Smiřice - Agrodat, čp. 19

Původně měl číslo 19 dům v dnešní Hradecké ulici.
Fotografie, převedené z negativů Václava Prostředníka, jsou doplněny dalšími ze smiřického archivu.

Zpět na hlavní stránku       Další domy v Palackého uliciPalackého
únor 1978

Palackého
Zadní části domů Palackého ulice - únor 1978

Palackého
Zadní části domů Palackého ulice - únor 1978

Palackého Palackého
1978 - Ofoceno z negativů 6x6

Palackého Palackého
1978 - Ofoceno z negativů 6x6

Palackého
duben 1978

Palackého
duben 1978

Palackého
květen 1978

Palackého
květen 1978

Palackého
květen 1978

Palackého

Palackého

Palackého
1978

Palackého
1978

Palackého
1978

Palackého
1978

Palackého
1978

Palackého
červenec 1978

Palackého
červenec 1978

Palackého
červenec 1978

Palackého
červenec 1978

Palackého
červenec 1978

Palackého
září 1978

Palackého
září 1978

Palackého
květen 1979

Palackého
květen 1979

Palackého
květen 1979

Palackého
květen 1979

Palackého
srpen 1979

Palackého Palackého
srpen 1979

Palackého
1979

Palackého
září 1979

Palackého

Palackého
únor 1981

Palackého
únor 1981

Palackého
Vzadu je pektinka (bývalý lihovar). 18.8.1984

Palackého
Montáž strojů.

Palackého
Vybavení Agrodatu

Palackého
Nejeden smiřičák si myslí, že postavení budovy na tomto místě byla chyba. 21.9.1985

Palackého
12.3.1985

Na fotografii dole, ze slavnostního otevření budovy, stojí vpravo pan Křeček.


otevření Článek ze smiřického Zpravodaje 1977
Co se skrývá za zkratkou PRŘVT?
   Podnik racionalizace řízení a výpočetní techniky MZVž, výpočetní závod Smiřice, byl zřízen v roce 1961, tehdy jako zařízení oborového podniku Velkovýkrmen ve Smiřicích. Od té doby došlo k rozvoji závodu jak po stránce technického vybavení, tak i po stránce počtu pracovníků a poslání výpočetního střediska.
   Hlavním posláním závodu je poskytovat služby v oblasti výpočet. techniky podnikům a závodům zemědělské prvovýroby, t.j. státním statkům a JZD v okresech Hradec Králové, Jičín, Náchod a Semily. A že toto své poslání výpočet, středisko ve Smiřicích plní dobře, svědčí skutečnost, že v roce 1976 se ve své kategorii zařadilo na první místo v množství vykonané práce pro zemědělskou prvovýrobu v rámci celého oborového podniku.
   V závodě dnes pracují 64 pracovníci, z toho 50 žen, převážně ve dvousměnném provozu. Jejich zásluhou je, že od roku 1971 se plní trvale úkoly státního plánu při jejich neustále stoupající náročnosti, kterou dokazuje několik následujících údajů: (rok 1971 = 100%)

   1971 - 1975 - 1976
   počet pracovníků - 60 - 62 - 64
   produktivita práce - 100 % - 215 % - 230 %
   výkony závodu - 100 % - 220 % - 235 %

   V současné době se připravuje stavba nové provozní budovy pro vybavení střediska počítačem třetí generace sovětské výroby typu EC 1033. Po dostavění budovy bude výpočetní středisko ve Smiřicích plnit funkci oblastního závodu pro Východočeský kraj. V tomto závodě najde dalších 30 pracovníků své pracovní uplatnění.
   Václav KřečekČlánek ze smiřického Zpravodaje září 1982:
    Před časem jsme Vás informovali o práci kolektivu zaměstnanců výpočetního střediska Podniku racionalizace řízení a výpočetní techniky pro zemědělství ve Smiřicích.
    V dnešní informaci bychom Vás chtěli seznámit s tím, jak se nám dařilo plnit úkoly v oblasti investiční výstavby a rozvoje našeho výpočetního střediska, které byly i součástí volebního programu našeho města v minulém volebním období.
    Rozhodnutí o výstavbě nové provozní budovy výpočetního střediska ve Smiřicích předcházela dlouhá řada koncepčních úvah a jednání s okresními, krajskými i rezortními orgány. Z těchto jednání vzešel cílový záměr vybudovat ve Smiřicích podmínky pro instalaci moderní sovětské výpočetní techniky a získat nezbytný předstih v zavádění automatizovaných informačních a řídících systémů pro potřebu zemědělských organizací v 5 okresech kraje východočeského i pro potřebu Krajské zemědělské správy. Proto bylo v roce 1974 přistoupeno k zahájení projektových prací na tuto akci a k přípravě staveniště. Bylo vykoupeno 5 rodinných domků a provedena jejich demolice v části ulice Palackého.
    Vlastní stavba provozní budovy byla po schválení projektových a přípravných prací zahájena v roce 1978 a ukončena ve stanovené lhůtě v roce 1980. Dnes již pracovníci našeho kolektivu na toto období vzpomínají v příjemných a moderních pracovních podmínkách, avšak bez jejich obětavosti a manuelní pomoci v době po práci i o nedělích a svátcích při vypomáhání dodavatelským podnikům by termíny výstavby asi dodrženy nebyly. Při této příležitosti bychom chtěli vyzvednout i pomoc a pochopení funkcionářů i pracovníků MěstNV, a to s. Ing. Nejedlého a jeho spolupracovníků, s. Marka Zdeňka, s. dr. Jandery, s. Peřiny a s. Kutila. Dobrá spolupráce přinesla i dobré výsledky. S dokončením stavebních prací v objektu byla provedena i instalace počítače EC 1033 a jeho uvedení do trvalého provozu.
    S ročním odstupem dnes hodnotíme plnění cílových záměrů naší investiční činnosti a můžeme říci, že všechny rozhodující ukazatele jsme splnili. V nové provozní budově pracuje bez vážných poruch sovětský počítač EC 1033, byla zahájena instalace minipočítače tuzemské výroby s označením SM 3/20 a dokončují se přípravy pro instalaci druhého sovětského počítače EC 1033, který bude dodán v I. čtvrtletí 1982. Za tuto dobu vzrostla produktivita práce o více než dvojnásobek.
    S novou technikou se zvyšují i nároky na odbornou připravenost našich pracovníků. V současné době většina z nich se v rámci závodní školy práce školí pro obsluhu nové výpočetní techniky.
    Věříme však, že za pomoci stranické a odborové organizace náš pracovní kolektiv jako v minulých letech splní dobře i současné náročné úkoly vytýčené XVI. sjezdem KSČ.
    Václav Křeček, ředitel PRŘVTČlánek ze smiřického Zpravodaje č.5 22.12.1989
    Agrodat Smiřice je moderním závodem, který poskytuje své služby 178 zemědělským podnikům v 6 okresech našeho kraje. Je jedním z nejvýkonnějších závodů státního podniku, který od 1. ledna letošního roku ( 1989 ), jako ostatní podniky resortu zemědělství pracuje v podmínkách přestavby hospodářského mechanismu. Tento závod trvale plní svoje plánované úkoly co do objemu i kvality. Zásluhy na této dobré práci vedle stočlenného kolektivu smiřického závodu, kde pracují BSP ( Brigáda Socialistické Práce ) vedené s. Věrou Moníkovou a Ing. Jiřím Skořepou, mají i podřízená střediska v Havlíčkově Brodě a v Jičíně.
    Aby služby Agrodatu byly ještě pružnější a kvalitnější, je prováděna již po osmiletém dvousměnném provozu modernizace a obměna stávajících počítačů mnohonásobně výkonnějším typem. Práce související s touto náročnou činností bez přerušení provozu a při dodržení kvality práce zabezpečuje dvacetičlenná komplexní racionalizační brigáda. Organizuje provádění stavebních úprav, obměnu techniky, rekvalifikaci pracovníků a převod zakázkové náplně.
    Komplexní racionalizační brigádu řídí Ing. Pavel Kadlec a naši technici Ing. Skořepa, Ing. Krudenc, Ing. Koldrt, Ing. Středa, František Šrůta a operátorky počítačů soudružky Tichá, Moníková, Müllerová, Boznerová a další.
    Aby každý zemědělský podnik, i ten nejvzdálenější, měl stejné podmínky z hlediska včasnosti služeb, provádí závod svými osobními auty svoz dat ke zpracování na počítačích, stejně provádí i rozvoz výsledných prací.
    Kolektiv řidičů - soudruzi Halama, Hojný, Klempíř a Uher - měsíčně 13 krát navštíví každý zemědělský podnik v okresech Semily, Náchod, Hradec Králové, Chrudim, Jičín a Havlíčkův Brod. Měsíčně najedou až 5 000 km za každého počasí a pro spokojenost s prací Agrodatu.
---------------------------------
   Před postavením této budovy výpočetní středisko sídlilo v budově zámku. Pamatuji se na děrné štítky, které pracovnice děrovaly, aby je potom vkládaly do počítacích strojů. (ne pracovnice ale ty štítky) :-)) P.

Palackého
Pan Škvrna mi půjčil publikaci "Agrokomplex okresu Hradec Králové" z které je tento list.
Na obr. je výpočetní systém EC 1033 v Agrodatu ve Smiřicích.

---------------------

Palackého
Po vybourání domů jsme sem také chodili na houpačky.

Palackého
Jiný pohled na stejná místa.

Palackého
Před postavením bytového domu u křižovatky. 18.9.2005

Palackého
Stav po deseti letech. 2.9.2015
Budova na zahradě je restaurace U Apače, provozovaná jen přes léto.

Palackého
Dnes je zde prodejna nábytku. 8.8.2019