Smiřice - Palackého ulice, čp. 31 (zbouraný)

Jsou použity materiály ze smiřického a Okr. archivu Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku       Další domy v Palackého ulicičp. 31
Vlevo u posledního domu jsou vidět dvě okna čp. 31. Na tomto pozemku dnes stojí dům čp. 616.
Část pohlednice ukazující Slavnost Jana Husa v roce 1924.
( celá fotka je zde )

Dům čp. 31 - podle starého číslování čp. 93
č. parcelní, výměra 215 m2
   Poněkud záhadné, protože vinopalna byla v blízkosti zámku, na místě bývalého chudobince (čp. 111). Mezi čp. 30 a 31 bylo vloženo čp. 183. Domek, dřevěnice byl zbořen kol. r. 1950. Skutečně byl blízko vody a mohl sloužit jako vinopalna i barvírna.
   Roční slepice a 2x ročně po 2 gr.
   První majitel bylo panství
   Údajně s vědomím hejtmana panství (vladyka Pavel Vojtěch Fiala z Guttenberka) koupil 27.4.1690 za 40 kop pro manželku Barboru zpustlý domek v němž bývala vinopalna Jan Kumpricht.
   Barbora Kumprichtová jej prodává 30.12.1693
   Václav Havlas, prodává 13.12.1712 za 85 kop
   Václav Skrovný, prodává 1.4.1721 za 100 zl.
   David Foret barvíř. Domek blízko sochy Sv. Jana Nepomuckého. Tedy u brodu, později mostu přes Mlýnský náhon. Domek předává 12.9.1757 za 300 zl. svému synovi opět barvíři
   František Foret převzal domek i s barevnou. Onemocněl a nemohl vykonávat řemeslo. Pro dluhy prodal svému synu 4.1.1790 za 300 zl.
   Prokop Foret, domek prodává 29.1.1809 za 1390 zl.
   Matěj Volák, přenechává domek 6.11.1819 svému synovi za 1000 zl.
   Jan Volák v domku prožil 40 let až jej 1.6.1859 prodal za 460 zl.
   Marie a Gottfried Jeschke prodávají 9.9.1863 za 550 zl.
   Anna a Václav Hájkovi, noví majitelé se domu zbavují 15.8.1879
   Koupil jej František Karpíšek
   …...............
   1910 + 1916 Karpíšková Františka
   Šedivá Berta
   Šedivá Hana
   zbořeno

fotoatelier
Josef Junek, Černilov, fotografie, zvětšeniny. Fotografování mimo dům.

Junek Slavnému městskému úřadu ve Smiřicích.
   Já níže psaný žádám zdvořile o laskavé povolení ku postavení dřevěného fotografického atelieru v zahradě pana Karpíška č. 31 dle přiloženého plánku. Atelier bude vkusně proveden a pěkně natřen. Vedle chodníku zavazuji se pěkný plot buď drátěný neb pěkně provedený ze dřeva dáti. Prosím o laskavé zhlédnutí místa stavební komisí, v čase co možno nejbližším. Též žádám o laskavé svolení ku umístění výkladních skříní, jednu na atelieru 1. na hostinci pana Balaň. a jednu u nádraží.
   V úctě Josef Junek Karpíšková

   K žádosti této se připojuji co majitelka což stvrzuji svým podpisem.
Františka Karpíšková.

Z povolovacího protokolu:
   Z ohledu zdravotních, policejních a veřejných nestává proti postavení ..... zcela žádných námitek, ukládá se ale oběma žadatelům aby atelier ku straně ulice slušně a krasochutí odpovídající zřízen byl.
   Starosta Hojný

Žádost byla podána 28. března 1908. Povolení je datováno 15. května 1908.