Smiřice - Nová ulice čp. 41

Jsou použity materiály z Okresního archívu v Hradci Králové

Zpět na hlavní stránku     Popis Nové ulicečp. 41
Dům čp. 41 (vpravo) dostal nový kabát v červenci 2008 - 21.7.2008

Karpf Z protokolu
   za povolení stavby nového domovního stavení pro Jana Karpfa byl sepsán dne 12. dubna 1878.
stavební znalec Valášek:
   .. připomíná toliko, aby, v pádu, že by se zadní světnice vytápěla,kouřící roura přes chodbu se vešla do komína tak, aby zděném pásu se upravila a tak bezpečnou před ohněm se stala.
...tesařskou práci vyvede p. Josef Valášek a zednickou p. Petr Pekarek
Hanuš a Kupka Sousedé Václav Hanuš a Václav Kupka nic nenamítají.

Na žádosti z 30.3.1878 je žadatel podepsán německy Johann Karpf.

-----------------------

Protokol
   za přijmutí nově postaveného domku od Jana Karpfa na jeho stavebním místě číslo parc. 56 a pak na dílci zahrady číslo parc. 30, kde dříve starý dřevěný domek čp. 41 stával, byl sepsán 14.10.1878

-----------------------

Na mapě z roku 1940 zde stojí dřevěnice.
č. parcelní 56, výměra 248 m2
Majitelé:
v r. 1910 a 1916 Wurm Josef a Marie
Marie Hlavatá
Stolojda Josef
Kozina Josef


čp. 41
Nákres na postavení nového domovního stavení s kolnou pro pana Jan Karpf pod čís. 41 v Smiřicích
rýsoval W. Kottland 30/3.1878

čp. 41
Na polohopise je dole staveniště se zakresleným původním dřevěným domem a dnešní Nová ulice,
nahoře je dům a zahrada Václava Hanuše čp. 149, vpravo Obecní místo.

-----------------------

čp. 41 Nová ulice
Vlevo čp. 41 - Pohled ze Zemanovy ulice. 12.5.2006

čp. 41
Dům čp. 41 - 11.3.2013