Holohlavy, Smiřická ulice čp. 32 a 76

Jsou použity materiály z SOA v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku            Popis celé uliceSmiřická ulice 32
Čp. 32 - 7.1..2006

Majitelé čp. 32 a 76
Vpravo: Čp. 32,


   V roce 1654 Nikodim Syruček
   V roce 1713 Franz Šíša
   V roce 1730 Franz Šíša
   Josefínský katastr č. 29 Franz Springar
   čp. 32 Josef Vognar
   čp.76 Josef Merkl

   Názvy polí: Na Hradečnici, Za Příkopy, Rodovská, Chlumecký – celkem 58 strychu ( 1 strych nebo také korec byl 2850 m2 )
   Názvy luk: V Jespě, Za Pastvišťaty

   Statek doznal velikých změn a převratů. Syručkové as po selském vzbouření 1650 mizí a vedeni jsou na č.12, odkud zmizel rod Kubků úplně. Nastoupivší rod Šíšů se též dlouho neudržel a v Josef. katastru veden jest Franz Springar co držitel. Týž zúčastnil se selského vzbouření na Smiřicku r. 1775 a byl s chalupníkem Wiesnerem ( Víznerem ) popraven.
   Po Springarovi nejbližší známý vlastník byl Joneš, původem z Jásenné. Po Jonešovi držel krátký čas statek dr. Pšorn, panský lékař ve Smiřicích. Od něho převzal statek Matěj Feigl z Chlumu, který jej v pravém slova smyslu rozparceloval. Na zahradě vznikla nové čp. 68, 69, 74, 75, 77. Rozdělil i vlastní stavbu, čímž vzniklo čp. 76 ze sýpek statku.
   Nynější čp. 32 koupila od Feigla r. 1875 Marie Adamírová, vdova po panském kočím a odevzdala dceři, která se provdala za Václava Vognara, z čp. 51, otce dnešního majitele ( 1934 ) Josefa Vognara.
   V seznamu z r. 1801 a ve sčítání r. 1813, veden je Jan Fleigr, tím se doplňuje ústní podání Václava Tučka. Vognar

Doplnění:
   Dcera Josefa Vognara provdaná Šolcová, žije v roce 2006 v domě čp. 32 se synem a dcerou. Po smrti paní Šolcové byl dům rozdělen na dvě části mezi sourozence.
V čp. 76 žila snacha Josefa Merkla ( zmíněného v článku ) a její syn s rodinou.

Podpis Václava Vognara je z povolení stavby pro souseda Václava Merkla z roku 1896. Druhý nečitelný podpis by měl být sousedky Františky Zelinkové.


Smiřická ulice 76
Čp. 76 - 26.7.2006

Protokol sepsaný u obecního úřadu v Holohlavech dne 19. listopadu 1900.
Smiřická ulice Předmět jest přestavění nového krytu na domku Josefa Zilvara čís. 76 v Holohlavech. Spolu mezující sousedé p. Vaclav Merkl a Kateřina Vognarová kladou tyto podmínky:
p. Vaclav Merkl je srozumněn s vyměřením uličky mezi oběma stavení a to čís. 31. a čís 76. tak aby každá strana měla výměry kapu odezdí 53 cm na prostřed zasazen byl mezník, dále nesmí kap z čís. 76. padati na střechu čís. 31. v pádu žeby se tak stalo jest Josef Zilvar povinen zříditi plechový žlábek na odtok kapové vody, též nesmí Josef Zilvar stavěti větší okna na pozemek Vaclava Merkla než jaké jen puvodně byli.
Kateřina Vognarová žadá aby při její straně byl postaven na hranicích řadný plot aby nemohla drubež škodit na te neb oné stráně, a má býti zavezen tak ze strany zahrady Kateřiny Vognarové aby se z jejího pozemku hlína nesesipala, naproti tomu nesmí ze strany Kateřiny Vognarové plot a lože z jejího dvora podmokati.

-------------------

Foto vpravo
ze dne 21.3.2015 ukazuje polohu domů: s popisovanou uličkou (mezerou) mezi čp. 31 a čp. 76. Na křižovatce u bývalé školy stojí čp. 32.

Smiřická ulice 32
Plánek na přístavbu nové stodůlky a opravu domovního stavení Kateřiny Vognarové č. 32 v Holohlavech.
Rýsoval, v červenci 1900, Václav Holub, stavitel v Jaroměři
Texty půdorysu zleva: Mlátek, Komora, Světnička, Síň, Světnička, Chlév, Světnička, Světnička, Zadní síň, Síň, Seknička, Světnice