Smiřice - Palackého ulice, čp. 25 (zbouraný)

Jsou použity materiály ze smiřického a Obl. archivu Hradec Králové.
Dnes má čp. 25 jeden vchod bytového domu v Palackého ulici.

Zpět na hlavní stránku       Další domy v Palackého ulicičp. 26

Dům čp. 25 - podle starého číslování čp. 129 č. parcelní 40, výměra 105 m2, dům byl zbourán
Domek bez zahrady a rolí. Luka žádná. Dvakrát do roka plat po 5 gr. úroku a ročně půl slepice.
Mandalena (asi Matyášová) domek 8.6.1667 přenechává svému synovi za 49 kop 25 gr 3 denáry.
Jiří Matyáš, když pro vysoký věk nebyl schopen hospodařit, prodává svému synovi 31.8.1730 za 80 kop.
František Matyáš domek prodává 29.10.1758 za 211 zl. 40 kr.
František Hejčman, nový majitel, jej převádí pro vysoký věk 31.8.1785 za 250 zl svému synovi.
Josef Hejčman. Ten však byl r. 1798 „právně prohlášen za mrtvého“ a domek byl přepsán 1.10.1798 za 333 zl. jeho provdané sestře Anně manželce Jana Neumana.
Anna Neumanová, roz. Hejčmanová. Domek se rozroste o stodůlku, zahrádku, dvoreček a studnu společnou s čp. 98. Dále byl prodán 2.5.1800 za 377 zl.
Bartoloměj Šusta prodává domek 27.9.1823 za 950 zl.
Karel Válek se domu zbavuje 16.3.1830 za cenu 360 zl.
Další majitel Václav Zákravský, umírá a dům je 20.6.1870 přepsán s cenou 1000 zl. na vdovu
Anna Zákravská, znovu provdaná Skalická umírá 29. ledna asi 1871. Domek získala 2.8.1871 její dcera dcera provdaná Kašparová z Ledce v ceně 1000 zl.
Anna Kašparová majetek prodává 2.5.1872 za cenu 1600 zl.
Majitelem se stává Antonín Kaube.
Majiteli v roce 1910 byli Kaube Josef a Josefa, v roce 1916 Kaube Josef a Marie

kvitance
Qvittance z aukce
(potvrzení o zaplacení dluhu)

Anna Zákravská
(v dokumentu Skalycka)

Kliknutím se dokument zvětší

---------------

Josef Kaube byl v roce 1937 - 1946 zapsán jako řezník s pěti zaměstnanci.


Foto vpravo:
Čp. 25 (malý domek vlevo) a čp. 26.
Foto pořízené před rokem 1924. Od p. Voláka.
Palackého
Dům č.25 ( uprostřed ) stál na křižovatce Palackého a Jiráskovy ulice, byl spojen s vysokým domem čp. 26.
Na domě vlevo ( čp. 23, budoucí samoobsluha ), je nápis Ústřední konsum + číslo ( možná 29 ). V průvodu jdou cvičenci DTJ. 9.5.1947
Foto od p. Miloše Dvořáka.

Palackého
Prostranství u křižovatky s Jiráskovou ulicí dne 18.9.2005. Dům čp. 26 stojí na rohu.

Palackého Palackého
Vlevo: část pohledu ukazuje stav ještě za Rakouska - Uherska.
Vpravo: demolice domu č. 25 v dubnu 1970. Cesta rovně vede Jiráskovou ulicí ke škole. Sm. archiv.

Palackého
Slavnost Božího těla, oltář je u domu čp. 25, řezník uzenář Josef Kaube