Smiřice - Palackého ulice, čp. 29

Jsou použity materiály ze smiřického a Obl. archivu Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku       Další domy v Palackého ulicičp. 29
Čp. 29. - 3.7.2015


Dům čp. 29 - podle starého číslování čp. 95
č. parcelní 44, výměra 665 m2
   Domek stavěl Václav Chmelík na pozemku který dostal od svého otce. Později byl na vlastní žádost propuštěn z panství a domek prodal bez zápisu Janu Machovcovi. Zápis byl proveden až 1.7.1743. Zahrádka a 1 strych pole.
   Václav Chmelík prodal za 50 zl.
   Jan Machovec s manželkou zde žili až do své smrti. Po jejich smrti domek 16.9.1753 převzala jediná dcera Marie, provdaná Kottlandová. Ta postoupila polovici manželu Matějovi
   Marie a Matěj Kottlandovi. Marie ovdověla a přenechala 18.4.1797 domek synovi Františku
   František Kottland. Podle dědické posloupnosti se stává majitelem syn, prohlášený za plnoletého. Přijímá služebnost, ponechat matku do smrti bydlet a hospodařit. 1.10.1815 avšak zapsáno až 12.12.1831 domek dědí za 400 zl.
   Jan Kottland, který po zápisu domek ihned prodává 13.12.1831 za 275 zl.
   Josef a Anna Vihnálkovi jej koupili. Domek dědí 22.7.1844
   Anna Vihnálková, prodává jej 18.6.1856 za 2160 zl.
   Štěpán Tomášek, další majitel prodává 10.5.1861 za 800 zl
   Karel a Kateřina Pacákovi jsou kupující.
   …..........
   1910 + 1916 Marie Horáková
   Karel Horák I.
   Karel Horák II.
   Karel Horák III.


Palackého ulice čp. 29
Vlevo: Fotografie pořízená kolem r. 1905, ukazuje p. Marii Horákovou na zahradě domu čp. 29 s dětmi.
( Karel - později úředník Škodovky v H.K. bydli v čp.29, Vladislav - rolník čp.86, Otýlie -, Helena - provdaná Pácaltová. Smiř. archiv.
Vpravo: Dům čp. 29 - 18.9.2005