Smiřice - ulice Sídliště

Zpět na hlavní stránku

Nebo také říkáme na starém Sídlišti         Nedatované fotografie jsou ze dne 11.9.2006.

Na Sídlišti je evidováno 10 adres: čp. 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448 a 449Sídliště
Vzadu, za bytovými domy ulice Sídliště, stojí domky ulice K Zahrádkám. léto 2020

Sídliště
Prostor mezi domy, nové chodníky a parkoviště byly upraveny v roce 2020. Obě foto Roman Andrýs.
Úprava prostranství mezi domy

Sídliště
Vjezd na Sídliště. Zleva doprava vede Hradecká ulice.

Pan Kupka ve Zpravodaji píše:
V listopadu 1950 byly provedeny výkopy pro první sídlištní domy ve Smiřicích. Výstavba v těchto letech
postupovala velmi rychle, takže již v březnu roku 1951 byla ke dvěma hotovým domům zřizována kanalizace. Současně byly připraveny
inženýrské sítě pro další domy. Ty byly stavěny od října 1951. .... v roce 1957 výstavba dalších dvou domů na sídlišti.

Sídliště
U zahrádkářské kolonie je dnes už nepoužívaný parovod do bývalého cukrovaru, vedl páru až z černožické teplárny.
U Hradecké ulice jsou sběrné suroviny. Nahoru vede Nádražní ulice. Foto Jiří Laburda 28.4.2007.

Sídliště
Na ploše bývalých zahrádek a ještě dál, podél Mlýnského náhonu se budou stavět rodinné domky. 4.12.2014
Stavba nových domů je na této stránce.

Sídliště Sídliště
Dřevěné přístřešky uhelných skladů.

Sídliště
Podzimní nálada na zahrádkách. 8.11.2014

Sídliště Sídliště
Vlevo: Autor těchto stránek před vysokými hromadami uhlí, které zde bylo složené v uhelných skladech.
Foceno asi 1975 - 1978. Dům vzadu stojí v Nádražní ulici.
Vpravo: V době fotografování je tento prostor rozdělený pro sběrné suroviny a zahrádkáře.

Sídliště
Pohled na ještě stojící budovy uhelných skladů, kolem roku 1980. Část přístřešku už je odstraněna.
Na kopci za nádražím je vlevo vidět část statkových dílen a krmná sila ve statkové mléčné farmě.

Zastupitelstvo města přijalo 22.11.2012 toto usnesení:
ZM Smiřice schvaluje odstranění objektu čp. 327 na pozemku st. p. č. 426.
Na místě haly, která byla umístěna u sběrných surovin, kdysi stával objekt, domek s číslem popisným 327.

Sídliště
Pro porovnání panoramatická fotografie ze dne 2.3.2010.
Kliknutím se dostanete na velkou fotografii.

Sídliště
Dramatická obloha dne 21.5.2013

Sídliště
Křižovatka s Hradeckou ulicí z druhé strany. 20.11.2014
Dům vlevo s čp. 326 dostává novou střechu.

Sídliště Sídliště
Vlevo: První dům u vjezdu do ulice má čp. 440, 441 a 442. V roce 2011 v tomto domě město Smiřice prodávalo byty.
Vpravo: Dům s čp. 446 a 447.

Sídliště
Stromy, stínící dům vpravo s čp. 446 a 447, byly odstraněny. 14.12.2012

Sídliště Sídliště
Vlevo: Na prostranství mezi stromy jsou sběrné suroviny.
Vpravo: Na nynějším dětském hřišti stála po úpravách ,,buňka" kanceláře pro objednávání uhlí.

Sídliště Sídliště
Vlevo: Dům s 12 byty má tři vchody, zleva čp. 445, 444 a 443.
Vpravo: Bytový dům s čp. 448 a 449.

Sídliště
Práce na zateplení domu. Zadní část. 1.6.2008

Sídliště
Nová podoba domu s čp. 445, 444 a 443, dne 27.8.2008. Ještě není hotový sokl.

Sídliště
Stejný dům, pohled z druhé strany. Zleva vchody s čp. 445, 444 a 443. 21.5.2013

Sídliště
Stavba domu s vchody čp. 448 a 449.

Sídliště Sídliště
Před tokem mlýnského náhonu stojí dvě řady garáží. + Dům se vchody čp. 448 a 449

Sídliště
Bytový dům s čp. 448 a 449. 21.5.2013

Sídliště
Stejný dům jako nahoře, pohled od silnice ke garážím. 15.8.2015

Sídliště
Pohled na vlečku od mostu k nádraží. V šedesátých letech fotil Ladislav Joneš.
Převedeno z negativu.

Sídliště
Mezi Nývltovou ulicí a Sídlištěm vede chodník. Původně zde vedla vlečka z nádraží do Malburgovy továrny.
Na most přes mlýnský náhon se při velkém větru 23.7.2009 zlomila vrba.
Díváme se směrem k Sídlišti a k nádraží. Garáže, zobrazené nahoře, stojí hned vlevo za mostem.

Sídliště
Smiřičtí hasiči strom odstranili. 23.7.2007

Sídliště
Pohled na poničené zábradlí mostu, směrem k Nývltově ulici. 24.7.2007
Zábradlí na lávce vpravo bylo vyměněno v roce 2013.

Sídliště
Na mostě přes Mlýnský náhon vedení parovodu zůstalo. 19.9.2020