Smiřice - ulice Zámek

Čp. 1, 130, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625 a 626

Zpět na hlavní stránku


Čp. 1

ulice Zámek
Noční pohled na čp. 1 vpravo a na bývalý pivovar v rohu. 19.1.2005.

ulice Zámek
Na prostranství v květnu vítáme jaro a na podzim se loučíme s létem.
Vchodem vpravo se dostanete do knihovny a svatebčané do kostela. 1.5.2014
Více fotografií čp. 1 je --- této stránce. ---


Čp. 130

ulice Zámek
Vchod do zámku. 1.5.2014
Zámek čp. 130 je popsán na --- této stránce. ---


Kaplanka - čp. 619

zámek
Vlevo od čp.620 stojí tento dům nazývaný Kaplanka.
Majitel zámku, po neúspěšném prodeji jiným zájemcům nakonec dům i přilehlé pozemky prodal městu za 1000 Kč.
(3.7.2015 je v katastru jiný majitel pozemku?)
Na fotografii dělníci města připravují zakrytí střechy plachtou pro ochranu domu,
než se bude pracovat na nové střeše. - 27.12.2005

ulice Zámek
Kaplanka 28.8.2008.
Články z novin:
Zámecká budova dostává nový krov

   Smiřice - Zborcenou střechu na zámecké "kaplance" ve Smiřicích téměř tři roky nahrazovala plachta. Na opravu budovy, která kdysi sloužila jako útočiště honců při loveckých štvanicích, letos město získalo 300 tisíc korun z havarijního fondu. „Teď kaplanku staticky zajišťujeme betonovým věncem, pak se smontuje část krovu, aby se dala do příštího roku prozatímně zaklopit. Práce by mohly být hotovy do konce listopadu,“ odhaduje smiřický starosta Luboš Tuzar. Na celkovou opravu budovy však město zatím nemá, bude totiž několikanásobně dražší.
   Regionální mutace| Mladá fronta DNES - východní Čechy (Hradec Králové). Autor: (kja)

Kaplanka už nebude chátrat, teď musí čekat
   Zhruba 390 tisíc korun stála obnova střechy objektu Kaplanky, tedy přízemního domu stojícího v zámeckém parku. Smiřice dostaly na tento účel od státu 140 tisíc korun. Pro nejbližší měsíce a zřejmě i roky radnice s dalšími pracemi na objektu nepočítá. „Novou střechou je objekt zajištěn, takže nebude dál chátrat, a o to šlo. Před lety jsme Kaplanku koupili právě proto, abychom tuto stavbu zachránili před její hrozící zkázou, což se daří,“ uvedl starosta Smiřic Luboš Tuzar. „Další práce budou pokračovat v návaznosti na budoucnost sousedního zámeckého areálu,“ doplnil představitel radnice. Město totiž zatím nemá vyřešeno budoucí možné využití Kaplanky. (čer)
   Hradecký deník.cz 16.2.2010


ulice Zámek
Instalování trámoví. Foto M. Volák 6.11.2009.

ulice Zámek
15.11.2009 je již část střechy pokryta taškami.

ulice Zámek
Pohled z parku (čp. 620 a 619). 21.12.2014


Čp. 620

čp. 620
Dům čp. 620 - 10.7.2020

čp. 620
Dům čp. 620 je po renovaci. 13.12.2014

čp. 620
Dům čp. 620 z pohledu od parku. 13.12.2014

čp. 620
Dům čp. 620. 28.8.2008

čp. 620
Pohled z nádvoří na bytový dům čp. 620, Byty jsou v patře. Vpravo stojí čp. 626 - 27.12.2005

čp. 620
Pohled na výše zmíněné domy od zámeckého parku. 27.12.2005


Čp. 621

čp. 621
Pohled na bývalý hospodářský dvůr smiřického zámku.
Tzv. ,,důchod" (Smiřického velkostatku) čp. 1 je budova se světlou fasádou.
Plot vlevo chrání sběrný dvůr pro odpad. - 27.12.2005

ulice Zámek
Čp. 621. 7.9.2013

ulice Zámek
Dům nad průjezdem. - 21.6.2014

ulice Zámek
Průjezd za dům čp. 621. 25.10.2013

ulice Zámek
Podoba průjezdu pod domem čp. 621, pohled z druhé strany. - 1.5.2014

ulice Zámek ulice Zámek
Zadní část domu čp. 621. 1.5.2014


Čp. 626

zámek Smiřice
Protipožární zeď nad střechou odděluje starou budovu vpravo (čp. 625) a později přistavěnou budovu čp. 626. 2.7.2015

plán plán
Plán přístavby malé varianty.

Ze žádosti o povolení přístavby části domu zobrazeného nahoře vpravo u cesty.

půdorys Slavná městská rado !
   Chceme ve dvoře zdejším u chléva přistavěti kulnu a nad ní pokojíky, jak to přiložený nástin ukazuje, z tvrdého materialu a taškovým krytem.....
   Správa panského statku Smiřického v Smiřicích 24. června 1869.
   Podpis: Jan Lhota

   Ze stavebního povolení:
   .... stavba ve spojení s pozůstávajícími stájemi se provádí....
   ... a poněvadž tato stavba se u chléva blíže veřejné jízdné silnice proti bytu p. lékaře Ferd. Pšorna se státi má, a tato silnice skrze tuto obmyšlující stavbu zúžená nebude, není též nic k namítání.

zámek Smiřice
Oproti plánu přístavby z roku 1869 je přistavěná část protáhlá do parku. Zdroj: ikatastr.cz

zámek Smiřice
Na plánu přístavby přístřešku z roku 1870 je budova protáhlá k bývalému toku Labe
31. března 1870 bylo vydáno povolení pro stavbu budovy pro kotle u šrotovního mlýna v zámeckém dvoře.
... z tvrdého hmotu se vyvede, a papírovou lepenkou přikryje ....

zámek Smiřice
Podoba přístavku u domu čp. 626, z plánu nahoře. 29.11.2005

zámek Smiřice
Na čelní ploše je patrná jinak zbarvená plocha po odstraněném přístřešku. 2.7.2015

ulice Zámek
Zadní části budov z pohledu od parku (čp. 625 a 626). 31.10.2014

ulice Zámek
Zadní části rohových budov zámeckého dvora. 5.7.2013ulice Zámek
Po přestěhování sběrného dvora na Zderaz se prostranství vyčistí. 25.10.2013

ulice Zámek
Zničená střecha, jak je vidět na fotce nahoře, je již opravena. 13.12.2014
Zleva je areál rozdělený na čp. 626, 625 ( do rohu), podélně 624, 623 a u vrat 622.


Pivovar - bez čp.

ulice Zámek
Budova s velkými okny, bez čp., patřila k pivovaru. 2.7.2015
Oznámení na panelu upozorňuje na roj včel v otvoru stromu.

ulice Zámek
Zbytek smiřického pivovaru a pivovarský dvůr. 1.5.2014
Více o smiřickém pivovaru je --- této stránce. ---

sklep
Plán amerikánského sklepa rýsoval V. Kottland

Ze žádosti na smiřický purkmistrovský úřad:
   Chceme na dvoře za pivovárem ve Smiřicích postaviti amerikánský sklep ze dříví a střechou šindelovou, pro ukládání potřebného ledu pro pivovár zdejší...
   Správa velkostatku ve Smiřicích 20. srpna 1871.

Povolení ke stavbě bylo vydáno 23. září 1871.


ulice Zámek
Zadní část pivovarského dvora. Budova na obrázku je postupně likvidována 1.5.2014