Smiřice - Nádražní ulice

Jsou použity materiály z SOA Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku

V ulici je dne 2.5.2019 evidováno 7 adres: čp. 129, 155, 184, 193, 218, 219 a 324Nádražní ulice
Pohled do ulice od křižovatky u nádraží. Foto Roman Andrýs 22.4.2019.

Nádražní ulice
Letecký pohled na Nádražní ulici ze dne 10.6.2008.
Popisovaná ulice vede podél kolejí.

Nádražní ulice
Smiřické autobusové nádraží. 21.5.2013

Nádražní ulice
Prostor pod nádražím s autobusovou zastávkou. Dům čp 193 stojí až za křižovatkou. 12.5.2006

Nádražní ulice Nádražní ulice
Dům čp 193 - 12.5.2006 + Letecký pohled na dům čp. 193 - kolem roku 1956.

Nádražní ulice
Původní cesta na nádraží vedla touto uličkou. Vlevo čp. 193, za ním stojí nízký dům čp. 129. - 4.11.2014

Nádražní ulice
Letecká fotografie z roku 1945
Za zahnutou budovou (čp. 43 vpravo) ještě nevede cesta ze Zemanovy ulice k nádraží. Po vytvoření měla být dlážděna v roce 1949.

Nádražní ulice Nádražní ulice
Na filmu z Velikonoc ( +/- 1976 ) jsem našel na prostranství před bývalým Dřevotvarem stát domek ( vpravo )
Podle staré mapy má čp. 44. Zbourán byl v r. 1978.

Nádražní ulice
Plán na stavbu rodinného domku paní Kristině Podlipné na parc. č. 26 ve Smiřicích,
rýsoval Karel Volt v červnu 1915.
Ze žádosti:
Zamýšlím vystavěti zde ve Smiřicích na pozemku čís. parc. 26 rodinný domek...
Stavbu vésti a k ní dohled míti bude zdejší mistr zednický Karel Volt.
Ve Smiřicích dne 23. června 1915.
Na polohorysu má tmavý domek nad červenou stavbou číslo 44, dům vpravo 177. V seznamu obyvatel z roku 1910 píší že Kristýna Podlipná bydlela v čp. 44.


Nádražní ulice
Pohled do ulice od křižovatky u nádraží. 3.5.2015
Číslo popisné by 44 stálo vlevo.

Nádražní ulice
Začala práce na budování nového bytového domu. Bagr rovná pozemek. 17.12.2016
Později se na pozemku objevila reklamní tabule.

Nádražní ulice
1.5.2017

Nádražní ulice
Pohled na nový dům ze Zemanovy ulice 28.7.2017

Nádražní ulice
Nový nátěr zateplené fasády. 8.11.2017

Nádražní ulice
Vlevo od domu bude parkoviště. 14.11.2017

Nádražní ulice
Domy s čp. 219 a 218(vpravo) - 21.5.2016

Nádražní ulice
Dům pod nádražím vyfotografovaný v roce 1929, pan Kupka připsal, že je to ,,Hakovo". Sm. archiv.

Slavné obecní zástupitelstvo zde !
   Pan Andrejsek Josef zamýšlí na svém před nádražím koupeném pozemku vedle nádražní zahrady čelem k východu postaviti jednopatrový dům.
   Obecní zástupitelstvo usneslo ve dne 4. dubna t.r. odbývané schůzi aby pozemky v části této pod nádražím staly se stavebními místy a zvolilo komisi aby u přítomnosti interesentů stav tento prohlédla a ohledně utvoření šířky ulice a regulaci strouhy ,,Jordánu" správu a návrhy své podala.
   Komise tato vykonala dne 11. t.m. úlohu tuto a shledala že přeložení strouhy Jordánu na zahradní pozemky protějších sousedu pro jich odpor provésti nemožno, přikrýti pak strouhy té pro ten čas a značný náklad prozatím provésti se nedá a usnešeno jednomyslně aby stavba domu p. Josefa Andrejska provedená plánbyla na jeho pozemku tak, aby čelo domu jeho od strouhy na jižní straně vzdálené bylo na 10 metrů t.j. aby cesta nové utvořená činila 10 metrů šířky.
   Čelo domu na stranu k městu, kde strouha ta více k nádraží se zatáčí a tím rozměr cesty zúžuje, muselo by se posunouti více do polí k nádraží, čímž stavební plocha značně se súží. Z ohledů toho činí návrh několik p. členů komise na šířku 9ti metrovou několik pak členů činí návrh aby cesta ta od břehu strouhy na 10 metrů v celé délce, stejně široká se upravila.
   Rozhodnutí o tomto předmětu vzhledem k nutnému brzkému vyřízení prosíme tímto způsobem, nechť každý pan člen ob. zástupitelstva podpisem laskavě potvrdí souhlas svůj v rubrice buď šířkou 9ti neb 10ti metrovou.
Obecní úřad města Smiřice, dne 20. dubna 1900
Starosta: Hojný

Zastupitelstvo rozhodlo většinou o šířce 10 metrů.

--------------------

Protokol k vyšetření žádosti p. Josefa Andrejska za povolení stavby nových čtyř domů na pozemcích čkat: 280/1 a 283/1 ve Smiřicích byl sepsán 13. září 1900.

--------------------

Povolení k stavbě ze dne 20. září 1906.
U vyřízení žádosti ze dne 1. září 1906 dává se Vám povolení k stavbě nových čtyř domů na pozemcích čkat: 280/1 a 283/1 v požárním obvodu dráhy v katastru obce Smiřic v základě protokolu o stavební komisi ze dne 13. září 1906.

--------------------

Vpravo:
Plán na stavbu nového domu pro p. J. Andrejska ve Smiřicích na č. parc. 280/1
rýsoval J. Andrejsek dne 5. ledna 1900.

Nádražní ulice
Polohopisní plán ku stavbě nových domů, rýsoval J. Andrejsek dne 8. dubna 1900.
Vlevo: Nová silnice k cukrovaru, svisle Ulice od školy, nahoře: Regulační ulice se zakresleným potokem Jordán, dole Libiegova třída.

Nádražní ulice
Tento Polohopisný plán rýsoval J. Andrejsek v srpnu 1906.

Nádražní ulice
Plán na stavbu nového domu pro p. J. Andrejska ve Smiřicích na č. parc. 280/1
rýsoval J. Andrejsek dne 31. prosince 1899.

Nádražní ulice
Plán dvou nových domů pro p. J. Andrejska ve Smiřicích. čís parc. 280/1
rýsoval J. Andrejsek dne 14. března 1900.
Podobný plán byl i v roce 1906.

Nádražní ulice
Domy s čp. 219 a 218(vpravo) - 21.5.2016

Nádražní ulice
Ve smiřickém archivu je fotografie ke které pan Kupka připsal ,,asi r. 1910, dnes je zde Hradecká ulice".

Nádražní ulice
Čp. 324 - 21.5.2016

Nádražní ulice
Na zahradě domu čp. 324 roste nový dům. - 24.4.2010

Nádražní ulice
Novostavba ještě nemá čp. - 21.5.2016.

Nádražní ulice
Čp. 155 - 12.5.2006

Nádražní ulice
Pohled na Nádražní ulici od křižovatky s Hradeckou ulicí, tudy se přijíždí od Zderaze do centra Smiřic.
Všechny domy stojí jen na jedné straně ulice.