Holohlavy, Smiřická ulice čp. 58

Jsou použity materiály z SOA v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku            Popis celé uliceSmiřická ulice 58
Čp. 58 - 7.3.2006

Smiřická ulice 58
Plán na nadezdívku domu čp. 58, majitel p. Frant. Andrejsek v Holohlavech.
Rýsoval Karel Volt, úředně opráv. mistr zednický ve Smiřicích n. L. v květnu 1911.
Půdorys, texty zleva: Komora,Kuchyň, Chodba, Komora, Kuchyň, Komora, Předsíň, Světnice


Čp. 58
Stavěl Pácalt Josef, otec strážníka, po němž zdědil Pácalt František, jehož vdova prodala stavení Andrejsku Františkovi, zedníku, který padl ve světové válce v Srbsku. Dcera Marie provdala se za nynějšího majitele Rud. Vacka, úředníka firmy Malburg ve Smiřicích, který přistavěl vilu do zahrádky. Jako všichni sousedé přikoupil zahradu od obce.

Doplnění: Vackovi měli dvě dcery, jedna z nich si vzala otce dnešního majitele.

-------------------

Usnesení.
    Povoluje se, aby se ve vložce č. 58 poz. knihy obce Holohlavy na domek čp: 58 v Holohlavech s pozemky vložilo:
I. podle smlouvy trhové ze dne 22. března 1911:
1) právo vlastnické manželům:
a) Františku Andrejskovi na polovici, b) Anně Andrejskové na polovici;
2) služebnost bytu dle odtavce 7ho této smlouvy pro Františku Pácaltovou,
II. výnosy práva zástavního za pohledávání:
a) obce Holohlavy .... b) spořitelny ve Smiřicích ....
výmaz výměnku pro Josefa a Annu Pácaltovy ... podle dvou úmrtních listů ze dne 11. listopadu 1907
C.k. okresní soud v Jaroměři dne 24. května 1911

-------------------

Slavnému obecnímu zástupitelství v Holohlavech
V úctě podepsaný podává tímto slušnou žádost slavnému obec. zástupitelství v Holohlavech že jsem nucen stavení čp. 59 dle přiložených plánů opraviti, a žádám aby komisionélní šetření o tom učiněno bylo.
Stavba provede se tak že s hlavními zdi uvedeného stavení hýbáno nebude, ani žádné změny obytných místností nebude přistavěno.
Andrejsek V Holohlavech dne 25.V.1911 Frant Andrejsek

Pan Andrejsek napsal na žádost jiné číslo popisné, na plánu ze stejného data je číslo 58. ? - P.

-------------------

Titl. Obecní co stavební úřad V Holohlavech.
Vacek Nížepodepsaní manželé Rudolf a Marie Vackovi, z nichž prvý úředník u fmy Malburg ve Smiřicích, bytem v Holohlavech čp. 58., míní přestavěti zadní část domu čp. 58 v Holohlavech, dosud náležející pí. Marii Vackové a Anně Andrejskové, tak jak jest vidno z dvojmo přiloženého plánu stavebního.
Za tím účelem žádají o laskavé vyslání komise stavební a povolení této přestavby.
Stavbu prováděti bude architekt a stavitel Josef Hájek ze Smiřic.
… V dokonalé úctě: Marie Vacková Rud. Vacek
Holohlavy, dne 3. května 1938. čelný a bočný pohled

Holohlavy, dne 23. listopadu 1938.
Nížepodepsaní manželé Rudolf a Marie Vackovi z Holohlav dokončili dnešního dne přestavbu zadní části domu čp. 58 ....

-------------------

Vpravo jsou plány přestavby z roku 1938,
Čelní a boční pohled
Žlutě je původní stav, červená je přístavba.
přízemí Nahoře jsou dva pokoje, níž kuchyň , koupelna a spíž.
Starý byt má předsíň, komoru a obývací kuchyň
Objekt vlevo je prádelna.

-------------------

V matrice oddaných obce Oujezd na str. 114 jsou zmíněni jako majitelé čp. 58 Kutíkové:
Václav Kutík *11.10.1868, kočí v Čerychově továrně v Jaroměři, rozen v Holohlavech č. 58, manželský syn zemřelého Václava Kutíka, obecního strážníka v Holohlavech č. 58 a jeho manželky Anny, dcery Jana Srkala, výměníka z Neznášova č. 11
si vzal 21. srpna 1893 za manželku
Anna Diveckých *10.3.1873, služebná, rodem a bytem v Oujezdě č. 18, manželská dcera zemřelého Josefa Divecký-ho, domkaře v Oujezdě č. 18 a jeho manželky Marie, dcery Václava Kudyvejsa, výmínkáře z Oujezda č. 42.

Matrika oddaných Vlkov str. 186:
František Kutík, *8.11.1863, tovární dělník bytem v Čerychově továrně u Jaroměře Pražské předměstí, rozen v Holohlavech č. 58, manželský syn Václava Kutíka, obecního strážníka v Holohlavech č. 61 a jeho manželky Anny, dcery Jana Srkala, výměnkáře z Neznášova č. 11
si vzal za manželku 18. září 1893 v Čibuzi
Marie Procházkova, *2.1.1867, tovární dělnice rodem a bytem ve Vlkově č. 44, manželská dcera Jana Procházky, zedníka ve Vlkově č. 44 a jeho manželky Františky, dcery Jana Andrejse, chalupníka ve Vlkově č. 51
Svědci Václav Procházka, zedník ve Vlkově č. 74 a Václav Kutík, kočí v Čerychově továrně u Jaroměře