Smiřice - Agrodat čp. 19

Původně měl číslo 19 dům v dnešní Hradecké ulici.

Zpět na hlavní stránku       Další domy v Palackého ulici



Palackého
Fotografie jsou uloženy ve smiřickém archivu, fotil pan Prostředník.

Palackého

Palackého

Palackého

Palackého
Stavba výpočetního střediska Agrodat. Foto Mir. Volák.

Palackého
Stavba výpočetního střediska Agrodat v září 1979 dům čp. 12 ještě stojí. Sm. archiv.

Palackého

Palackého

Palackého
Vzadu je pektinka (bývalý lihovar). 18.8.1984

Palackého
Montáž strojů.

Palackého
Vybavení Agrodatu

Palackého
12.3.1985

Na fotografii dole, ze slavnostního otevření budovy, stojí vpravo pan Křeček.


otevření Článek ze smiřického Zpravodaje 1977
Co se skrývá za zkratkou PRŘVT?
   Podnik racionalizace řízení a výpočetní techniky MZVž, výpočetní závod Smiřice, byl zřízen v roce 1961, tehdy jako zařízení oborového podniku Velkovýkrmen ve Smiřicích. Od té doby došlo k rozvoji závodu jak po stránce technického vybavení, tak i po stránce počtu pracovníků a poslání výpočetního střediska.
   Hlavním posláním závodu je poskytovat služby v oblasti výpočet. techniky podnikům a závodům zemědělské prvovýroby, t.j. státním statkům a JZD v okresech Hradec Králové, Jičín, Náchod a Semily. A že toto své poslání výpočet, středisko ve Smiřicích plní dobře, svědčí skutečnost, že v roce 1976 se ve své kategorii zařadilo na první místo v množství vykonané práce pro zemědělskou prvovýrobu v rámci celého oborového podniku.
   V závodě dnes pracují 64 pracovníci, z toho 50 žen, převážně ve dvousměnném provozu. Jejich zásluhou je, že od roku 1971 se plní trvale úkoly státního plánu při jejich neustále stoupající náročnosti, kterou dokazuje několik následujících údajů: (rok 1971 = 100%)

   1971 - 1975 - 1976
   počet pracovníků - 60 - 62 - 64
   produktivita práce - 100 % - 215 % - 230 %
   výkony závodu - 100 % - 220 % - 235 %

   V současné době se připravuje stavba nové provozní budovy pro vybavení střediska počítačem třetí generace sovětské výroby typu EC 1033. Po dostavění budovy bude výpočetní středisko ve Smiřicích plnit funkci oblastního závodu pro Východočeský kraj. V tomto závodě najde dalších 30 pracovníků své pracovní uplatnění.
   Václav Křeček



Článek ze smiřického Zpravodaje č.5 22.12.1989

    Agrodat Smiřice je moderním závodem, který poskytuje své služby 178 zemědělským podnikům v 6 okresech našeho kraje. Je jedním z nejvýkonnějších závodů státního podniku, který od 1. ledna letošního roku ( 1989 ), jako ostatní podniky resortu zemědělství pracuje v podmínkách přestavby hospodářského mechanismu. Tento závod trvale plní svoje plánované úkoly co do objemu i kvality. Zásluhy na této dobré práci vedle stočlenného kolektivu smiřického závodu, kde pracují BSP ( Brigáda Socialistické Práce ) vedené s. Věrou Moníkovou a Ing. Jiřím Skořepou, mají i podřízená střediska v Havlíčkově Brodě a v Jičíně.
    Aby služby Agrodatu byly ještě pružnější a kvalitnější, je prováděna již po osmiletém dvousměnném provozu modernizace a obměna stávajících počítačů mnohonásobně výkonnějším typem. Práce související s touto náročnou činností bez přerušení provozu a při dodržení kvality práce zabezpečuje dvacetičlenná komplexní racionalizační brigáda. Organizuje provádění stavebních úprav, obměnu techniky, rekvalifikaci pracovníků a převod zakázkové náplně.
    Komplexní racionalizační brigádu řídí Ing. Pavel Kadlec a naši technici Ing. Skořepa, Ing. Krudenc, Ing. Koldrt, Ing. Středa, František Šrůta a operátorky počítačů soudružky Tichá, Moníková, Müllerová, Boznerová a další.
    Aby každý zemědělský podnik, i ten nejvzdálenější, měl stejné podmínky z hlediska včasnosti služeb, provádí závod svými osobními auty svoz dat ke zpracování na počítačích, stejně provádí i rozvoz výsledných prací.
    Kolektiv řidičů - soudruzi Halama, Hojný, Klempíř a Uher - měsíčně 13 krát navštíví každý zemědělský podnik v okresech Semily, Náchod, Hradec Králové, Chrudim, Jičín a Havlíčkův Brod. Měsíčně najedou až 5 000 km za každého počasí a pro spokojenost s prací Agrodatu.
---------------------------------
   Před postavením této budovy výpočetní středisko sídlilo v budově zámku. Pamatuji se na děrné štítky, které pracovnice děrovaly, aby je potom vkládaly do počítacích strojů. (ne pracovnice ale ty štítky) :-)) P.

Palackého
Pan Škvrna mi půjčil publikaci ,,Agrokomplex okresu Hradec Králové" z které je tento list.
Na obr. je výpočetní systém EC 1033 v Agrodatu ve Smiřicích.

---------------------

Palackého
Po vybourání domů jsme sem také chodili na houpačky. Sm. Archiv.

Palackého
Jiný pohled na stejná místa.

Palackého
Před postavením bytového domu u křižovatky. 18.9.2005