Smiřice - Nová ulice, čp. 186

Jsou použity materiály z Okresního archívu v Hradci Králové

Zpět na hlavní stránku          Popis Nové ulicečp. 186
Dům čp. 186 má oranžové doplňky. - 20.10.2014.

Truneček Protokol:
   za povolení stavby nového domu na koupeném obecním pozemku pro Jana Trunečka byl sepsán 24. května 1879.
Já Josef Dušek co mezující a hraničící soused od stavebního místa pronáším se, že nemám proti obmýšlené stavbě ničehož k namítání.
Se sousedem Duškem si vyměnili části pozemku, pro zachování stavební čáry.
Nad u se psal dříve znak.

Janu Trunečkovi:
   Jelikož dle protokolu, který byl dne 10. září 1879 sepsán při ohledání Vašeho nově postaveného domu na Vašem vlastním pozemku číslo parc. 333 ... dává se Vám tímto povolení že místnosti obývané býti mohou.
Dům tento nově postavení byl s číslem popisným 186 poznamenán.


čp. 186
Nákres na postavení nového domovního stavení pana Jana Trunečka v Smiřicích,
rýsoval W. Kottland 19. května 1879.
Na polohorysu stojí vlevo dům p. Duška.

Nová ulice
Pohled od Žižkovy ulice 12.5.2006.