Smiřice - Nývltova ulice

Jsou použity údaje z Okresního archívu v Hradci Králové

Zpět na hlavní stránku          Výstavba vodovodu v roce 1969

   Vincenc Nievelt - Když byla v roce 1870 ve Smiřicích povolena lékárna, stal se prvním lékárníkem. Během svého působení ve Smiřicích byl veřejně velmi činný a oblíbený. Byl např. knihovníkem knihovny Občanské besedy (založena ve Smiřicích v r. 1872), dal podnět v obecnímu zastupitelstvu ke zřízení smiřické spořitelny, byl členem obecního zastupitelstva a prvním radním (1882), velitel hasičského sboru (zal. 1882). V roce 1885 přesídlil do Dvora Králové nad Labem, ale když zemřel, pochován byl ve Smiřicích. (p. Reichová)

Nievltova ulice byla pojmenována 28. ledna 1914. Cesta vede k bývalé cukrovarské vodárně a tak dokonce i na meziválečném plánu je zapsaná ulice "K vodárně".

V ulici jsou evidovány adresy:

čp. 50, 51, 53, 61, 198, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214 a 400, 221, 223, 224, 225, 251, 255, 271, 285,

286, 304, 305, 306, 307, 310, 321, 344 a 345, 346, 532, 533, 534, 540, 541, 611, 651

čp. 190 (nemá uvedenou ulici)

Kliknutím se dostanete k příslušnému domu, na stránce jsou domy řazeny podle toho, jak stojí za sebou.Nývltova
Do Nývltovy ulice se odbočuje z Jiráskovy ulice před školou. Za stromy je Náměstí Míru. 13.6.2006

Nývltova
Pohled do ulice ze stejného místa jako nahoře. 13.6.2006

Nývltova
16.1.2024

Nývltova
Prostranství "Na obci", bývalé stodoly před zbouráním. 1967

Nývltova
Levá část stodol. Vzadu stojí škola.
Foto od pí. Volocké (celá fotografie je --- zde --- )

Smiřická kronika:
V únoru 1968 majitelé stodol Na obci Jan Černý čp. 211 a Ludmila Tykalová, roz. Holečková, bytem Smiřice č. 93 dali tyto stodoly s příslušnými pozemky zdarma státu s podmínkou, že nebudou mít žádné výlohy s demolicí stodol a úklidem prostranství. L. Tykalová si vymiňuje náhradní pozemek. Tím mizí poslední zbytky stodol nyní již velmi chátrajících a umožní se zlepšení úpravy celého prostranství.


Nývltova
Křížovatka s Brigádnickou ulicí 11.7.2011

Nývltova
Pokračování ulice od bývalé železniční vlečky do malburgovy továrny (Danisco).
Foceno od zeleného kontejneru, který je vidět uprostřed ulice nahoře. 11.7.2011

Nývltova
10.6.2008


Levá strana uliceČp. 251      -      další fotografie domu

Nývltova
Pohled k prostoru u školní tělocvičny s domem čp. 251. - 13.6.2006Čp. 198

Nývltova 198
Čp. 198 - 13.6.2006.Čp. 209      -      další fotografie domu

Nývltova 209
Čp. 209 - 13.6.2006.Čp. 207      -      další fotografie domu

Nývltova 207
Čp. 207 - 17.4.2020Čp. 223

Nývltova 223
Čp. 223 - 13.6.2006.Čp. 224

Nývltova
Čp. 224 - 4.8.2007.Čp. 225

Nývltova
Pohled zpět na řadu domů dne 4.8.2007 - nově natřené fasády domů čp. 224 a 225.Čp. 321      -      další fotografie domu

Nývltova 321
Čp. 321 - 13.6.2006.

popelnice
Při vybudování chodníku do ulice Sídliště se také změnilo stání pro odpady.
Zároveň zabraňují nehodám dětí při vjezdu do silnice. 24.3.2024Čp. 285

Nývltova 285
Čp. 285 - 12.6.2006. Vjezd do ulice Anežky Malé.Čp. 286      -      další fotografie domu

Nývltova 286
Čp. 286 - 13.6.2006.Čp. 304      -      další fotografie domu

Nývltova 304
Čp. 304 - 12.6.2006.Čp. 305

Nývltova 305
Čp. 304 a 305 v popředí - 2.4.2016.Čp. 344 a 345      -      další fotografie domu

Nývltova 345
Čp. 345 - 1.4.2016.
Zadní část s jinou barvou má čp. 344


Pravá strana uliceČp. 210      -      další fotografie domu

Nývltova 210
Čp. 210 - 13.6.2006.Čp. 211, 212, 213, 214 a 400      -      další fotografie domů

Nývltova
Zleva čp. 213, 212 a 211. Foceno dne 20.9.2007.

Nývltova
Čp. 400 - 13.6.2006.

Čp. 214      -      další fotografie domu

Nývltova
Čp. 214 - 23.8.2023Čp. 221      -      další fotografie domu

Nývltova 221
Čp. 221 stojí na křižovatce s Brigádnickou ulicí - 13.6.2006.Čp. 255      -      další fotografie domu

Nývltova 255
Celkový pohled na tuto část ulice. 1.4.2016Čp. 271

Nývltova
Čp. 271 - poslední dům před bývalou vlečkou - 13.6.2006.

Titl.
panu ing. Karlu Černému, správci lihovaru ve Smiřicích.:

   Na základě místního ohledání ze dne ... října 1925 udílí se Vám tímto povolení k obývání v novostavbě na části pozemku čkt. 393/2 ve Smiřicích postaveného od 5. října 1925.
   Domu tomu dává se číslo popisné 271 a jste povinen číslo to na domovním průčelí označiti způsobem v obci obvyklým.
   Žádost za povolení dočasného osvobození od daně domovní musí nejdéle do 45 dnů ode dne ukončení stavby a před použitím téže podána býti.
   Obecní úřad ve Smiřicích dne 15. října 1925.
Nývltova
Situační plán rozdělení pozemků katastrálních čísel 393/1, 394/1 a 703 na místa stavební. Ve Smiřicích v červnu 1934.
Nahoře vlečka firmy Malburg přes Mlýnský náhon, dolů vede cesta k vodárně. Vpravo ulice Spořilov.
Jsou to domy zobrazené dole. Zdroj: Okr. archiv HK.Čp. 50      -      další fotografie domu

Nývltova
Čp. 50 - 21.12.2009Čp. 51

Nývltova
Domy čp. 61, 51 a 50. Nový majitel čp. 50 přestavuje. 25.5.2009Čp. 61

Nývltova 61
Čp. 61 - 13.6.2006.Čp. 53

Nývltova
Dům čp. 53 - 9.11.2011Čp. 534

Nývltova34
Čp. 534 - 13.6.2006.Čp. 310      -      další fotografie domu

Nývltova
Čp. 310. - 21.12.2009. Vložená fotografie je ze dne 19.6.2010.Čp. 307      -      další fotografie domu

Nývltova
První dům má čp. 307 - 29.3.2016.Čp. 306

Nývltova 306
Čp. 306 - 12.6.2006.Čp. 533

Nývltova 533
Čp. 533 - 13.6.2006.Čp. 532

čp. 532
Čp. 532 - 13.6.2006.Čp. 346

Nývltova
Pohled od domu čp. 346 do centra města. 19.3.2015Čp. 651

Nývltova
Dům nemá v katastru čp. - 19.3.2015Čp. 540

Nývltova 540
Čp. 540 - 13.6.2006.Čp. 541

Nývltova 541
Čp. 541 - 13.6.2006.Čp. 611

Nývltova 611
Poslední dům v řadě čp. 611 - 19.3.2015.Nývltova ulice
Konec popisované ulice 3.2.2022Čp. 190 ("Vodárna") nemá uvedenou žádnou ulici.      -      další fotografie domu

Nývltova
Výjezd z Nývltovy ulice do polí, zde stojí dům čp. 190 - 13.6.2006,
odtud se čerpala voda pro potřeby smiřického cukrovaru.