednoho chléva a dvou světniček.
   Mezující sousedka pí. Anna Schejbalová nemá proti zamýšlené stavbě svého souseda, když bude stavěti podle plánu kde okap musí svésti na vlastní svůj pozemek a tudíž o tolik mnoho-li odkap obnáší tedy 20 cmtr., ničehož k namítání.

Mlýnská ulice 117
Podpisy p. Čecha a pí. Schejbalové.

Mlýnská ulice 117
Nákres k vystavení nového bytu a chléva při domu p. V. Čecha č. p. 117 ve Smiřicích
rýsoval z. t. mistr Valášek dne 26.4.1886

Mlýnská ulice 117
Dům se začíná likvidovat. 5.4.2024

Mlýnská ulice 117
Dům se začíná likvidovat. 5.4.2024