Holohlavy - Školní ulice čp. 68

Jsou použity materiály z Okr. archivu Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku     Dům stojí ve Školní uliciČp. 68

Školní ulice
Zleva stojí: čp. 75, prázdné místo po čp. 74, čp 69 a s novou barvou fasády čp. 68. - 3.11.2011

  As 1874 postavil Josef Jelínek, obuvník na zahradě ( části čp. … ) od čp. 32 a po jeho finančním úpadku ( 1889 ) koupila jeho ručitelka Anna Andrejsková, selka čp. 29. 1895 koupil od této Štěpán Srb, cestář na státní silnici, otec Josefa Srba, známého hudebníka. Po jeho smrti se vdova Marie Srbová provdala opět za Kulku J. z Račic, ale za krátko po rozvodu, trávila zde konec svého života, podporována svým synem Josefem Srbem, řed. Škodových závodů v Hradci Králové. Po její smrti týž prodal domek manželům Václavovi Očenášovi z čp. 49 a Libuši roz. Špačkové.
  V době psaní kroniky byl majitel domu p. Kulka. čp.68
-------------
Obecní úřad v Holohlavech
se žádá o zaslání vysvědčení majetku Františky S. v Holohlavech č. 68 a udání jest-li ona anebo její děti mají tolik jmění, aby mohly bez újmy zaplatiti útraty vzešlé vyšetřováním duševního stavu Františky S.
   Zároveň budiž posléz jmenované navržen řádný muž za opatrovníka.
   C.k.okresní soud v Jaroměři, dne 3. června 1908
-------------
Protokol
sepsaný v Holohlavech dne 28. října 1874 u přítomnosti podepsaných.
Předmět jest úřední ohledání nově vystaveného domu číslo 68 Josefa Jelínka v Holohlavech. Za tou příčinou odebrala se komis obecní na místo stavby a nalezla, že nová stavba:
1. Dle rysu pravidelně postavená a ohně vzdorného hmotu vystavená.
2. Zaujímá v sobě 2 světnice 1 syň neschopnou obývání a 1 komoru.
3. Tento dům stojí na parcelním čísle 65. kde nikdy ještě stavba nestála, a obdrží čís. domu 68.
4. Tato stavba byla dne 30. září 1874 ukončená a dnešním dnem k přebývání schopnou uznána.
Tímto skončeno a podepsáno.
Razítko a podpisy: Kamill Kučera starosta, Karel Matějček radní a ? radní
-------------
Protokol
sepsaný 15. července 1900 o postavení nové kulničky Štěpána Srba čp. 68 v Holohlavech.
Štěpán Srb Přítomní zástupci obce ob starosta Fr. Prokop, František Matějček a Frant. Valáček ničeho nenamítají když se postaví z tvrdé hmoty s kamenným štítem na straně Jana Šandery čís. 33.
Spolu mezující sousedé J. Vít a Jan Šandera svolují … jelikož se stavba provádí na samé mezi nesmí na straně k čís. 33 žádný okap ani okno zřízeno býti a lomenice z pálených cihel postavena býti a o 8 coulů hlavní zeď do pozemku Štěpána Srba
-------------
Zápis ze dne 14. srpna 1938
o komisionelním řízení stavebním na povolení přístavku betonové střechy a zřízení oplocení před domem čp. 68. k žádosti pí. Marie Kulkové.
Soused: Peřina Jaroslav.
Popis stavby: Střecha betonová umístěna bude nad hlavním vchodem podepřena dvěma betonovými sloupy. Délka přístavku směrem od prahu do chodníku 130 cm šíře totéž.
Dále bude provedeno oplocení zakoupeného pozemku od obce následovně: podezdívka a železný plot.

Školní ulice
Demolici původního domu čp. 68 fotografoval Václav Prostředník 16.7.1996.

Školní ulice
16.7.1996.

Školní ulice
16.7.1996.

Školní ulice
Podoba ulice před přestavbou domů. Foto SOA HK