Holohlavy - úpravy ulice Na Státní

Zpět na hlavní stránku       Další stránky o této ulici


Rozšíření silnice - 2010

Na Státní Na Státní
Rozšířená vozovka ve směru od Hradce Králové 12.9.2010 (vlevo) a od Jaroměře 16.10.2010.

Na Státní
Přechod pro chodce. Na vozovce světla blikají červeně a bíle. 2.1.2013

Na Státní Na Státní
Těsně před úpravou, rovinka svádí k rychlosti (15.8.2010), rozšiřování silnice ve směru od Jaroměře (12.9.2010).

Část článku v Hradeckém deníku (denik.cz 13.8.2010, autor Klára Němečková):
   Záchrana pro obec v podobě dálnice se vzhledem k finančním škrtům v dopravě stala nedosažitelným snem. V Holohlavech se proto neúnosnou situaci rozhodli řešit razantně. Starosta Miloš Malínský kvůli tomu neváhal vyrazit až na ministerstvo dopravy, kde se svými argumenty nakonec uspěl.
   „Opravu silnice a změny na ní iniciovala obec na základě silného nátlaku občanů,“ vysvětluje starosta Malínský a dodal: „První návrh obyvatel Holohlav, aby byl v obci zřízen semafor, byl bohužel těžko realizovatelný a zamítly jej jak policie a úřady, tak i vedení obce. Nakonec jsme se rozhodli pro komplexnější změny, také z důvodů údržby, jako je například úprava propadlých kanalizačních vpustí a podobně.“
   Nově v obci vznikne odbočovací pruh ve směru od Jaroměře před samoobsluhou, přechodový ostrůvek, lidově mezi řidiči zvaný „šikana“. Ten bude navíc velmi výrazně osvětlený. Chybět pak nebudou ani vjezdové brány do obce z obou stran.
   „Krajský úřad odboru silničního hospodářství nám nepovolil náhradní objízdnou trasu, a tak bude provoz řešen kyvadlově volnou částí vozovky a řízen semafory.“
   Jednotlivé etapy:
   1. etapa – od 16. 8. do 3. 9. – vjezdová brána od Hradce Králové
   2. etapa – od 4. 9. do 24. 9. – vjezdová brána od Jaroměře
   3. etapa – od 25. 9. do 4. 10. – výstavba ostrůvku
   4. etapa – od 5. 10. do 9. 10. – frézování vozovky, pokládka povrchu a vodorovné značení.


Na Státní
Výstražná světla zasazená do vozovky budou při plánované opravě odstraněna a nová se už dávat nebudou. Policie je zamítla.
12.9.2015


Kanalizace - první etapa 2015

Na Státní
Fotografii kamenné klenby jsem už nestihl, pan starosta měl na mysli propustek z protější silnice k fotografovi. 12.9.2015


Z dopisů starosty Holohlav pana Malínského 9.9.2015:12.9.2015 Na Státní
    Zajímavé foto by bylo z ul. Dlouhé k hasičárně – jaký tam měli naši dědové propustek s kamennou klenbou i na přívalové vody od Chloumku a Hrdláku – od Rodova. Ti se přívalových vod báli. My „NÉ“ u Halamů (čp. 104) byl také takový propustek, kde za bývalého starosty Peřiny se prostrčila betonová trubka průměru 500 a ostatní se zavezlo. Následovali problémy v r. 1981 a dále !!!

    Nyní se provádí výměna kanalizačního potrubí průměr 500 mm (beton za PVC), které se dává do hloubky „hloubkové kanalizace“, aby se mohly napojit domky z druhé strany silnice. Vyústění bude, jak do ulice Dlouhá u samoobsluhy, tak do svodnice za ul. Na Výsluní. Lomit se to bude u čp. 89. Vše má být hotové do 31.10.2015. U toho měla být firma ALPINE Bau s.r.o. Valašské Meziříčí, která vysoutěžila celou akci „I/33 průtah – Holohlavy“.

    Letos měli dělat u průtahu celou jednu stranu silnice od odbočky na Rodov k zastávce autobusu u Ryšavých. Dohodli se s ŘSD, že začnou až na jaře, 15.dubna 2016.
--------------
Zeptal jsem se na chodníky, když se současně nebude dělat cesta, jak se původně plánovalo:
    Chodníky - od Hradce Králové: Pravou stranu musí zpět zadláždit VAK Stavby s.r.o. Hradec Králové a levou stranu na kterou jsme dostali dotace na letošní rok ve výši 806 000,- Kč od SFDI , zkusím přesunout na r. 2016. Počítám, že žádost o prodloužení mně orazítkují na ŘSD. Jinak jsem to odsoutěžil, vyhrál to Novostav s.r.o.. Musel by to v letošním roce položit, s tím, že rozsypané kraje do silnice by se musely opravit. Hlavní obrubáky u silnice se budou vyměňovat a tím by se to rozsypalo. Otázka by byla - jak vyjdou výšky, hutnění ...
Uvidíme - jak to dopadne.

--------------

Z povolení uzavírky státní silnice:
... podle ustanovení § 24 zákona částečnou uzavírku silnice I/33 v obci Holohlavy, pravý jízdní pruh ve směru Hradec Králové › Jaroměř v délce cca 590 m z důvodu provádění opravy vozovky, kanalizace a propustku.
Termín uzavírky silnice 1.9.2015 – 30.10.2015

Na Státní
Pravá strana ulice. 12.9.2015.

Na Státní
Rozbíjení asfaltového povrchu,
potom se vykope jáma a protáhne trubka pod vozovkou k domům na protější straně ulice (vložený obrázek) 1.10.2015

Na Státní
Vpravo je příkopová kanalizace. 1.10.2015
Na tomto místě bude propustek pod silnicí, pro vodu z polí, jak o tom píše starosta nahoře.

Na Státní
Od začátku Holohlav ke křižovatce u Školního statku řídí provoz semafory. 18.10.2015

Na Státní Na Státní
Seřezávání roury do potřebného tvaru. Hnědá je trubka příkopové kanalizace. 3.11.2015

Na Státní
Část propustku směrem na Hradec Králové je hotová. Vložený obrázek ukazuje bednění v rouře 15.10.2015.


Pokračování stavby v roce 2016

Na Státní
Místo budoucí přestavby. Pod kopečkem je vidět holohlavská Dlouhá ulice. 16.2.2015.

Na Státní Na Státní
Starý mostek pod cestou je již nefunkční. 16.2.2015.

Na Státní
Přivážejí mostek 17.3.2016.

Na Státní
Polovina cesty je vybagrovaná, dole je podkladový beton a instalovaný provizorní most. 23.3.2016.

Na Státní
Provoz řídí semafory, ve špičkách je fronta až solární elektrárně ve smiřické Zderazi. 2.4.2016.

Na Státní
Jáma vpředu je od archeologů.

   Z informací od p. starosty Malínského: pracovali tu archeologové, našli jedno z poutních míst, které prý sahá až do 5 m hloubky. To byl "RONDEL" s datumem 4000 let před našim letopočtem. Hlavní sídlo je mezi Lindrovými a mateřskou školkou. No a k tomu přilehlá vesnička.
    Před Bergmanovými dělají jámu - kufr pod silnicí téměř do 2 metrů hloubky, neboť v těchto místech je pravěké řečiště. Je tam stále bahno s nestabilním podložím. Alpine Bau CZ bude muset dát geotextilii silnější 0,55 a víc kamene.
   V chodníkovém tělese se kus utrhl a přetrhl kabel místního rozhlasu. 2.4.2016.


Na Státní Na Státní
Základy jedné strany 2.4.2016 a 9.4.2016.

Na Státní
Pod mostem 9.4.2016.

Na Státní
9.4.2016.

Na Státní
Betonáž okrajové desky. 21.4.2016

Na Státní
Betonáž okrajové desky. 21.4.2016

Na Státní
30.4.2016

Na Státní
Je zabetonováno 30.4.2016.

Na Státní
Krajnice i ostrůvek na přechodu jsou z jedné strany hotové, bude se asfaltovat. 30.4.2016

Na Státní
První asfalt je položen. 5.5.2016

Na Státní
Frézování druhé strany vozovky. 10.5.2016

Na Státní
Fréza z druhé strany. 10.5.2016

Na Státní
Ještě zábradlí a jedna strana bude hotová. Nad rourou je letopočet 2016 - 10.5.2016.

Na Státní
Most je odložený vedle a čeká na odvoz, nyní začne stejná práce na druhé straně. 10.5.2016

Na Státní
Zmatek v sobotu 14.5.2016:
   Na obrázku je vidět kombajn odstavený ve vyfrézované části vozovky. Z obou stran byly proti sobě najeté kolony vozidel. Autobusu od Hradce auta udělala místo pro couvání a až potom se kolona rozjela. Kde se stala chyba jsem neviděl.
    Nákladní auta mají možnou objížkou Holohlavami, kolem hřbitova k rybníku průjezd zakázán, ale znalí řidiči osobních aut toho rádi využívají. Obyvatelé Holohlav samozřejmě trpí a starosta, kterému si stěžují se jim nediví. Kanalizace, která prodlužuje opravu silnice, se však udělat musela při této úpravě povrchu. Domky k Zadní ulici byly napojeny jen na dešťovou kanalizaci a tak to už dál nešlo. Nový kvalitní povrch vozovky by měl snad trochu provoz ztišit. Nezbývá než vydržet.

    Pan starosta Malínský mi poslal vysvětlení:
    Kombajn s lištou projížděl pomalu po jedné straně silnice, s tím, že měl doprovodné auto. Auto přejelo na zelenou – normálně a kombajn ho následoval už tak na „oranžovou“. Doprovodné vozidlo přejelo normálně uzavřený úsek (540 m) a popojelo dál. Což udělalo osudnou chybu. Mělo dojet na konec uzavřeného úseku a uzavřít vjezd do Holohlav, aby v klidu kombajn při 15 km rychlosti dorazil k hydroglobům k Černožicím. Naštvaní řidiči na celé Holohlavy jedoucí od Černožic vyrazili na svoji „zelenou“ a uprostřed obce se potkali. Hodinu si nadávali, než hodnější (řidič kombajnu) zacouval do hlubokého výkopu. Fronta aut až do Jaroměře ……..


Na Státní
Pan starosta Malínský mi poslal fotografie z archeologických prací pod vozovkou:
,,Před čp. 103 v ul. Na Státní archeologové měřili černozem. Místo, kterému říkají „hliník“ (větší) s dírami,
kde vrtali dutým vrtákem a nabírali vzorky hlíny – sloje a „zásobnice“ – menší okruh černozemě." 18.5.2016

Na Státní Na Státní
Na obrázku vlevo se pracuje na propustku ve směru na Hradec Králové. Vlevo pod silnicí je již od loňska hotový.
Vpravo je vidět systém povrchové kanalizace. 19.5.2016

Na Státní
Oprava propustku směrem na Jaroměř se také už blíží ke svému cíli. 19.5.2016

Na Státní
Dokončování krajnic. 28.5.2016

Na Státní
Vodovodní systém propustku - směr Hradec Králové. 28.5.2016

Na Státní
Jako nahoře. 6.6.2016

Na Státní
Dláždění před propustkem - směr Jaroměř. 6.6.2016

Na Státní
Dláždění před propustkem - směr Jaroměř. 16.6.2016

Na Státní Na Státní
Propustek směr Hradec Králové je hotový. 16.6.2016

Na Státní
Druhá strana vozovky má už také hrubý povrch. 16.6.2016

Na Státní
Pohled od křižovatky u bývalého školního statku k Holohlavům. Foto Mir. Volák 25.6.2016.

Na Státní
Jedna strana jemného povrchu je hotová. 3.7.2016.

Na Státní
Silnice byla otevřena 10.7.2016, pohled na Holohlavy ze směru od Hradce Králové - foceno 8.7.2016.

Na Státní
Povrch zmíněné křižovatky byl také opraven - 8.7.2016.


2022

Na Státní
Nový povrch byl opraven v úseku obce. 15.8.2022

Na Státní
Oprava povrchu trvala pár dní. 17.8.2022