Smiřice - domy v Palackého ulici

Zpět na hlavní stránku

V Palackého ulici je dne 24.3.2016 evidováno 47 adres.
čp. 6, 8, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 48, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 150, 183, 185, 203, 205 a 616

Průjezd městem na filmu ze dne 12.6.1990       Úpravy ulice,,I když to není doloženo, František Palacký zřejmě kolem roku 1862 byl ve Smiřicích a promluvil ke shromážděným občanům z oken domu u Bartošků. No a to by byl velmi pádný důvod pro pojmenování ulice jeho jménem. Jméno poctivého a významného Čecha neobstálo v době válek. Proto se hlavní smiřická ulice jmenovala v době I. světové války Ferdinandova třída a v době II. světové války to musela být Hlavní třída. Po roce 1945 to je opět Palackého.“ Ve smiřickém Zpravodaji napsal Ing. L. Kupka.


Smiřice - Palackého ulice
Výřez z mapy ukazuje Palackého ulici s čísly domů. Zleva od nádraží vede cesta doprava k zámku. Mapy: ing. Kupka a ikatastr.czSmiřice - Palackého ulice
Smiřice - Palackého ulice Smiřice - Palackého ulice Smiřice - Palackého ulice Smiřice - Palackého ulice Smiřice - Palackého ulice
Smiřice - Palackého ulice Smiřice - Palackého ulice Smiřice - Palackého ulice Smiřice - Palackého ulice Smiřice - Palackého ulice
Smiřice - Palackého ulice

Kliknutím na obrázek se načte stránka s podrobnostmi o jednotlivých domech.     Když byly ve Smiřicích roku 1780 přečíslovány domy, vznikla situace, kdy nejstarší domy měly v té době nejnižší a nejvyšší popisná čísla. Bylo tomu tak proto, že domy byly na severní straně hlavní ulice ( Palackého ) číslovány od zámku směrem k Pácaltovu kopci a na straně jižní byly číslovány od Pácaltova kopce k Malému stadionu ( ke Šternberkovu nábřeží ) - teprve výstavbou dalších domů hlavně jižním směrem za školou se číslování domů pomíchalo. Na východní straně Smiřic poblíž kostela a zámku ( původní základ Smiřic ) byly tedy soustředěny domy s nejnižšími a nejvyššími popisnými čísly. Jejich stáří je předurčilo s tomu, že začaly být jako zchátralé postupně bourány - jejich popisná čísla byla použita k označení nově postavených domů. - Smiř. Zpravodaj
     Použité výpisy majitelů domů jsou ze smiř. Zpravodaje, jejich autor je ing Kupka.

Smiřice - Palackého ulice
Ráno 12.9.2011

Smiřice - Palackého ulice
Pohled od nádraží do Palackého ulice, na mapě nahoře je to pohled směrem zleva - 4.9.2007

Smiřice - Palackého ulice
6.12.2006

Palackého ulice
Palackého ulice dne 27.7.2009

Smiřice - Palackého ulice
Pohled směrem k nádraží. 27.7.2009

Smiřice - Palackého ulice
Pro porovnání pohlednice ze slavnosti otevření sboru církve Č.S. 22.6.1924.

Smiřice - Palackého ulice
Pohled směrem k nádraží. 18.9.2005 fotografoval Roman Andrýs.

Smiřice - Palackého ulice
Na vánoce 2008 byla instalována nová světelná výzdoba, staré ozdoby byly přemístěny do Rodova.
19.12.2008 fotografoval Roman Andrýs.

Smiřice - Palackého ulice
Pohled od kostela 18.8.2005

Smiřice - Palackého ulice
Pohled ke kostelu 27.7.2009

Smiřice - Palackého ulice
Pohled ke kostelu v roce 1911, u domu vpravo je dnes cesta na Náměstí Míru.

Smiřice - Palackého ulice
Nově upravená křižovatka u Dvorany a kostela. 7.9.2008

Smiřice - Palackého ulice
Výřez z pohledu ze šedesátých let. Pohled od kostela do centra města.

Smiřice - Palackého ulice
Letecký pohled od nádraží na Palackého ulici ze dne 10.6.2008.