Smiřice - Palackého ulice čp. 107, dnes neexistuje

Jsou použity materiály ze smiřického a Okr. archivu Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku       Další domy v Palackého ulici      Bourání domu v r. 1984Palackého ulice
Prázdný prostor po domě čp. 107 - 8.8.2005.

Palackého ulice
Vpravo stojí hostinec U Slunce čp. 107.

Palackého ulice
Výřez z pohlednice

Palackého ulice
Pohlednice

Palackého ulice
Foto od p. Voláka.

Palackého ulice
Fotografie z let 1945 / 48

Dům podle starého číslování čp. 37, podle nového číslování čp. 107 - dnes neexistuje
   Číslo parcelní 133. Luka na 2 vozy sena, platilo se 2 krát ročně po 8 groších, 1 slepice ,,ouroční", letník 1 groš.
Palackého ulice    Jiří Bytnar, pojmouce 12. července 1677 sobě Kateřinu, pozůstalou vdovu po neboštíkovi Lukášovi Pořádkovi , od ní a druhých sirotků dle postupního práva převzal živnost za 763 kop. Roku 1698 živnost vyhořela. Od Bitnara kupuje dům a role 6 štrychů 10.března 1702 Václav Vojtěch za 650 kop. Od 12. srpna 1707 držel dům za 750 kop Matěj Lemera. přídavkem dostal v kamnech měděnec, tabulku, stůl, ve světnici 2 rohatiny a vše, co hřebíky přibito a hlínou zamazáno bylo. Po jeho smrti zůstal dům bez Hospodáře. Vrchnostenský úřad připsal živnost vdově a jejím dětem 22.února 1750 v ceně 765 kop 85 grošů a 5 denárů. Vdova se znovu provdala za Kravšíka a živnost předala 8. března 1748 synovi Matějovi Lemerovi za 230 kop 43 gr. 1 denar. Když pro svou neduživost tak velký grunt držeti nemohl, vyměnil si jej 11. dubna 1778 za menší s Františkem Jakoubkem. Od něho přebírá dům šenkovní s nově přistavěnou stodolou 4.dubna 1800 Jan Voborník z Kuklen za 3200 zl. Od 2. února 1820 kupuje živnost za 3000 zlatých František Hlavatý s manželkou Annou, od 16. září 1881 držel za 3950 zl. Václav Vaněk s manželkou Barborou, od 20. října 1837 držel Václav Hack s manželkou Annou, rozenou Vaňkovou za 1550 zl. Nedostavěný a od ohně velmi poškozený ( pozn.: při velkém požáru města roku 1839 ) šenkovní dům s jednou šenkovnou, komorou, od kamene vystavěný s taškovým prozatímním krytím, malou maštalkou z vepřovic, převzal 5. dubna 1844 za 2780 zl. František Kotland s manželkou Josefou. Už 8.února 1846 dům prodávají Františkovi Horákovi a jeho manželce Františce za 2400 zl. Po roce 1848 bylo stavení i výčep rozšířeny, takže vznikl rohový dům. Původní čelní fronta v Palackého ul. byla prodloužena a bylo postaveno i křídlo do nynější Mlýnské ulice. Asi v této době byl pro hospodu použit název ,,Hostinec u slunce". Od 12. srpna 1869 dům vlastní za 7000 zl. Eduard Adolf Malburg, asi se záměrem expanze firmy či obytného domu. Od 21. února 1876 vlastní Eduard Veselovský s manželkou Marií. Manželé Veselovští zde ještě měli hospodu, později byl v původním stavení Tylšův obchod, v přistavené části bývala Kmínkova ( ? - pozn P.) fotoateliér Fr. Hnika, na rohu bývala Šotololova trafika. Horákovi

Vpravo detail vchodu do trafiky na rohu domu.
Podpisy Františka a Františky Horákových z protokolu povolení stavby pro Václava Battistu ze dne 16. června 1867.

-----------------

Palackého ulice
Zhled na přistavení nové žumpy a dřevníku při domovním stavení pana Ed. Veselovskyho čís. 107 v Smiřicích
rýsoval Kottland 12. května 1876. Na půdorysu jsou záchody uprostřed.

Veselovský Z protokolu:
   Mezující soused Václav Batista, majitel zdi u které mají stát záchodky a žumpa, nesouhlasí: .... Já proti obmýšlenému zřízení protestuji a nedovoluji ... Dále připomínám, že s zřízením teto žumpy by smrdutý výpar šel do mého domu...
   Na to se pronesl p. Eduard Veselovsky takto:
   Já na mém domě již žumpu stávající mám též při straně a plotu kamenném V. Batisty, a protože já tu samou zastavěti musím, tak má povinnost také jest novou žumpu pro odkali zříditi.... Co se týče smrdutého vyparu vyvracím námitku Václava Batisty tím, že žumpu tu s dřevěným deklem přikryju.

-----------------

Palackého ulice
Nákres k vystavění 1. poschodí nad skladištěm p. Eduarda Veselovskýho č.d. 107. zde.
Rýsoval zednický mistr Valášek dne 23. července 1880. Čp. 109 na situačním plánu, v dnešní Mlýnské ulici, je zapsáno jako staveniště.

Palackého ulice
Žádost o povolení stavby byla podána 24. července 1880. Druhá část plánu nahoře.

Palackého ulicePalackého ulice
Vlevo: Slavnostní průvod hasičů před domem čp. 107. Na domě již nejsou nápisy Hostinec U slunce. Hasičský archiv.
Vpravo: Obchod Hynka Tylše před rokem 1935.

Palackého ulice
Shromáždění před hostincem U slunce. Dříve bylo smiřické náměstí v tomto prostoru.
8. dubna 1919 přejmenováno obecním zastupitelstvem smiřické náměstí na Masarykovo náměstí ( smiř. kronika)
Foto hasičský archiv.

Palackého ulice
Dobře je vidět tabulka Palackého třída. Hasičský archiv.