Holohlavy - Školní ulice čp. 33

Jsou použity materiály z Okr. archivu Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku     Dům stojí ve Školní uliciŠkolní ulice
22.7.2019

----------------

Školní ulice 33
10.12.2012 jsou stromy nově pokáceny a konečně se otevřel pohled na dům čp. 33.

Školní ulice 33
Nákres k vystavění nové stodoli Jana Šandery č. 33. v Holohlavech.
Rýsoval stavitel Valášek, Smiřice d. 5. unora 869.
Obě čísla 33 a 44 jsou zakreslené štítem k cestě do Smiřic. Červeně je půdorys nové stodoly.

Ctěné obecní představenstvo !
V minulém roce zbořil mi tenkrát panovavší vichr mou stodolu tak, že nelze jí nižádným spusobem opraviti. Zatou příčinou nucen sem tu samou rozebrati a na tom samem mistě novou sbudovati. Novou stodolu hodlám stavěti, jak přiložený nákres ukazuje se zděnými čely a pilířem, přístodolek prkny ošalovaný a krytbou lepenkovou a žádám ctěné obecní představenstvo, aby mi stavbu provésti laskavě povolila.
V Holohlavech d. 5. unora 1869

--------------

Školní ulice 33 Školní ulice 33
Plán na přístavbu a přestavbu hospodářských budov manž. Hofmanovým v Holohlavech čp. 33.
Rýsoval: Podnikatelství staveb Jan Hofman mistr zednický v Holohlavech v květnu 1937
Stavěl sám Jan Hofman a manželka Marie.

podpisy Ze zápisu dne 26. května 1937 o komisionálním řízení stavebním
Popis stavby:
Ve směru stávající stodoly při čp. 33. provedena bude přístavba jejíž boční zeď bude stále na hranici sousedů Josefa Merkla při parc. č. 66/1 a při hranici parc. č. 66/6.
Krov proveden bude rovněž ve směru a pokračování stodoly. Krytina tašky.- Na stávajících hospodářských budovách, komora a chlév, nahražena bude (krov) došky – prozatímní krytinou lepenkovou jednostranou střechou se spádem do dvora.
Zájemníci, (sousedé): pí Marie Kulková, Josef Merkl, nemají námitek.Podpisy vpravo:
Jan Hofman, Kulková Marie, Merkl Josef, Bohdanecký František, František Jelínek, Vognar Josef č. 51

--------------

čp.33 Postaveno asi 1794 – 1797 na pozemku statku čp. 29 č.kat. 76, pro syna Jana Andrejska. Přiženil se Bartoloměj Šandera ze Smiřic a postoupil synu Janovi. Od téhož koupil Jan Hofman, tehdejší majitel čp. 8 a topič ve dvoře, s manželkou Annou. Po nich převzal Jan Hofman ( syn ), zednický mistr, který hospodářské budovy částečně přestavěl a s pozemky vstoupil do J.Z.D.

Jan Hofman
Doplnění:
Pan Martin Sládek z Hradce Králové mi poslal rodný list Josefa Lefnara, kde je psáno, že jeho otec je Josef Lefnar, matka Františka Andrejsková, katolička, dcera Václava Andrejska, baráčníka z Holohlav 49 a Anny rozené Zákravské z Holohlav 33.


Školní ulice
Letecký pohled ze dne 10.6.2008 ukazuje domy na konci této ulice.
Odbočka vede do ulice Na Výsluní.

Školní ulice
Ćp. 33 - 20.2.2016

Školní ulice
22.1.2018

Školní ulice
Z oken domu bude pěkný výhled. 10.2.2018

Školní ulice
16.6.2018

Školní ulice
26.6.2018