Smiřice - domy v Palackého ulici

V Palackého ulici je dne 22.7.2020 evidováno 48 adres:
čp. 6, 8, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 48, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 150, 183, 185, 203, 205, 616 a 635

---------------------------

,,I když to není doloženo, František Palacký zřejmě kolem roku 1862 byl ve Smiřicích a promluvil ke shromážděným občanům z oken domu u Bartošků. No a to by byl velmi pádný důvod pro pojmenování ulice jeho jménem. Jméno poctivého a významného Čecha neobstálo v době válek. Proto se hlavní smiřická ulice jmenovala v době I. světové války Ferdinandova třída a v době II. světové války to musela být Hlavní třída. Po roce 1945 to je opět Palackého.“ Ve smiřickém Zpravodaji napsal Ing. L. Kupka.

Zpět na hlavní stránkuSmiřice - Palackého ulice 22.7.2020
Popis domů na severní straně ulice

Při jízdě od nádraží stojí na levé (severní) straně postupně tyto domy:
86, 107, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 48, 97, 98, 99, 101, 102,
205, 203, 103, 150, 104, 635, 105, 106, 124, 125, 185, 126, 127, 128


Smiřice - Palackého ulice 8.5.2020
Popis domů na jižní straně ulice (na obrázku vpravo)

Na pravé (jižní) straně stojí tyto domy:     616, 183, 30, 29, 28, 27, 26, 23 a 8, 17, 16, 25, 24, 122, 19, 6,


Smiřice - Palackého ulice
Výřez z mapy ukazuje Palackého ulici s čísly domů asi v čase mezi válkami.
Zleva od nádraží vede cesta doprava k zámku. Mapy: ing. Kupka a ikatastr.cz

     Když byly ve Smiřicích roku 1780 přečíslovány domy, vznikla situace, kdy nejstarší domy měly v té době nejnižší a nejvyšší popisná čísla. Bylo tomu tak proto, že domy byly na severní straně hlavní ulice (Palackého) číslovány od zámku směrem k Pácaltovu kopci a na straně jižní byly číslovány od Pácaltova kopce k Malému stadionu (ke Šternberkovu nábřeží) - teprve výstavbou dalších domů hlavně jižním směrem za školou se číslování domů pomíchalo. Na východní straně Smiřic poblíž kostela a zámku (původní základ Smiřic) byly tedy soustředěny domy s nejnižšími a nejvyššími popisnými čísly. Jejich stáří je předurčilo s tomu, že začaly být jako zchátralé postupně bourány - jejich popisná čísla byla použita k označení nově postavených domů. - Smiř. Zpravodaj
     Použité výpisy majitelů domů jsou ze smiř. Zpravodaje, jejich autor je ing Kupka.

Průjezd městem na filmu ze dne 12.6.1990       Úpravy ulice      Obnova silnice v roce 2018/20Smiřice - Palackého ulice
Západní část ulice. Foto z léta 2020

Smiřice - Palackého ulice
Východní část ulice. Foto z léta 2020

Smiřice - Palackého ulice
Pohled od nádraží do Palackého ulice, na mapě nahoře je to pohled směrem zleva - 4.9.2007

Smiřice - Palackého ulice
6.12.2006

Smiřice - Palackého ulice
Pohled směrem k nádraží. 27.7.2009

Smiřice - Palackého ulice
Na Vánoce 2008 byla instalována nová světelná výzdoba, staré ozdoby byly přemístěny do Rodova.
19.12.2008 fotografoval Roman Andrýs.

Smiřice - Palackého ulice
Pohled od kostela 18.8.2005

Smiřice - Palackého ulice
Pohled ke kostelu 27.7.2009

Smiřice - Palackého ulice
Pohled ke kostelu na stejná místa v roce 1911, u domu dole vpravo je dnes cesta na Náměstí Míru.
Kliknutím se fotografie zvětší

Smiřice - Palackého ulice
Pohled ke kostelu okolo roku 1930. Sm. archiv

Smiřice - Palackého ulice
Nově upravená křižovatka u Dvorany a kostela. 7.9.2008