Smiřice - Mlýnská ulice, čp. 119

Jsou použity materiály ze smiřického a Obl. archivu v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku     Dům stojí v této uliciMlýnská ulice
Čp. 119 - 9.10.2006

Mlýnská ulice
Čp. 119 - podoba domu před opravou fasády 7.1.2006.

Kašpar

Čp. 119

Z protokolu
   pro paní Marii Boučkovou za postavení nové kulny při jejím domě čp. 119 který byl sepsán 22. března 1898.
Paní Boučková se podepsala jako Loučková.(?) Žádost o povolení stavby podepsal 12. března 1898 Václav Kašpar
Mezující sousedka paní Johana Šanderová ... v zásadě proti této přístavbě nemám ničehož k namítání.
Šandera Stavbu povede J. Andrejsek stavitel ve Smiřicích.

-----------------

Texty polohopisu na plánu dole:
nahoře Zahrada a dům p. Šanderové,
uprostřed Nová stavba, Zahrada a dúm p. Kašpara,
dole Místnost p. F. Hojná a Záhrada k čís. 120,
vpravo dříve teklo Labe

Mlýnská ulice
Nákres na přístavbu kulny při domovním stavení p. Vcl. Kašpara č. 119 ve Smiřicích
rýsoval Vcl. Kottland dne 12. března 1898

-----------------

Protokol
sepsaný 4. dubna 1911 (komise se konala 3.4.)... na místě samém vykonaného vyšetření o žádosti Václava Kašpara za povolení přestavby domu.
Zúčastnili se Jan Juliš, starosta, členové stavebního výboru František Rynt a Josef Materna, stavebník Václav Kašpar, soused František Šandera a zapisovatel Alois Kudrnáč.
Stavební znalec mistr zednický Karel Volt.

Mlýnská ulice
Plán na přístavbu chléva a nadezdívku domu čp. 119., majitel Václav Kašpar ve Smiřicích
rýsoval Karel Volt v březnu 1911. Na situaci ukazuje šipka Do Holohlav.

-----------------

Mlýnská ulice
Situace této části ulice 14.3.2016.