Smiřice - Palackého ulice čp. 105

Zpět na hlavní stránku       Další domy v Palackého ulici

Jsou použity materiály ze smiřického a Okr. archivu Hradec Králové.Palackého ulice
Čp. 105 - 18.7.2015

Palackého ulice
Zleva stojí: u stromů čp. 205, 203, 103, 150, 104, 105 a část Městského úřadu čp.106. 19.7.2015

Palackého ulice Palackého ulice
Různé podoby domu čp. 105.

Palackého ulice Palackého ulice
Řada domů, ještě před postavením spořitelny. Zleva čp. 203, 103, 150, 104, 105, poslední dům v řadě má čp. 106, ( budoucí spořitelna ).
Vpravo: Zde již vysoká budova spořitelny vpravo stojí, část pohlednice.

-----------------------

Palackého ulice
Plán na stavbu pokoje a přestavbu chéva ve stavení obytné při čís. p. 105, pro pí Novákovou.
rýsoval Karel Volt, v květnu 1914

Palackého ulice
Texty půdorysu uprostřed: nahoře Stodola, vlevo Prádelna a Pokoj.
V situaci je nahoře Zahrada, rohový dům čp. 105 s červenou přístavbou a ulice dole

Ze žádosti o povolení stavby:
Slavná městská rado !
   Nováková Zamýšlím vystavěti zde ve Smiřicích, při domu čís. 105, světničku s prádelnou dle nákresu A a přestavěti chlév ve stavení obytné dle nákresu B.
   Domeček tento hraničíl by se stodolou pana Frant. Rolla č. 104 a byl by tedy postaven ve dvoře. Stavbu vésti a k ní dohled míti má zdejší zednický mistr p. Karel Volt. ...
Ve Smiřicích, dne 30. května 1914.

-----------------------

8.8.2005 Paní Iva Urbanová mi půjčila brožurku „spořitelny smiřické za rok 1930“ ve které jsem našel rukou psané zápisy z roku 1933.
Eduard Novák měl v domě čp. 105 obchod.

Někde je rukopis nečitelný, je zapsán tužkou. O škodě popisované v úvodu nemám bližší informace.

1933 červenec
  21. července přišli k nám p. Andrejsek, p. Volt , pí. Čeřovská vyjednávat, že by se do toho tedy na druhý týden v úterý dali, abychom krám přes pondělí vyklidili. Co Eda chtěl, tak se vším souhlasili. Když máti prohlásila, že by se strop zvyšovat nemusel, tak Eda přestal mluvit, tak máti řekla že do toho nebude teď mluvit, to když odešli. Tak byli rádi asi že se stropem nebude hýbat a zatím p. Andrejsek odjel do Bydžova kde bydlí a tady se všecko pod vedením p. Volta bořilo.
  Zkusíme hodně a přece pí Tylšová by byla ráda kdyby v tom byli už jako my, neb je až teprv čeká. Zástupce spořitelen z Prahy navrhl aby Brunovi nabídla 15 000 K ona chce ale 30 000 a nemá ani takovou škodu jako my a je tou prý stálo 15 000 někdo říká 30 000, prý se soudí.

25 se začalo bourat v krámě strop a štítová zeď.
25. – 4 lidi ( na pivo 5,20 Kč )
26. – 5 lidí ( na pivo 6,80 Kč )
27. – 6 lidí ( na pivo 7,80 Kč )
28 .– dnes vyvezeno 9 fůr, 6 lidí ( na pivo 7,80 Kč )
29. – dnes vyvezeno 9 fůr, sobota, práce tedy jen dopoledne, je to spoušť, podlaha a dlažba ( ? ) řádně vytrhány, je vidět do střechy a ještě kus štítové zdi je k bourání a schody rozbourat.
druhý týden bourá se roh v krámu
31 – 5 lidí ( pivo 6,50 Kč ) 5 fůr, vysazeny dveře z krámu do ulice
1.srpna - pivo 6,50 Kč, schody bourají, hřebíky 3 Kč
2. srpna – dnes začali zdít štítovou zeď , ráno 4 a odpoledne 5 zedníků bylo a 3 přidavači ( tak 8 lidí ), dveře do půdy jeden ze zedníků ráno brzy zazdili, 8 jich odvezlo tesařovi udělali 7 futer ke dveřím a k oknu protože spodek u futer byl nahnilý.
3. čtvrtek – 7 lidí, 4 zedníci a 3 přidavači, zdí se štít a podezdívka průčelí vchodu nad dveřmi ze síně do síňky
4. pátek – 3 zedníci a 3 přidavači
5. sobota - 3 zedníci a 3 přidavači, šta…. ( ? ) zeď udělána po strop, zasazeny dveře do ulice krámové, pobořený roh přestavěn
Srpen 3 týden celý týden jsme vždy barikádovali dveře do ulice na noc v krámě než-li se zase dveře mohly dát. Zdá se nám že to moc pomalu pokračuje. Začali kopat základ pro příčku z krámu do síňky Palackého ulice
7. pondělí – 3 zedníci a 2 přidavači
8. úterý - 3 zedníci a 2 přidavači, dělají zídku u schodiště a zdi, již mají ke stropu
9. středa - 3 zedníci a 2 přidavači
10. čtvrtek - 3 zedníci a 2 přidavači
11. pátek - 2 zedníci a 1 přidavač
12. sobota - 2 zedníci a 1 přidavač, 6 fůr ? Schody již mají, začínají podbíjet strop v krámě tesaři. Jde to jako smůla (?) , lidé myslí za málo peněz, málo muziky.
čtvrtý týden
14. pondělí – 10 lidí, 2 tesaři, 4 (6) zedníků, 4 přidavači. Dopobili strop a rozbořili zeď co byla pod schody a souvisela se světnicí. V … ( ? ) máme před tou zdí prkna a hadry, aby to tak neprášilo.
15. úterý – 6 lidí, 4 zedníci 2 přidavači, dnes probourávají okno do dvora.
16. středa – 5 Kč pivo, 6 lidí, Dnes dodělali okno a rákosují stropy, tak že musíme pod lešením div né po čtyřech chodit anebo lezem oknem pořád pryč. Mohou na stropy házeti škvárobeton.
17. čtvrtek – pivo 5 Kč, 9 lidí na chvíli jinak 6 ještě. Totiž jdou zas do spořitelny pracovat když dodělali.
18. pátek – pivo 2,50 Kč, 7 lidí ještě 7 fůr vyvezli. Stropy již hotovy.
19. sobota – 6 lidí, zednická práce se pomalu končí, jen ve spižírně za krámem nahodit a sem tam to uhladit a také na schodech to má se nahodit to zdivo. Dveře z krámu do ulice jsou kvůli lešení vyndány, tak že zas máme dveře do ulice přes noc otevřeny, tak by zloděj moh na půdu a tam to moh vykrást. Již jsme na to zvyklí, tak že nás šramot v noci tak nepoleká, protože to kočky stěhují. (?) Spotřebovali 4 fůry cihel - 2000 cihel za 1000 Kč.
5 týden
21. pondělí – 6 lidí betonují v krámě a vedle krámu v pokojíku. 2 betonují, 1 vozí, 1 v sám nahazuje a 1 v sednici a 1 přidává
22. úterý – dobetonováno, jsou tři truhláři odpoledne a dělají elektr. vedení
23. středa – truhláři, zámečník, síňka se dlaždičkuje a kamnař přišel postavit kamna
24. čtvrtek – kamna teprv dnes dodělal protože se omeškal, p. Hradilék udělal o 5 cm delší trubky, tak musel opravovat. Zámečník dělá kliky a zámky ke starým dveřím, které truhláři opravili a upravili. Včera začali zvyšovat zeď na dvoře, dnes ji dodělávají. Zedník bílí světnici. 3 – 4 lidi sobota Dodělali nové okno v prádelně (?) a staré zazdili opravili beton v krámě na podlaze a na stropě, koks 44 Dohnálek 6 Kč dovoz
6tý týden
pondělí
1. uklízí domek, pivo 1,50 K 2. nakládaní rumu ještě na ulici
úterý - 1 člověk, cementové tašky povoz od Čerovských (?) čeledín 10 K 6 hochů 24 K 2 tesaři laťovali střechu Palackého ulice Čejka celý den a večer …podával tašky dostal 4K
Středa - Slavíček 4 K Vedle betonují dvůr a sklep Včera 29 ten dopis jsme poslali
zrovna Eda dal Štipkovi (? ), který vyšel ze dveří a nazítří je schůze
31. čtvrtek – p. Šandera, který včera nebyl a hojil trochu nohu na kterou mu kláda trochu spadla a odhodila převčírem, tak dnes přišel a Čejka mu nosí malty.
1. září pátek – dnes p. Čejka p. Šanderovi na střeše pomáhá. Dnes zedník Havel bílí v sednici, v krámě a vedle krámu. Šandera byl do poledne nebo do 10 neodešel. …….
7. týden
4. pondělí – Kudr na střeše
5. – Kudr na střeše a Horyna dokončoval (?) podlahu
6. středa – Kudr na střeše dopoledne, 3 lidi od Boznera dělají podlahu v krámě, zedník bílilv krámě jen strop, dělá to … dveřím v krámě do ulice., také natěrač Svatoň začíná natírat pulty.
7. čtvrtek – dnes jen natěrač
8. pátek – zas jen natěrač a v zadu nám zazdili dvéře vedoucí do dvora … Můžem tedy skrz na dvůr náš.
9. sobota – Dva natěrači, 2 hoši od Boznera škrabou podlahu pak 3 natěrači. Kmínek v krámě dodělával .
8mý týden 11. pondělí – až 4 natěrači úterý – malováno v chodbě (?) V pátek malováno vedle krámu a já se stěhovala do svého.
18.9. – Vít truhlář 890 K
19.9. – Hrazdílek 30 K Hanka zámečník 282 K p. Bozner 3229. 85 K, 1815 tašek á 63, 43 hřebinač á 3, 6 sklotašek á 14 natěrač 841 K od Lefnara 325 K od Volt 151, 65 K pí Čeřovská tesaři á 4,90 hodina na střeše a dovezení tašek 15 K sumou to dělá 6675

Na fotografiích u článku je dům čp. 105, nahoře ještě s obchodem, dole je již obchod zrušený