Holohlavy, Smiřická ulice čp. 20

Jsou použity materiály z SOA v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku            Popis celé uliceSmiřická ulice - Holohlavy
Čp. 20, pohled od bývalého statku čp. 29, který byl proměněn v Lipovou ulici. - 7.1.2006

Smiřická ulice
Ve stodole vpravo také bydleli lidé, pamětník mluvil o Satránských ze Smiřic.
Vzadu stojí dům čp. 212, patří do ulice na Kopečku. Nepovedené panorama je ze dne 26.7.2006

Smiřická ulice - Holohlavy
Pohled do kopce k domu čp. 20. Žlutý dům čp. 18 patří do ulice Na Kopečku (vede doprava). 5.8.2006


   Majitelé čp. 20
   V roce 1654 Václav Karpíšek
   V roce 1713 Mikoláš Karpíšek
   V roce 1730 Mikoláš Karpíšek
   Josefínský katastr Jan Karpíšek
   Rudolf Andrýs
   Názvy polí: Rodovská, Na Hořičkách, Chlumecká, U Líbání, Od Zahrady - celkem 64 strychu a 2 v. ( ? )
   Názvy luk: Katouka, Suchá

   Původní majitel Karpíšek po dřívějším oddělení pole na hořičkách ( nyní drží Pácalt, Smiřice ) rozdělil živnost na 2 poloviny, asi z důvodů rodinných ( mají dceru a 2 syny ). Tak vzniklo ( již po josefinském katastru ) č.p. 21 ( nyní Václav Sehnoutka ) které držel starý Karpíšek a přivtělena byla k němu polovina polí: 8 korcú Rodovské, 0.5 Chlumecké, celá u Líbání a 0.5 louky Katouky, a původní stavbu s druhou polovicí polí předal dceři Anně která se v té době, provdala za Jana Poláka, kteří měli též dceru Annu, Která se provdala za Václava Hofmana.Smiřická ulice
   Josef Pražák z Vrchovnice a Anna roz. Hochmalová z Jeníkovic živnost koupili a jejich dcera Anna vzala si Václava Andrýse z čis. 28 a tito dočasně drželi obě sídla.
   Původní domovní stavení, které stálo podél cesty ke brodku, shořelo i se stodolou r. 1895, stodola znovupostavena r. 1897 a domovní 1910.
   Stará studna s typickou váhou, původně na dvorku u záspi umístěná, ocitla se v síni novostavby.
   Andrýs Rudolf, první starosta obce po převratu, zemřel, po druhé ženat, r. 1924 přispěním neduhu z války (účastnil se též co četař okupace Bosny).
   Živnost po něm převzal syn Rudolf a Marie roz. Skořepová (+ 2007 ) z Lochenic.

Další informace o rodině Andrýsových

----------------------------

Smiřická uliceFotografie ze dne 4.5.2008 ukazuje popisované hospodářství z budované cesty v Lipové ulici.

Vpravo je podpis Josefa Pražáka na povolení pro souseda Jana Kotlanta pro stavbu domu z roku 1868.