Holohlavy - Školní ulice, čp. 69

Jsou použity materiály z Okr. archivu Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku     Dům stojí ve Školní uliciŠkolní ulice
19.2.2014 - Domy čp. 69 a 68.

Školní ulice 69
Stavební nákres k vystavění nového domku pro Ant. Šanderu v Holohlavech.
Rýsoval: Valášek, Smiřice 10. února 1873.

  R. 1874 postavil Šandera, krejčí. Co majitelé se střídali: Morávek, Rink Ant., Vít Josef. Od posledního domek koupil Peřina Josef a po jeho smrti (1935) dědictvím přešel na syna Jaroslava, který co dlouholetý majitel trafiky u čp. 44 je celému okolí znám. (Trafiku převzal r. 1936 a zrušil v květnu 1953. Samostatná trafika byla zrušena prodej převeden na Jednotu (hostinec) v čp. 36.) Po zrušení prodeje obdržel invalidní důchod 336 Kč a prodejnu u čp. 44 prodal majiteli čp. J. Klouzovi čp. 41.
čp.69
--------------
Foto vpravo: dům dostal novou barvu fasády na jaře.2013.
--------------

Ctihodné představenstvo !
Já dole podepsaný koupil jsem od p. Matěje Fejgla v Holohlavech, v cíli vystavění nového domku díl zahrady. Zatou příčinou předkládám stavení nákres s polohou místa a prosím ctěné obecní představenstvo, aby mi k provedení této stavby povolení laskavě uděleno bylo.
V Holohlavech dne 30. června 1873 Antonín Šandera
Antonín Šandera

Protokol
sepsán v Holohlavech dne 28. října 1874 za přítomnosti nížepsaných.
Předmět jest úřední ohledání nově vystaveného domu číslo 69. Antonína Šandery v Holohlavech. Za tou příčinou odebrala se komise obecní na místo stavby a nalezla že nová stavba:
1. Dle rysu pravidelně postavená a ohně vzdorného hmotu vystavená.
2. Zaujímá v sobě 2 světnice, a 1 komoru obývání neschopnou.
3. Tento dům stojí na parcelním čísle 65. kde nikdy ještě stavba nestála, a obdrží čís. domu 69.
4. Tato stavba byla dne 10. října 1874 ukončená a dnešním dnem k přebývání schopnou uznána.
Tímto skončeno a podepsáno.
Razítko a podpisy: Kamil Kučera starosta, Karel Matějček radní a ? radní
--------------
Výměrem ze dne 4. května 1875 čís. 15077 povolilo veleslavné c.k. finanční ředitelství zemské pro čís. 69 Antonína Šandery 15ti leté osvobození od daně domovní počínaje od roku 1875.
Přirážky zustávají v platnosti.
Okresní úřad v Jaroměři dne 24. srpna 1875

Školní ulice
Dům čp. 69 fotografoval Václav Prostředník 16.7.1996 při demolici domu čp. 68.

-----------------------------------

Ze zápisu komise pro výstavbu a zvelebení obce dne 20.10.1965:
V dědictví po Josefe Peřinové žádá Státní notářství v Hradci Králové ... o odhad domku č 69. Vzhledem k tomu, že tento rodinný starý, postaven z kamene, dřevěnými stropy a bez zahrady, komise pro výstavbu odhadla obvyklou cenu částkou 4.000,- Kčs.