Holohlavy, Smiřická ulice čp. 53 a 56

Jsou použity materiály z SOA v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku            Popis celé uliceSmiřická ulice 53
Vlevo čp. 53. dům s čp. 56 je postavený dál od cesty. 21.3.2015


Čp. 53 a 56 čp. 56
   V roce 1857 ( při stavbě dráhy ) postavil Václav Sehnoutka ( zvaný Broďák ) a předal synu Josefovi, který po rozšíření hospodářství a přístavbě zděného obytného stavení v r. 1892, zakoupil čp. 21, kam se přestěhoval a pole k němu přičlenil. Od téhož koupil stavení bez polí Václav Veselý, bratr majitele čp. 39, který se vrátil z Ameriky, ale brzy prodal opět Josefu Bergrovi. Týž prodal opět 1907 Josefu Feifrovi, šafáři v Holohlavech. Od dědiců téhož koupil r. 1924 nynější majitel, Jan Hlava, zedník, který starou stavbu ( se stodolou ) přestavěl a znovu přikryl. Zděný domek, Sehnoutkou postavený, dostal v nové době čp. 53 za zrušené čp. 53 Macháčkův sad.

----------------------------

Matrika oddaných Vlkov na str. 141 píše:
Josef Sehnoutka, 21 let, chalupník a manželský syn Václava Sehnoutky, chalupníka z Holohlav č.d. 56 a jeho manželky Anny, roz. Matěj Kovanda, chalupník z Habřiny č.d. 54
si vzal za manželku 9.července 1878
Anna Černá, 23 let, manželská dcera Václava Černyho, chalupníka z Oujezda č.p. 25, teď ve Vlkově č.d. 11 a jeho manželky Kateřiny, roz. Jan Andrejs, chalupník ve Vlkově č.d. 11


Smiřická ulice
Foto ze dne 7.8. 2008. Zprava čp. 53, 55, 97 a 23.
Nová střecha na domě čp. 23 byla zhotovena v roce 1983.

Smiřická ulice
Dohotovování fasády. 4.6.2020