Smiřice - Nová ulice, čp. 181

Jsou použity materiály z Okresního archívu v Hradci Králové

Zpět na hlavní stránku          Popis Nové ulicečp. 181
Čp. 181 - 12.5.2006.

Nová ulice
Nákres na postavení nového domovního stavení pro Jana Červinku v Smiřicích,
rýsoval 24.9.1877 W. Kottland
Polohopis nahoře: Stavení p. J. Lorence, Nová stavba, Místnost J. Kulhánka.

Z protokolu
   za povolení stavby nového domu na koupeném místě pro Jana Červinku, který byl sepsán 23. října 1877. (žádost byla podána 27.září 1877 pod číslem 817).
   Ja Jan Kulhánek co hraniční a mezující soused ... nemám ničehož k namítání, protože ale dům ten dle předloženého plánu by do úhelníce(?) býti musel a sice proti mé straně, a aby se tomu předešlo, tak jsem se s p. Janem Červinkou vyrovnal tak, že já mu od mého pozemku ... 18" k rozšíření domu poustim a ustoupim, kde on ... takovou výměru od jeho pozemku napřed do ulice postoupi tak, že niní přední hlavní zeď o 18" bude kratší a zadní hlavní zeď bude o 18" delší...
   Já František Lorenc co spolumezující soused od stavebního místa na kterém p. Jan Červinka nový dům postaviti chce ... nemám ničehož k namítání...

Z protokolu
   sepsaného dne 13. října 1878 k ústně podané žádosti Josefa Andrejska společně Václav Kottlandem o prohlédnutí a příjmutí nové postaveného domku na pozemku číslo parc. 333 který Jan Červinka ze Smiřic dle dražebního protokolu ze zde 28. května 1876 ukoupil a k postavení přítomného domku potřebné povolení pod číslem 817 od roku 1877 vydobyl a jej pak žádatelům odprodal.
   Komise stavební nalezla na místě stavebním u přítomnosti dvou svědků v osobě Jan Kotlanta a Václava Hendrycha a přesvědčila se že místnosti ty nyní dokončené a již ubytované jsou. Pozemek ... pod číslem 333 zanešen, a nestávalo na něm nikdy žádné stavby, protože jej obec Smiřická co pastviště užívala.
   Na to byli nájemníci vyslechnuti jednotlivě takto:
   Já Josef Bílý najmul jsem v tomto domě byt pozůstávající z jedné světnice od 12. srpna 1878 počínajíc z kterého platím roční nájem 32 zl.
   Já Václav Holeček ... od 1. října 1878 - 32 zl.
   Za Václava Kutíka dostavila se jeho manželka Františka ... spachtovali byt od 1. června 1878 - 32 zl.
   Za Václava Řeháka dostavila se jeho manželka Františka ... byt najmuli od 13. července 1878 - 30 zl.
   Započetí stavby stalo se v měsíci říjnu 1877 a úplné dokončení stavby ukončené bylo v měsíci květnu 1878.

Slavné ck. okresní hejtmanství
   Dům ten jest číslem pop: 181 poznamenán....
Ve Smiřicích dne 14.10.1878

---------------------

Podle polohorysů i podle seznamu obyvatel z roku 1910 mi vychází pan Karpíšek do čp. 181. Text nahoře i plány mluví jinak. Nevím.

---------------------

Karpíšek Z protokolu
   sepsaného 3. července 1876 za povolení stavby nového domu na koupeném obecním pozemku pro Mikoláše Karpíška.

Dole na Polohorysu je vlevo Mistnost pana M. Karpíška, vpravo Mistnost pana Hendrycha.

čp. 181 čp. 181
Nákres na vystavení nového domovního stavení pro pana Mikl. Karpíška
rýsoval Kottland. Povolení ke stavbě od 6. srpna 1876.