Smiřice - Palackého ulice, čp. 48

Jsou použity materiály ze smiřického a Okr. archivu Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku       Další domy v Palackého uliciPalackého ulice
Čp. 48 - 18.9.2005

Palackého ulice
Starý dům čp. 48, foto Jaroslav Litomiský.

Palackého ulice
Pohled na severní řadu domů Palackého ulice kolem roku 1920.

Palackého ulice
Pro porovnání vyfotografováno 19.9.2005. Bílé auto zahýbá vlevo na sídliště gen. Govorova, zde dříve stál dům čp. 100.

Palackého ulice
Panelové domy stojí v ulici Generála Govorova. Roman Andrýs fotil v létě 2020.
Kliknutím se fotografie zvětší

Palackého ulice
Zdravotní středisko, sousední dům vpravo s nově dohotovenou fasádou má čp. 97. - 27.7.2015

Palackého ulice
Na poničeném plánu přístavba obchodu bohužel chybí.

Polohopis Žádost povolení stavby.
   Níže podepsaná hodlám k mému domu přistavět nový kvelb na mém pozemku čís. pop. 48 v Smiřicích, za tou příčinou předkládám dvojmo zhotovený plán, jejž jsem dle čla: 12. sta. zákona podepsala stím kdo plán zdělal a zachovám se takto dle nařízení staveb. řádu slušně žádám:
   Slavný obecní úřade račíž na základě čís: 13. stav: řádu ustanoviti komisi, která by navrch na místě skoušela a žadoucné snad opravy neb změny naznačila, račíž mne poodbyté komisi povolení ku stavbě té uděliti.
   Stavbu tu provede pan Josef Andrejsek ze Smiřic.
   V Smiřicích 29. května 1884. Marie Chvojková.

Na polohopisu je vidět červeně nová stavba, ke které chtěla o deset let později paní Chvojková přistavět do dvora další stavbu podle plánu dole.

Palackého ulice
Stromy mezi domy stojí na pozemku čp. 97 pana Čeřovského.
V domě čp. 48 je vidět nový obchod, později zde vznikla přístavba ve tvaru kostky.

--------------------

Palackého ulice


půdorys Z povolovacího protokolu:
   Mezující soused pan František Čeřovský dává do protokolu následující vyjádření v zastoupení matky své pí. Františky Čeřovské, vlastníci domu čp. 97 s přináležející zahradou.
   Dle přiloženého plánu hodlá pí. Marie Chvojková, na hranicích zahrady Františky Čeřovské rozšířiti své obydlí o 1 pokoj a 1 kuchyň. Pokoj tento jenž přiléhá na hranice společné, jest dle plánu opatřen oknem s výhledem do majetku mé matky.
   Proti tomuto se ohražuji s tím podotknutím když ono okno k vyvedení přijde, že mnou výhled zamezen bude buď nastaveným plným plotem, aneb vyvedenou cihlovou zdí.
   Co platí o tomto oknu, platí též o tom, které leží k západní straně.
   Čeřovský a Chvojková Zahražuji se též proti každému okapu do pozemku mé matky.

Půdorys vpravo byl přiložen na zvláštním lístečku u plánu nahoře.

--------------------

Palackého ulice
Čp. 48 - Okresní záložna hospodářská (Landw. Bezirksvorschusskasse), budoucí zdravotní středisko.
Smiř. archiv foto z r. 1945.

Palackého ulice
Potraviny vedle drogerie v domě čp. 96 a dnes neexistující vchod v domě čp. 48 - vpravo. Část pohledu od p. Skořepové.

Palackého ulice
Nově upravená provozovna Knihařství, na fotografii nahoře vchod až vpravo.
Zde pracoval Ladislav Joneš (fotil v červnu 1965 - převedeno z negativu)

Palackého ulice
Pohled ze dne 18.8.2005. Vpravo je část domu čp. 97.
Ve zdravotním středisku čp. 48 jsou umístěny dole ordinace dvou obvodních lékařů. Ordinuje zde MUDr. Pavel Hottmar a MUDr. Karel Beran

Vpravo dole je umístěna lékárna. Nahoře ordinují dva zubaři (MUDr. Jiří Ševčík a MUDr. Jiří Šilhan), některé dny gynekologie, internista MUDr. Luboš Slezák, oční optika. Stav roku 2019.

MUDr. Karla Berana nahradila od 1.1.2019 MUDr. Adéla Mrózková.
MUDr. Pavla Hottmara nahradila od 1. ledna 2021 MUDr. Petra Flídrová.
MUDr. Jiří Ševčík v roce 2020 také už neordinuje

Také zde byla rehabilitace, než byla přemístěna do vedlejší budovy. Hodně lidí sem také chodilo k dětskému lékaři MUDr.Šrůtkovi.
V této budově byla také ( asi v 50 / 60 létech ? ) krátce umístěna rentgenová stanice. V březnu 1953 byl městu přidělen sanitní vůz.