Smiřice - Nývltova ulice

Jsou použity údaje z Okresního archívu v Hradci Králové

Zpět na hlavní stránku          Výstavba vodovodu v roce 1969

   Vincenc Nievelt - Když byla v roce 1870 ve Smiřicích povolena lékárna, stal se prvním lékárníkem. Během svého působení ve Smiřicích byl veřejně velmi činný a oblíbený. Byl např. knihovníkem knihovny Občanské besedy ( založena ve Smiřicích v r. 1872 ), dal podnět v obecnímu zastupitelstvu ke zřízení smiřické spořitelny, byl členem obecního zastupitelstva a prvním radním ( 1882 ), velitel hasičského sboru ( zal. 1882 ). V roce 1885 přesídlil do Dvora Králové nad Labem, ale když zemřel, pochován byl ve Smiřicích. ( p. Reichová )

Nievltova ulice byla pojmenována 28. ledna 1914. Cesta vede k bývalé cukrovarské vodárně a tak dokonce i na meziválečném plánu je zapsaná ulice ,,K vodárně".

V ulici je 31. března 2016 evidováno 37 adres:

čp. 50, 51, 53, 61, 198, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214 a 400, 221, 223, 224, 225, 251, 255, 271, 285,

286, 304, 305, 306, 307, 310, 321, 344 a 345, 346, 532, 533, 534, 540, 541, 611

čp. 190 (nemá uvedenou žádnou ulici)

(do roku 2011 zde bylo evidováno čp. 20)
Kliknutím se dostanete k příslušnému domu, na stránce jsou domy řazeny podle toho, jak stojí za sebou.Nývltova
Do Nývltovy ulice se odbočuje z Jiráskovy ulice před školou. Za stromy je Náměstí Míru. 13.6.2006

Nývltova
Pohled do ulice ze stejného místa jako nahoře. 13.6.2006

Nývltova
Prostranství ,,Na obci", bývalé stodoly před zbouráním. 1967

Nývltova
Levá část stodol. Vzadu stojí škola.
Foto od pí. Volocké (celá fotografie je --- zde --- )

Smiřická kronika:
V únoru 1968 majitelé stodol Na obci Jan Černý čp. 211 a Ludmila Tykalová, roz. Holečková, bytem Smiřice č. 93 dali tyto stodoly s příslušnými pozemky zdarma státu s podmínkou, že nebudou mít žádné výlohy s demolicí stodol a úklidem prostranství. L. Tykalová si vymiňuje náhradní pozemek. Tím mizí poslední zbytky stodol nyní již velmi chátrajících a umožní se zlepšení úpravy celého prostranství.


Nývltova
Křížovatka s Brigádnickou ulicí 11.7.2011

Nývltova
Pokračování ulice od bývalé železniční vlečky do malburgovy továrny (Danisco).
Foceno od zeleného kontejneru, který je vidět uprostřed ulice nahoře. 11.7.2011

Nývltova
10.6.2008


Levá strana uliceČp. 251

Nývltova
Žlutý dům čp. 163 vpravo, patří do Jedličkovy ulice. 13.6.2006

Nývltova
Pohled k prostoru u školní tělocvičny s domem čp. 251. - 13.6.2006

Nývltova
Podobný pohled, jako nahoře, vyfotografoval pan Volák.Čp. 198

Nývltova 198
Čp. 198 - 13.6.2006.Čp. 209

Nývltova 209
Čp. 209 - 13.6.2006.

Hlavní průčelí Z protokolu
   sepsaného dne 10. března 1898 pro p. Josefa Bergmana za povolení stavby nového domku na pozemku čp. 340/1.
   Mezující soused p. Jan Sháněl proti obmýšlené stavbě p. Jos. Bergmana v zásadě ničehož nenamítá, však vyhrazuje si, že p. Josef Bergman v budoucím čase, kdyby příbytek ten chtěl na něco jiného, na př. na chlév, lednici, a nebo podob. účelům, kde vlhkost nebo jiným vlivem sousední má zeď by trpěla bez povolení mého, není ničehož takového tam zařízovati bez svolení mého. Na vzájem jakožto spolumajitele společné zdi zavazuji se i já v podobném případě tak se zachovati.
---------------------
Plán na postavení nového domku na pozemku 340/1 Josefa Bergmana ve Smiřicích rýsoval Josef Špaček v Černilově v prosinci 1897.
---------------------
Situace Bergmann

Sháněl
Špaček
Čp. 207

Nývltova 207
Čp. 207 - 13.6.2006.

Nývltova 207
Čp. 207 - 17.4.2020Čp. 223

Nývltova 223
Čp. 223 - 13.6.2006.Čp. 224

Nývltova
Čp. 224 - 4.8.2007.Čp. 225

Nývltova
Pohled zpět na řadu domů dne 4.8.2007 - nově natřené fasády domů čp. 224 a 225.Čp. 321

Nývltova 321
Fotografováno kolem r. 1930. Vlevo stojí čp. 321, vpravo čp. 285.
Podle vlečky vedoucí do malburgovy továrny se dříve ulice jmenovala U vlečky. Stromy v dnešní ulici Anežky Malé, jsou ještě malé. :-)
Smiř. archiv

Nývltova 321
Podobný pohled na dům čp. 321. Koleje vlečky jsou odstraněny a kolem zvýšeného chodníku vpravo stojí vysoké tůje, zakrývající výhled. - 13.6.2006.

Nývltova 321
Čp. 321. Člověk s přezdívkou Klokan mi poslal e-mail s určením místa tohoto domu (bývalý majitel byl prý pan Karpíšek).

Nývltova
U železničního přejezdu vlečky Nývltovy ulice v letech 1972 - 73.

Nývltova
Pracuje se na kanalizaci a úpravě cesty Nývltovy ulice v letech 1972 - 73.Čp. 285

Nývltova 285
Čp. 285 - 12.6.2006. Vjezd do ulice Anežky Malé.Čp. 286

Nývltova 286
Čp. 286 - 13.6.2006.

Nývltova 286
Čp. 286 - 1.4.2016. Vjezd do ulice Spořilov.Čp. 304

Nývltova 304
Čp. 304 - 12.6.2006.

Nývltova 304
Panu Kverkovi děkuji za unikátní fotografii.
Pan Kverek píše: "... na které je zachycený můj děda Josef Pecina (vlevo) a p. Bedřich Krejčí - autodopravce.
Snímek je pořízen pravděpodobně kolem roku 1934-35? v Nývltově ulici před domem p. Kutíka" čp. 304.
Vzadu na domě je tabulka Spořilov, je to ulice odbočující z Nývltovy ulice.

Nývltova 304
Ing. Plšek doplnil horní obrázek fotografií pořízenou ze zmíněné ulice Spořilov. Vpředu čp. 303, vzadu čp. 304 před přestavbou. Děkuji.Čp. 305

Nývltova 305
Čp. 304 a 305 v popředí - 2.4.2016.Čp. 344 a 345

Nývltova 344
Čp. 343 (část domu vlevo) patří do ulice Na Ohradách, dům vzadu má čp. 344. - 12.6.2006.

Nývltova 345
Čp. 345 - 1.4.2016.
Zadní část s jinou barvou má čp. 344

Nývltova 345
Letecký pohled z května 2003 na část Nývltovy ulice.
Čp. 345 je poslední dům vpravo před křižovatkou s Fučíkovou ulicí ( garáž na rohu ještě nestojí ).


Pravá strana uliceČp. 210

Nývltova 210
Čp. 210 - 13.6.2006.

  V září 1898 byl dostavěn obecní domek na „malé obci“ čp. 210, na jehož stavbu darovalo smiřické obci ředitelství Spořitelny Smiřické k Oslavě padesátiletého jubilea panování císaře a krále Františka Josefa I. částku 3 000 zlatých. Dům tento byl zbudován k účelům dobročinným, tj. jako městský chudobinec k bezplatnému ubytování chudých zdejších příslušníků. 1. místnost v tomto domě určena jest pro případné onemocnělé nakažlivými nemocemi.
  Byla tady umístěna obecní kuchyně Mautnerova

Vyrozumění.
   Nová budova číslo 210 ve Smiřicích pozústávající dle protokolu komise ze dne 8.5.1901 odbývané z 4 částek obydelních bez poschodí, jejíž používání dnem uděleného konsensu ze dne 1. září 1900 ...

  V červenci 1914 byla zadána přístavba k obecnímu domku na obci čp. 210, v němž je umístěna Mautnerova obecní kuchyně pro chudé, zednickému mistru Karlu Voltovi za částku K 5 174,90 se slevou 3 – 5 procent a s upotřebením materiálu z rozbourané (témže roce) obecní stodoly. Do 1. října tohoto roku má býti stavba hotova.

Nývltova 210
V roce 1967 byla v domě umístěna Zvláštní škola, viz cedule u dveří starého vchodu
Prý tady byla i školka, také jsme sem chodili k jedné paní "na řeč".Čp. 211, 212, 213, 214 a 400

Nývltova
Nákres na vystavení tří obytných domků pro pana Josefa Andrejska ve Smiřicích
rýsoval J. Andrejsek dne 4. března 1897.

Protokol
pro Josefa Andrejska za povolení stavby nových tří domků na dílci obecního pozemku čpar. 337 od obce ukoupeného byl sepsán 10. srpna 1897

---------------------

plán V úctě podepsaný hodlá na ukoupeném pozemku čís. parc. 337 vystavěti obytný domek a kulnu.
Josef Andrejsek 20. února 1898

---------------------

Nákres na novou kulnu na obecním pozemku pro pana Josefa Andrejska ve Smiřicích, rýsoval Josef Andrejsek 28. února 1898

---------------------

Z protokolu
sepsaného 20. září 1898 za povolení stavby nového domku a kolny:
   Stavitelský znalec Václav Kottland:
   Co se týče souladu a krasochuti nové tvořící se ulice navrhuje se zastavení pouliční čáry mezi novostavbou a domkem sousedním čp. 213, buď domkem neb po římsu vysokou slušnou zdí.
Zástupce obce Josef Lefnar, předseda hosp. odboru:
   Vzhledem k stavebnímu řádu jakož i vzhledem souladu staveb a konečně dle předloženého polohopisného plánu ze dne 20. srpna 1896 pro stavbu šesti dělnických domků p. Jos. Andrejska na tzv. ,,Štěpníku" shledala komise odboru hospodářského na místě:
   Pan Jos. Andrejsek obmýšlel stavěti šest domku tři a tři společně, mezi těmito důjezd.
   Druhým rokem přistavěl v zadu proti důjezdu kulnu k účelům hospodářským.
   Letošním rokem hodlá se p. Jos. Andrejsek uchýliti od projektované stavby druhých tří domků a chce odbočiti v délce v zad zad vystavené kulny a postavení pouze jednoho domku, na plánku prostředního vyznačeného, tak že by v celé délce zadní kulny pouliční čára prázdná a nezastavená zustala. K navržené změně té usnáší se vyslaná komise že k stávajícím výstavnostem jen temnkrát možno povolení k stavbě dáti, tak aby se soulad ulice šetřil a zachoval, když p. Josef Andrejsek otevřené místo zpředu (pouliční) postaví zeď do výše vrchu římsy obou postranních stavení, v té uprostřed vzejd do kulny a po obou stranách v této zdi dvě slepá okna po každé straně jedno zřídí.
   Nynější domek musí každopádně důjezdem opatřen býti aby se možných následků ze servitutem spojených vyvarovalo.

---------------------

Stížnost pana Andrejska:
Slavný obecní výbore !
   Dne 6. října t.r. obdržel jsem od slav. obecního úřadu ve Smiřicích povolení ku stavbě proti čemuž, já v úctě podepsaný podávám nádledující stížnost:
   Dne 14. ledna 1897 ukoupil jsem část obecního pozemku čís. parcelní 337 k tomu cíly, že na zmíněném pozemku postavím 6 dělnických domků.
   Během r. 1897 po vytyčení regulační čáry postavil jsem 3 domky. V roce 1898 projektoval jsem opět dva domky a kulnu, jak z přiloženého polohopisu vidno.
   Dne 20. února 1898 podal jsem nákresy na ony dva domky a kulnu s ústní žádostí o povolení těchto staveb. Dne 22. března t.r. vykonána byla stavební komisse na kulnu a dán mi byl pokyn, že mohu dále stavěti. Dne 23. června konal hospodářský odbor městem obchůzku, který poukázal, že skoro dokončená kulna neměla z regulační čáry ustupovati.
   Mezi tou dobou, žádal jsem několikráte pana starostu, aby vykonána byla stavební komise na ony dva domky, bylo mi sděleno, že místo mám k stavbě povolené a protokol se potom nadiktuje ...
   (další část nemám)


Nývltova
Plán polohy narýsovaný J. Andrejskem má datum 20. srpna 1896.
Velký obdélník vlevo je Škola, dole jsou Stodoly, z Kulny zakreslené mezi domy čp. 213 a 214 vzniklo čp. 400.

Nývltova
Návrh plotu mezi domy, zeď v podobě domu p. Andrejskovi nevyhovovala.
Vlevo čp. 214, vpravo čp. 213.

---------------------

Nývltova 212 Nývltova 213
Čp. 212 + Čp. 213 - 13.6.2006.

Nývltova
Foceno dne 20.9.2007.

---------------------

Čp. 400

Nývltova
Čp. 400 - 13.6.2006.

---------------------

Čp. 214

Nývltova
Čp. 214 - 23.8.2023

Srkal Nývltova
Čp. 214 - 13.6.2006.

---------------------

Ze žádosti sepsané dne 12. dubna 1912:
   Stavba tato hraničila by s domem pana Karla Andrejska, stavitele a pak s domem pana Josefa Plška...

Z protokolu
   sepsaného 15. května 1912 o výsledku vykonaného vyšetření o žádosti Josefa Srkala za povolení nové stavby kolny, chléva a skladiště na zahradním pozemku při jeho domě čp. 214 ve Smiřicích.
   Proti zamýšlené stavbě souseda ... nemám já nížepodepsaný Karel Andrejsek, majitel sousední stodoly, zcela ničeho k namítání.
   Karel Volt stavbyvedoucí.

Srkal---------------------

Na půdorysu plánu Karla Volta z dubna 1912,
je vlevo Kolna, uprostřed Chlév a vpravo Komora navazující na Stodolu.
Polohopis ukazuje dnešní Nývltovu ulici se šikmo dolů vedoucí Brigádnickou ulici.

---------------------

Čp. 221

Nývltova 221
Čp. 221 stojí na křižovatce s Brigádnickou ulicí - 13.6.2006.

Nývltova Nývltova
Vlevo: Příslušenství a zadní část domu čp. 221 - foto www.sreality.cz

Nývltova
Čp. 221. Pan Jan Šťastný, od kterého je fotografie, píše:
jedná se fotografa Josefa Peška, který sídlil v Nývltově ulici 221,
je to pohlednice poslaná samotnými Peškovými v době kdy už ve Smiřicích nebydleli.

Z protokolu
   sepsaného dne 20. dubna 1901 o žádosti p. Josefa Plška za povolení nové stavby domku ..na Štěpníku".
   zhled spředu Já nížepodepsaný Josef Srkal majitel domku čp. 214 ve Smiřicích, nemám proti obmýšlené stavbě nového přízemního domku P. Josefa Plška ničehož k namítání, ...
   Jelikož dle plánku p. Josef Plšek k mému stavení přistavěti hodlá, svoluji k tomu, aby zeď mého stavení byla společnou zdí pro nové jeho stavení, když pan Josef Plšek za tuto zeď vypadající polovici nákladu v obnose 120 K.- r.m. zároveň dnes u obecního úřadu složí k rukou mým; okno v mém štítě ku straně nové stavby se nalézající, dovoluji zazdíti a může si jej p. Jos. Plšek do druhého štítu svého nového domku použíti za cenu pět korun.
   Pan Plšek souhlasí s cenou společné zdi v obnose 120 K. a za okno 5 K, kteroužto částku zároveň skládá a p. Josef Srkal tutéž přijímá a podpisem svým zároveň kvituje. Plšek
Nývltova ulice
Nákres na postavení nového domovního stavení pro p. Josefa Plška na zakoupeném obecním pozemku č. par. 337/7 ve Smiřicích
rýsoval V Kottland 26.3.1901. Místo Labe má být Mlýnský náhon.
Plán je překreslený a dům posunutý. Oproti dohodě nahoře je tu mezera mezi domy se šipkou Důjezd.Čp. 255

Nývltova 255
Čp. 255 - 13.6.2006.

Nývltova 255
Celkový pohled na tuto část ulice. 1.4.2016Čp. 271

Nývltova
Čp. 271 - poslední dům před bývalou vlečkou - 13.6.2006.

Titl.
panu ing. Karlu Černému, správci lihovaru ve Smiřicích.:

   Na základě místního ohledání ze dne ... října 1925 udílí se Vám tímto povolení k obývání v novostavbě na části pozemku čkt. 393/2 ve Smiřicích postaveného od 5. října 1925.
   Domu tomu dává se číslo popisné 271 a jste povinen číslo to na domovním průčelí označiti způsobem v obci obvyklým.
   Žádost za povolení dočasného osvobození od daně domovní musí nejdéle do 45 dnů ode dne ukončení stavby a před použitím téže podána býti.
   Obecní úřad ve Smiřicích dne 15. října 1925.
Nývltova
Situační plán rozdělení pozemků katastrálních čísel 393/1, 394/1 a 703 na místa stavební. Ve Smiřicích v červnu 1934.
Nahoře vlečka firmy Malburg přes Mlýnský náhon, dolů vede cesta k vodárně. Vpravo ulice Spořilov.
Jsou to domy zobrazené dole. Zdroj: Okr. archiv HK.Čp. 50

Nývltova 50
Dům čp. 50. Podoba před přestavbou - 13.6.2006.

Nývltova
Čp. 50 - 21.12.2009Čp. 51

Nývltova
Domy čp. 61, 51 a 50. Nový majitel čp. 50 přestavuje. 25.5.2009Čp. 61

Nývltova 61
Čp. 61 - 13.6.2006.Čp. 53

Nývltova
Dům čp. 53 má novou barvu. 9.11.2011

Nývltova
Čp. 53 - 13.6.2006.

Nývltova
Plastický nápis Alenčin domov byl z boku domu. Byly tu jesle. Foceno 1967.Čp. 534

Nývltova34
Čp. 534 - 13.6.2006.Čp. 310

Nývltova310
Čp. 310 v červnu 2006.

Nývltova
Nová barva na domě čp. 310. - 21.12.2009. Vložená fotografie je ze dne 19.6.2010.Čp. 307

Nývltova 307
Čp. 307 - 12.6.2006.

Nývltova
První dům (čp. 307) má novou barvu. 29.3.2016.Čp. 306

Nývltova 306
Čp. 306 - 12.6.2006.Čp. 533

Nývltova 533
Čp. 533 - 13.6.2006.Čp. 532

čp. 532
Čp. 532 - 13.6.2006.Čp. 346

čp. 346
Čp. 346 - 13.6.2006.

Nývltova
Pohled od domu čp. 346 do centra města. 19.3.2015Čp. ?

Nývltova
Dům nemá v katastru čp. - 19.3.2015Čp. 540

Nývltova 540
Čp. 540 - 13.6.2006.Čp. 541

Nývltova 541
Čp. 541 - 13.6.2006.Čp. 611

Nývltova 611
Poslední dům v řadě čp. 611 - 19.3.2015.Nývltova ulice
Konec popisované ulice 3.2.2022Čp. 190 ("Vodárna") nemá uvedenou žádnou ulici.

Nývltova
Výjezd z Nývltovy ulice do polí, zde stojí dům čp. 190 - 13.6.2006,
odtud se čerpala voda pro potřeby smiřického cukrovaru.

Nývltova
Čp. 190 - 19.3.2015

Nývltova
Čp. 190 - 19.3.2015

Nývltova
Čp. 190 - 3.2.2022