Smiřice - Palackého ulice, čp. 16

Jsou použity materiály ze smiřického a Okr. archivu Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku       Další domy v Palackého ulici


Palackého ulice
Domy zleva čp. 16 a čp. 17. Fotografováno dne 18.9.2005.
Na fotografii je prodejna vietnamského obchodníka, v lednu 2008 skončil, i v roce 2015 je obchod prázdný.

Palackého ulice Palackého ulice
V listopadu 2021 je dům na prodej za 10 125 000 Kčs.
Plocha pozemku 530 m2. Zastavěná plocha 100 m2. Užitná plocha 165 m2 Zdroj: reality.idnes.czZe Zpravodaje Smiřic od p. Kupky:
Podle starého číslování dům čp. 105 a podle nového číslování dům čp. 16
   U tohoto domu nebylo rolí ani luk. Držitel měl povinnost platit úrok o sv. Jiří 3 gr., o sv Havlu 3 gr. a odváděl půl slepice.
   Od Mandaleny Abrahamový ujal se tohoto domku 26. března 1669 za 70 kop míšenských Tomáš Stránský. Od jeho vdovy Salomeny přebírá dům 24. dubna 1693 za 76 kop Jiří Drahoš. Dle přátelského porovnání mezi dědici po Jiřím Drahošovi převzal domek 11. srpna 1733 nejmladší syn Vojtěch Drahoš za 100 kop. Od něho jej přebírá 25. června 1743 jeho bratr Václav Drahoš za 100 kop. Po jeho smrti ujal domek 25. února 1766 prostřední syn Jiří Drahoš za 116 zl. 40 kr. Živnost měl převzíti dle dědičné pořádnosti Matěj Drahoš. Ten však byl již 3 a půl roku na vojně a když byl z vojny propuštěn, dle recomandace svého pána obrsta u pana hraběte ve službě livrejarské státi měl, a proto se svého dědictví odřekl. Od 15. října 1784 držel tento domek Josef Toman. Povinností držitele bylo platit kontribuce 1 zl. 15 kr. 3 denáry a vrchnosti o sv. Jiří a o sv. Havlu po 31 kr. Od 23. ledna 1811 držel domek za 2425 zl. Václav Heizler s manželkou Kateřinou. Dle kšaftu z 19. srpna 1820 přebírá po své zemřelé manželce druhou polovici domku manžel, od něhož jej koupil 3. března 1842 za 376 zl. Václav Šimák s manželkou Barborou. Barbora zemřela 12. září 1868 a její polovice domu byla připsána 4. listopadu 1869 Václavovi Šimkovi (ve smiř. zpravodaji je v tabulce u tohoto článku jméno Šimák). Potom držel domek od 2. dubna 1870 za 1137 zl. Josef Šimek (asi má být také Šimák) a od 19.října 1872 za 2200 zl. Jan Joneš.
    Po roce 1910 vlastnil tento dům nejdříve Josef Rufer. Později zde Emil a Emílie Ruferovi provozovali pekařství.

Palackého ulice

polohorys

Polohorys vlevo:
dom. stavení p. J. Růfra č. 16, místo stavby, chlívky, zahrada k č. 16.

dom. stavení p. F. Kaube č. 17, kolna, zahrada k č. 17.

hlavní ulice = Palackého

Stavbu provede pan V. Kottland, ten rýsoval i plán s datem 10. března 1885, z kterého pochází polohorys.letecký pohled Stavitelský znalec Josef Valášek podal o vyvedení stavby této zdání takto:
    .... Připomínám, jelikož stavba ta z hlavní ulice jest viděti, musí býti solidně provedená. ...

Ruffer


Podpis z protokolu za povolení stavby nového dřevníku pro Josefa Ruffera. Podal žádost 11. března 1885.

Vpravo: Domy čp. 16 a čp. 17 stojí dole uprostřed. Obytný dům za nimi má čp. 24 a 25.
Panelový dům uprostřed čp. 77, 75 a 73. Obytný dům vpravo stojí na Nám. Míru. Foto ze dne 4.5.2003.Palackého ulice
Obchod Josefa Ruffera