Smiřice - Palackého ulice, čp. 17

Jsou použity materiály ze smiřického a Okr. archivu Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku       Další domy v Palackého uliciPalackého ulice
První dům s čp. 17 ještě před přestavbou. Před domem dnes vede cesta doprava na dnešní nám. Míru.
Druhý dům má čp. 16, dnes je dům také přestavěný. Foto ze smiř. archívu, před rokem 1918.

Ze Zpravodaje Smiřic od p. Kupky:
Dům podle starého číslování čp. 104, podle současného číslování čp. 17
Palackého ulice    Od smiřické obce koupil 22. prosince 1693 za 30 kop Jan, syn Mikuláše Havlasy obecní domek neb solnici s tou vejmínkou, ,,že obec, nemajíce tak hned žádné příležitosti pro skládání soli, tu komoru v témž domku k svobodnému užívání na rok neb na pár let, dle příležitosti, si ponechá".
   Když manželka Havlasová Judita pro svou starost dále zde hospodařiti si netroufala, prodala domek 10.prosince 1734 Janovi Pechanovi za 62 kop. Ten odešel na vojnu a své dědičné právo na chalupu od něho koupil 15. března 1793 za 10 kop jeho bratr Matěj Pechan. Se svolením jeho sestry jako dědičky připsána mu byla v ceně 72 zl. 20 kr. ,,Když na zrak chybný se stal a své řemeslo tkalcovské déle prováděti nemohl a domek správu potřeboval a jeho syn a dědic na vojně byl jakožto pekařský tovaryš a pokud již bez toho zde již pět mistrův pekařských jest, obávaje se, že by od toho řemesla špatně živ byl", prodal 2. února 1799 svůj domek zeťovi Františkovi Naymanovi za 150 zl. Po smrti svého otce zdědil domek jediný syn jeho Josef Neuman, jemuž byl vložen do pozemkových knih 9.července 1825. Od 27.září 1832 držel domek za 443 zl. Antonín Sehnoutka a od 16. února 1877 František Kaube s manželkou Marií.

Kaube Podpis František Kaube z povolení stavby pro souseda.

-----------------

Z černilovské evangelické matriky:
Vdovec František Kaube *21.11.1846, měšťan ve Smiřicích č. 17, vyznání řím. kat. ,manželský syn Antonína Kaube, obuvníka ve Smiřicích č. 95 a jeho manželky Josefy, roz. Voláka Jana, mistra krejčovského ze Smiřic č. 31
si vzal 28.8.1904 v Černilově za manželku
Františka Davidova *3.3.1877, vyznání Evang.Aug., manželská dcera Josefa Davida, rolníka ve Velké Skalici č. 15 a jeho manželky Marie, roz. Ferbasa Václava, rolníka ve Velké Skalici č. 6
Svědkové Josef Sehnoutka, měšťan ze Smiřic č. 13 a František David, mistr cementářský v Jaroměři č. 231
-----------------
Pan Volák doplnil informace o majitelích domu:
    dům patřil v době války a po válce Rechovým a Volákovým - kromě kol obchodovali s látkami - do roku 1948 - pak to byl národní podnik - někdy v 60. letech dům mladý Volák (Zdeněk) prodal - jméno neznám. Nový majitel dům prodal Měst. nár. výboru - dál už je to známé.
    Paní Voláková byla roz. Rechová, jen tak pro zajímavost paní Mahlerová byla také roz. Rechová.

Na obrázku vpravo nahoře, je dům čp. 17 před instalováním výloh a dvou vchodů ze stran, v domě byly byty. Červen 1990.

Palackého ulice
Fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka. 13.7.1999

Palackého ulice
4.2.2000.

Palackého ulice
4.2.2000

Palackého ulice
4.2.2000

Palackého ulice
4.2.2000

Palackého ulice
25.8.2000

Palackého ulice
25.8.2000

Palackého ulice
Vpravo byla krátkou dobu na náměstí v "kontejneru" prodejna. 5.12.2000.

-----------------------

Palackého ulice
Foto ze dne 29.12.2009, kdy zde byl obchod pí. Sluštíkové.
Měla prodejnu s galantérií, dětským zbožím, látkami, záclonami atp.

Palackého ulice
Dům po rekonstrukci na služebnu policie. Byla přemístěna z Holohlav a slavnostně otevřena v pondělí, dne 2. června 2014.
Vedle domu byly také vyměněny již zastaralé reklamní tabule za pěknou informační nástěnku.

Palackého ulice
Podvečerní svit je z čarodějného dne 30.4.2014

Palackého ulice
Palackého ulice 8.8.2015.