Smiřice - Palackého ulice čp. 91

Jsou použity materiály ze smiřického a Obl. archivu Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku       Další domy v Palackého uliciPalackého ulice
Čp. 91 - 7.8.2015.

Palackého ulice
Těsně po natření fasády čp. 91 - 5.8.2016.

------------

Palackého ulice
Nákres k vystavení jednoho patra na koželuhskou dílnu pro pana Jana Čeňka č. 91 zde.
Zednický mistr Valášek plán rýsoval dne 10. dubna 1880.

Ze žádosti o povolení stavby:
   Při rozšíření mého řemesla, postrádám citelně potřebných k tomu místností, aniž jích na nějaký způsob rozšířiti mohu. Uzavřel jsem tedy na nynější mou dílnu jedno patro vystavěti a k tomu cíly spodek tak upraviti, abych naň v bezpečnosti stavěti mohl.
10. dubna 1880 Jan Čeněk

Povoleno od 2. května 1880.

------------

1. června 1897 napsala Františka Čeňková žádost:
Čeňková Slavný Úřade Purkmístrovský !
   V mém domě ( v bývalé koželužské provozovárně) č.p. 91. ve Smiřicích, hodlám provésti přestavbu ...
   Stavbu provede Josef Špaček mistr zednický z Černilova.

Už 3. června 1897 měla povolení ke stavbě.

Palackého ulice
Plán na vnitřní přestavbu domu č.pp. 91. Františky Čeňkové ve Smiřicích
rýsoval v Černilově, v červnu 1897 Josef Špaček


------------

19. dubna 1899 napsala Františka Čeňková další žádost:
   Při mém domku čp. 91. ve Smiřicích, hodlám přistavěti nové schodiště a na tomtéž domku vystavěti Iní poschodí ...

Z povolovacího protokolu sepsaného dne 29. dubna 1899:
Soused Josef Karel:
   polohopis K cíli docílení stejné šířky stavby od hlavní ulici, ustupuje paní Františka Čeňková tolik místa polovinu (?) z jejího pozemku, nechá na druhé straně rohu stavení do stejné šířky scházeti bude; mimo toho od řečeného rohu v zadu vyměřeného, narovná se plot pí. Fr. Čenkové směrem k stodole přednímu rohu pana Josefa Karla
   Naproti tomu vyhrazuji si v pádu stavby neb přístavby společní zeď novostavby této zdarma upotřebiti. Josef Karel

Soused Alois Čeřovský čp. 92:
   a) Pí Čeňková bude tuto novou stavbu ohledně mému stavení přesně na jejich starých bývalých hranicích prováděti.
   b) Kdyby mělo přijít k rozebírání společného na společné mezizdi se nacházejícího štítu, tímto utvořený otvor do mé půdní místnosti ihned, před početím nového zdiva, k vyhnutí všelijakých elementárních následků, náležitě prknama ošalovati. ...
   e) Konečně kdyby se stalo, že buď já aneb po čase můj nástupce na tomto čp. 92 poschodí stavěti chtěl, že i tato nově vytvořená zeď co společná bez všelikých nároků na jakési uplácení se strany č. 91 se konalo, upotřebiti se mohla.

------------

   Níže psaný tesařský mistr oznamuje tímto Slavnému městskému úřadu ve Smiřicích že jsme započali dne 23. května t. r. tesařskou práci u paní Čeňkové zde.
   Václav Vach, mistr tesařský v Horním Černilově.


Palackého ulice
Návrh přístavby poschodí pí. Frant. Čenkové, Smiřice, čp. 91
rýsoval v Černilově, v dubnu 1899 Josef Špaček
Vlevo jsou vrata průjezdu za dům, následuje výloha obchodu a vchodové dveře.

čp. 91
Dům čp. 91 mezi léty 1908 a 1918, ještě bez benzínové stanice.
Vlevo vchod do dílny Františka Škopa, mužského krejčího, vpravo výloha obchodu Františka Čeňková(?).

Čeňkovi
Jaroslava a Josef Čeňkovi. Převedeno z negativu, který pořídil Ladislav Joneš v lednu 1962.

------------------------------------------------------------------------------

Benzinová stanice před domem

Palackého ulice
Benzínová stanice fungovala před domem čp. 91 až do roku 1974. Takto vypadala kolem 2 sv. války.

Palackého ulice
Fronta na benzín 21.srpna 1968.

Palackého ulice
Vlevo je stojan Normal, vpravo Nafta.