Smiřice - Palackého ulice čp. 86

Jsou použity materiály ze smiřického a Okr. archivu Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku       Další domy v Palackého uliciPalackého ulice
Čp. 86.
Nová fasáda byla zhotovena v roce 2019. Foto 22.10.2019.

Palackého ulice
18.8.2005.

Palackého ulice
První dům vlevo má číslo 86, druhý čp. 87. - 7.8.2015

Smiřické domy – Palackého čp.86, majitelé:
   Dle pojednání o smiřických domech, které zpracoval Ing. Kupka, postavil původní stavení Palackého čp.86 (dle starého číslování čp.57) Jan Neuman s manželkou Annou. Nové stavení, č. parcelní 110, 586 m2.
   Po jejich smrti zůstali čtyři sirotci, péče o ně se ujal spolu se správou domu jejich tovaryš Jan David, kterému byl později a to roku 1744 dům zapsán s cenou 300 zlatých. Oženil se s Annou Skalickou ze Smiřic. Po smrti Jana Davida vykoupila vdova roku 1800 dům v dražbě za 1173 zlaté, v té době již znovu provdána za Františka Janka ze Smiřic. Václav Horák, syna Matyáše Horáka učitele z Čibuze čp.4. Po smrti druhého manžela pojala vdova Anna Janková roku 1808 za třetího manžela krejčího Václava Horáka. Václav kupuje dům roku 1810 za 700 zlatých, zakládá zde tak rodinnou větev Horákových v jejímž držení je dům dodnes. Po něm se stává majitelem domu a hospodářství jeho syn František s ženou Annou rozenou Tichou ze Smiřic.
   František Horák, pekař a smiřický měšťan, vykupuje roku 1842 dům za 240 zlatých. František dům roku 1876 zcela přestavěl do podoby, kterou si v hrubých rysech zachoval do dnešní doby. Střecha zvýšená o půlštok, což by usnadnilo přístavbu patra, okénka umožňující větrání uskladněného sena. Zazděn je vchod do obchodu, vyměněna vrata a okna. V nově vystavěném domě byla pec a obchod krupařství a pekařství, k domu náleželo rovněž rozsáhlé hospodářství. Po Františkovi (†1879) se stává majitelem domu jeho syn z druhého manželství Josef.
   Josef Horák, hospodář a pekař (†1927), jeho první ženou byla Anna Macháčková z Holohlav, druhou Marie Pacáková ze Smiřic. Dále se majitelem domu stává jeho syn z druhého manželství s Marií Pacákovou Vladislav.
   Hospodář Vladislav Horák (†1973) se oženil roku 1927 s Annou Janečkovou ze Zderaze.
   Dále přechází vlastnictví domu na jejich starší dceru Jiřinu a jejího manžela Josefa Skořepu z Jeřiček (†1982). Po nich se majitelkou domu stala a v současnosti dům vlastní jejich dcera Jiřina Skořepová.
   leden 2019, Milan Plšek


Palackého ulice
Čp. 86 má ještě dveře vpravo. Na plánu dole je tu plánovaný obchod. Rodinné foto od. Ing. Plška.

Palackého ulice
Čp. 86.

Palackého ulice
Na domě čp. 86 je tabulka s označením Palackého třída. Kolem roku 1922 ( podle datování pohledu ).

Palackého ulice
Plán k vystavění nového domu pro pana Františka Horáka čís. p. 86 v Smiřicích.
Texty půdorysu: Chlév, Skladiště, Spižník vespod sklep, Chodba, Pokoj, Pokoj, Průjezd, Pekárna, Skladiště, Pokoj, Krám pekařský.
Zednický mistr Valášek plán rýsoval 1. června 1875.

čp. 86 Poloha místa, texty :
Šedé je zakresleno Staré domovní stavení, Dvorek, Kůlnička a Stodola.
Červeně Staveniště, Sýpka přeložená.
Mezi novým domem a domem čp. 87 pana Jana Zemana, v Důjezdu, je Studna.

..............

Ze žádosti o povolení stavby:
Já níže podepsaný zameišlim mé dřevene stavení čís. po: 86 jak dalece zapotřeby bude zbořiti, a namísto toho s přibranim od zahradu čí. par. 207. nove staveni vistavěti.

Z povolovacího protokolu sepsaného 7. dubna 1876.
Soused Jan Zeman:
   ... Dále připomínám, že na mém hraničným pozemku studna pozustavá a že dle vtěleného kontraktu ad 10. dubna 1864 p. František Horák číslo domu 86 právo zaohražené má svobodné užívání vody z ní, a že držitel domu číslo 87 právo nemá ...

Úřad chtěl zachovat rovnou domovní čáru, pan Horák si však musel odkoupit pozemek. Dům je stejně šikmo.
Horák
Z povolení k obývání:
... Jelikož dle protokolu který byl dne 12.11.1876 sepsán, při ohledání a přijmutí nové stavby ... tak se Vám tímto dává povolení, že ... místnosti ubytované býti mohou.