Holohlavy - zrušený železniční přejezd

Zpět na hlavní stránku     Nehoda na přejezduNa Lávkách
Detail železničního přejezdu na silnici k holohlavskému dvoru.
Na kolejích stojí menší Jaroslava Andrýsová *1923, vdaná Ryntová a její nevlastní sestra Anna Andrýsová, vdaná Štěpánková.
Foto od Josefa Rynta.

Na Lávkách Na Lávkách
Vlevo: Stará cesta k holohlavskému kostelu v roce 1934..
Vpravo: Jiná fotografie stejného místa. Obě fotografie jsou od p. Šimurdy.

Na Lávkách
Na vloženém obrázku je vidět, jak to vypadalo, když se ještě stahovaly závory na staré cestě. 19.3.2007

Ze zápisu ze zasedání Národního výboru v Holohlavech 3.4.1959:
Upozorniti ČSD písemně na to, že závory ze ČSSS (státní statek) ke Smiřicům zůstávají po odjezdu vlaků a někdy po celé puldne zavřeny, čímž vznikají velké prostoje potahů i traktoru a že se bude žádat na nádraží v Černožicích náhrada.

-----------------------

Odesílatel: Provozní oddíl, odd. dopravy a přepravy Hradec Králové 3.3.1971

Věc: zrušení závor v km 34,110 v trati Smiřice Jaroměř
    Žádám o zrušení dálkových závor v km 34,110 mezi stanicemi Smiřice - Jaroměř, obsluhovaných závorářem ze stanice Černožice.
    Důvody:
    1) Přejezd na polní cestě je používán pouze občas v letním období a to pouze pro vozy větších rozměrů (klece s krmením a pod.) a i ty jak bylo zjištěno objíždějí přes obec Černožice. Jinak je hned vedle přejezdu používán podjezd Brodek, který byl upraven.
    2) Přehlednost na přejezdu je dobrá a lze ji v případě potřeby ještě zlepšit odstraněním několika stromů.
    3) Hustota dopravy dovoluje otevírati tyto závory pouze ve větších vlakových přestávkách, neboť není závoráři možno zjistit, kdy vlak přejezd uvolnil a musí čekat na zprávu o dojezdu vlaku do žst Smiřice. V tu dobu je však většinou už dáván odjezd protivlaku neb následného vlaku, takže závory musí zůstat uzavřeny.
    4) Tento stav dlouho uzavřených závor způsobuje, že po otevření cizí osoby nezletilé neb i zletilé vkládáním různých předmětů (dřeva kamenů) do pohonu závor znemožňují tyto uzavřít, závorář nestačí již do příjezdu vlaku závadu odstranit a mohlo by dojíti k projetí závor a střetnutí na přejezdu, neboť řidiči při otevřených závorách věnují přejezdu mnohem menší pozornost, než kdyby tam nebyly závory žádné.
    Z uvedených důvodů a hlavně bezpečnostních žádám PO Hradec Králové, okrsek VB v Předměřicích a národní výbory v Holohlavech a ve Smiřicích o projednání a povolení zrušení těchto závor.
    Náčelník stanice

-----------------------

Adresát: ČSD žel. stanice Smiřice 10.3.1971
    ...
    Rada MNV pojednala tento přípis a takto se vyjadřuje.
    1./ MNV nemá námitek proti zrušení, budou-li s tím souhlasit nadřízené a odborné složky (VB, ONV odb. dopravy)
    2./ Bude upraven nájezd na trať oboustranně
    3./ Bude upraven výhled na trať ve směru strážní domek - Černožice. (V tomto směru vytváří trať mírnou zatáčku, takže přijíždějící vlak ze směru Černožice je viděn přejíždějícím dosti pozdě. Zřejmě bude potřeba zlepšit výhled poražením některých stromů).
    Tajemník Ladislav Papež
Zdroj: SOA Hradec Králové

přejezd
Foto Jaroslav Litomiský

přejezd
2.11.2023

přejezd
2.11.2023

přejezd
Pohled od kostela. 2.11.2023