Smiřice - ulice Antonína Seligera

Zpět na hlavní stránku

V ulici jsou evidovány čp. 44, 136, 142, 145, 147, 316, 317, 318, 319, 320, 550 a 615

Na jedné tabulce s číslem bylo ještě staré označení Na šternberku. Nedatované fotografie byly pořízeny 7.9.2006.ulice A. Seligera
Ulice Antonína Seligera. Pohled od vjezdu do ulice.7.9.2006.

ulice A. Seligera
Pohled od konce ulice 9.7.2011.

ulice A. Seligera
Leteckou fotografii pořídil Tomáš Spurný dne 13.8.2005

ulice A. Seligera
Vpravo od kruhového objezdu stojí budovy Střeleckého klubu, dál je vidět vjezd do Státní technické kontroly vozidel.
Dříve se v prostoru za kruhovým objezdem pálily čarodějnice (vatra míru).

ulice A. Seligera 145 ulice A. Seligera 317
Čp. 145 + Čp. 317

ulice A. Seligera 317
Před přestavbou vypadal dům čp. 317 takto
Bydlel a úřadoval zde jezný p. Jan Valenta. Domek byl postaven celý z betonových kvádrů a sloužil jako reklama fy. Bozner.
Fotografoval Jaroslav Litomiský za druhé světové války.

ulice A. Seligera 145 ulice A. Seligera
Čp. 145 - nová podoba - 26.9.2008 + Pohled ke konci ulice, kde se vpravo staví nový dům. 26.9.2008

ulice A. Seligera 318 ulice A. Seligera 316
Čp. 318 + Čp. 316

ulice A. Seligera 319 ulice A. Seligera 320
Čp. 319 + Čp. 320

ulice A. Seligera 615
Čp. 319 + Čp. 320 - 9.7.2013

ulice A. Seligera 136 ulice A. Seligera 44
Čp. 136 + Čp. 44 - budova střeleckého klubu

ulice A. Seligera ulice A. Seligera
Vlevo: Čp. 147 - Stanice technické kontroly.
Vpravo: Čp. 142 - tímto domkem ,,jezného" se zabývá ---tato --- stránka
Požár přístřešku u domu vpravo nahoře vyfotil p. Přemysl Vohnout.

ulice A. Seligera ulice A. Seligera
Tato firma má překvapivě na reklamě také čp. 147. + Budova Povodí Labe.

ulice A. Seligera
Stavba nového domu u kruhového objezdu dne 26.9.2008. Dne 14.2.2009 má stavba už střechu. Číslo domu je 615.

ulice A. Seligera 615
Čp. 615. - 9.7.2013

ulice A. Seligera 615
Čp. 615. - 18.1.2022Staré čp. 163 - neexistuje

ulice A. Seligera
Foceno při stavbě Tyršova mostu, který byl otevřen v roce 1932.

ulice A. Seligera
Dům u jezu dnes nestojí. Na mapě dole je až nahoře u vody.

ulice A. Seligera
Před postavením elektrárny v letech 1942 - 1953.

ulice A. Seligera ulice A. Seligera
Podle archivní mapy z roku 1876 měl dům čp. 163. Žlutě je zakreslen stav v roce 1840.
Meziválečná mapa ještě se starým tokem Labe.

ulice A. Seligera
Celková situace před vybudováním jezu a nového řečiště Labe z roku 1876. Žluté budovy jsou dřevěnice.
Vlevo je splav (malý stadion) a přilehlé domy dnešní ulice U Stadionu.
Zdroj: ags.cuzk.cz