Smiřice - Nová ulice, čp. 175

Jsou použity materiály z Okresního archívu v Hradci Králové

Zpět na hlavní stránku          Popis Nové ulicečp. 175
Vlevo čp. 175, dál je čp. 181. 22.3.2016

Z protokolu
   Lorenc sepsaného 19. srpna 1876 pro Františka Lorence k žádosti podané dne 16. srpna 1876 za povolení stavby nového domku.
   Já Jan Červinka co hraničící soused .. nemám ničehož k namítání... (byla provedena směna části parcel pro rovné rohy domu).
   Co se týká postavení záchodu a zhotovení žumpy pro výkal tedy já František Lorenc se zavazuji, jak v nákrese je vidno od zdi as 3 střevice na mém pozemku postavím.


čp. 175
Nákres na vystavení nového stavení pro p. F. Lorence ve Smiřicích, rýsoval Kottland 16.8.1876.

čp. 175
Nivo nástin pro p. Fra. Rolence ve Smiřicích, rýsoval J. Andrejsek.
Vlevo nahoře Práh p: F: Rolence, Wodorovná čára a práh p. Hendrycha.
Polohopis: Stavení p. Jan: Červynky, Obecní pozemek, Domek p. Rolence, J. Červ:

čp. 175
Čp. 175 - 12.5.2006.

>