Smiřice - Nová ulice čp. 151

Zpět na hlavní stránku     Popis Nové ulicečp. 151
Rozestavěný dům a příslušenství. 12.5.2006.

čp. 151
Dům čp. 151, vlevo vede Příční ulice - 4.9.2006.

čp. 151
Protější dům je zbouraný a tím se odkryl pohled na celou parcelu domu u čp. 151. 29.6.2016

čp. 151
Václav Prostředník fotografoval místo budoucího domu v dubnu 2002.

Nová ulice
Pozemek ještě bez domu čp. 151. - 27.4.2005
Původně na stejném místě stály domy s čísly 121 a 153.

čp. 151
Stavba domu 15.4.2005.