Holohlavy - salaš

Svaz chovatelů drobného zvířectva Holohlavy

Zpět na hlavní stránku     Objekt se nacházel ve Školní ulici

   Svaz chovatelů Holohlavy vznikl v roce 1971. Už v lednu 1972 byla uspořádána výstava králíků, slepic a holubů, i exotického ptactva od chovatelů z celých východních Čech.
   Původně se výstavy konaly v sále hostince, což nebylo ideální z hygienických důvodů.Školní ulice
Fotografie z přílohy holohlavské kroniky

Školní ulice
Objekt stál na konci ulice (dnes Školní). Foto SOA HK.

Školní ulice
Původně zde JZD Holohlavy mělo ustájené jalovice, později prasata.

----------------

salaš
Po likvidaci JZD Holohlavy byla chovatelům salaš přidělena.

salaš
Fotografoval Václav Prostředník, převedeno z negativů.

salaš
Místnost s klubovnou.

salaš
Klubovna stojí vpravo.

salaš
Text nápisu: Pro radost, krásu, užitek

salaš

----------------

Školní ulice Školní ulice
V salaši při chovatelské výstavě.

salaš
3. - 8.6.1989 při chovatelské výstavě.

salaš
3. - 8.6.1989 Archiv Smiřice.

----------------

salaš
Čestné ceny z let 1979, 1984, 1984 a 1986, chovatele Václava Andrýse (*1915).

salaš
Čestné ceny z let 1975, 1986 a 1980, chovatele Václava Andrýse (*1915).

----------------

Školní ulice
5.2.2008

Školní ulice
5.2.2008

Školní ulice
28.1.2008

Školní ulice
5.2.2008

25.3.2015 to je majetek Český svaz chovatelů, Základní organizace Holohlavy, č.p. 44.
V roce 2021 je majitelem pozemku Obec Holohlavy.