Smiřice - Palackého ulice čp. 90

Jsou použity materiály ze smiřického a Okr. archivu Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku       Další domy v Palackého uliciPalackého ulice
Bourání domu čp. 90 - 10.5.2023

Palackého ulice
Převzato z katastr2.cz.

Palackého ulice
Čp. 90 - 7.8.2015.


čp. 90 ====================================
Do roku 1780 čp. 54 – staré číslování.
Č. parcelní 114, výměra 334 m2.
K domu náležely 2 strychy polí a louka na dva vozy sena.
Platil 2x ročně po 13 gr, dále úrok z louky 12 gr, odváděl 1 slepici a letník 1 gr.

Majitelé:
Jan Laukhart přepisuje v roce 1685 za 250 kop
Karel Laukhart přenechává přátelskou smlouvou synovi 3.12.1709 za 260 kop gr. míšenských.
Jan Laukhart. Se souhlasem vrchnosti přenechává synovi. Ten složil zálohu 78 kop a dále splácel po 4 kopách při obecních soudech. Bylo vloženo předkupní právo pro bratry Františka, Jana, nebo Jiřího. Převod 29.10.1745 v ceně 220 kop.
Václav Laukhart přenechává synovi 12.10.1771 v ceně 151 zl. 25 kr a 3 denáry.
František Laukhart se dostal do potíží a „když pro svůj nedostatek potřebnýma správama stavení opatřiti nemohl“ směnil za domek čp. 125 s Janem Hejčmanen a dostal přídavek 60 zl. (čp.125 podle starého číslování) 22.11.1800 za čp. 125.

Jan Hejčman, od otce pak převzal 18.7.1816 syn s polnostmi 1281 čtverečných sáhů.
František Hejčman prodal 2.2.1853 za 500 zl.

1853 Josef a Františka Karlovi – řezník. (rodiče význačného rytce Eduarda Karla)
1890 Karel Josef a Marie (jako řezník zkrachoval)
1910 Karlová Marie (vdova)
1916 koupil Josef Kaube, řezník
Marie Kaubová (vdova)
Ladislav Kaube (syn, zemřel svobodný)
(další děti Josef, Božena-Ficková, Marta-Knížová, Marie-Svobodová)
Karel Marie Kaubová (dědí po synovi)
Bořivoj Kníže (dar od babičky, dům ale bez pozemku)
Ladislav a Oldřich Kníže (vnuci Marie od dcery Marty, dědí domek po bratrovi)
2018 Ladislav (Praha) a Oldřich Kníže (Libonice)
dle popisu Ing. L. Kupky doplnil M. Plšek, 2019-03-09

Vpravo:
nad dveřmi čp. 90 v roce 1935 je vývěska se jménem Ládr.
V roce 1899 zde bydlel Josef Karel.