Smiřice - Nová ulice, čp. 160 a 180

Jsou použity materiály z Okresního archívu v Hradci Králové

Zpět na hlavní stránku         Popis ulice

Klikni pro přímý přístup k domům.čp. 180
Čp. 180, žlutý dům má čp. 160 - pohled z Příční ulice. 1.11.2011

Panu Josefu Hrubýmu zde ! (koncept)
   Jelikož dle protokolu, který byl dne 1/6 1878 sepsán, při ohledání Vašeho nově postaveného domu na Vašem vlastním pozemku číslo parc. 333, který od zdejší obce pochází a dle stvrzeného plánu a zdejší doložkou ze dne 6/8 1876 číslo 553 místnostě úplně vyvedené jsou ... tak se Vám tímto dává povolení, že ... místnosti ubytované býti mohou.
   Dům tento nově postavený byl s číslem popisným 180 poznamenán.
5/6 1878 Bek plán

Okresnímu hejtmanství:
... místnosti v něm propachtované nejsou a nýbrž toliko od vlastníka obývané.

-----------------------

Ze žádosti:
   Já níže podepsaná zamyšli při svém domě čís: 180. v Smiřicích jednu maštel a kulnu přistavěti, a sice od mojí čelní zdi až k čelní zdi čís: domu 179. jak přiloženém nástinu viděti jest a chci tu samou později obydelní stavení proměniti a od kamena a cihel postaviti....
22/5. 1879 Anna Nováková

Plán vpravo:
Nástin na přistavení hospodářského stavení u p: Anny Novákové čís: 180 v Smiřicích, rýsoval Josef Andrejsek 22. máje 1879.

Protokol
za povolení stavby maštele a kulny byla sepsána 30. května 1879
Nováková Já Jan Kotlant co mezující a hraničící soused se vyjadřuji, že nemám ... ničehož k namítání. Též svoluji, aby byla stavba ta na moji hlavní čelní zeď přistavěna a má zeď upotřebena proti tomu, když mě p. Anna Nováková jednu polovici obnosu až se vypočítá co mě stála - zaplatí.
Anna Nováková souhlasí.
Přístavbu tu provede p. Andrejsek


-----------------------
plán
Černý

Plán (vpravo) na přestavbu bytu pro Václava Černého, malíře č.p. 180 ve Smiřicích, rýsoval v únoru 1910 Karel Volt, mistr zednický ve Smiřicích.

Václavu Černýmu maj. domu čp. 180 ve Smiřicích !
Na základě výsledku místního ohledání udílí se Vám tímto povolení k obývání přestavby kolny a konírny na obytné místnosti na části pozemku čís. kat. 192 od 25. srpna 1910.
Domu tomu dává se číslo popisné 180/a ve Smiřicích
(Přestavovalo se od 25. května 1910 do 25. srpna 1910.)

-----------------------

čp.180 a 160
Popisovaná pozdější přístavba je žlutý dům, má čp.160, vlevo stojí čp.180, vpravo čp. 179.

čp. 180
Rozložení oken ve štítě popisovaného domu. Foto Prostředník duben 2002.