Holohlavy, Smiřická ulice čp. 59

Jsou použity materiály z SOA v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku            Popis celé uliceSmiřická ulice
Příprava na svatbu kolem roku 1975. Vlevo čp. 59, vzadu čp.58. Domek uprostřed je původní čp. 59.
Zleva Sláva Adámek řídil koně, Jaroslav Merkl, Josef Kábr, dole Lubomír Merkl, František Černý,
Milan Chlupatý se zakrytou hlavou a Mirek Duchoň.

Smiřická ulice
Pro srovnání pohled ze dne 20.3.2010. Zleva čp. 59, 58 a 60. Místo původního domu čp. 59 stojí nyní široká garáž.

Smiřická ulice 59
Boční pohled na čp. 59
Plán na přístavbu rýsoval František Plšek, úředně oprávněný mistr tesařský, v Holohlavech 18ho ledna 1898

Smiřická ulice 59
Půdorys
Místnosti zleva: dvě Světnice, Chodba, Komora, Světnice, Kuchyň, Chodba, Světnice
Šířka domu 6.20 a 5.50 m, délka 18.00 m.

Čp. 59
Stavěl Kutík Jan. Jeho syn Václav prodal Merklovi Václavovi ( Melgrovi pozn. P.) původem z Habřiny otci dnešního majitele, který se oženil s Annou Novákovou z.čp. 25.

-------------------

Melgr Slavný obecní úřade v Holohlavech.
Pan Václav Melgr v Holohlavech čís. 59 hodlá domek svůj přestavěti a sice vyzdívku takzvané pulpatro přistavěti, též novou vazbu postaviti,pod taškovou krytinou i upravení domu zevnitř i venku. ….
V Holohlavech 18.1.1898 Václav Melgr

MelgrVpravo je třetí část plánu 1898. Kliknutím se obrázek zvětší.

-------------------

kolna Pan Václav Mergl, domkař v Holohlavech č. 59
K žádosti Vaší podané dne 19. dubna 1925 uděluje se Vám povolení ku stavbě kolny....

........

Plán vpravo
rýsoval Václav volt, stavitel Smiřice
Kliknutím se obrázek zvětší.

-------------------

Protokolární vyjádření:
Podepsaný zástupce odboru pro udržování dráhy v Josefově, podává.... toto vyjádření:
Nejbližší roh projektované kolny v km 33.895 trati Pardubice – Seidenberg vlevo dráhy jest vzdálen 27.80 m od koruny dráhy nebo 30.80 m od osy koleje. Stavební místo leží 2.73 m pod horní plochou pražců.
Projektovaná stavba leží v požárním obvodu dráhy, který měří dle dekretu býv. dvorní kanceláře ze dne 28. prosince 1843 číslo 40114 30 sáhů tj. 56.9 m od koruny dráhy. Dle popisu bude stavba provedena z cihel, střecha bude pokryta taškami.
Smiřická ulice 59 …. V Holohlavech dne 26. dubna 1925 Ing Bondy, přednosta odboru pro udržování dráhy v Josefově.

-------------------

Plán vpravo
na stavbu prádelny a dřevníku p. Josefu Anně Merklovým rýsoval Jan Hofman z Holohlav v dubnu 1932.

-------------------

Pozvání ke komisi stavební.
K žádosti pana Josefa Melgra čís. 59 v Holohlavech za povolení k postavení plotu s podezdívkou vedle sousední usedlosti pí Anny Andrejskové a Marie Vackové … dne 26. února 1939

-------------------

Matrika oddaných obce Hubiles zmiňuje na str. 60 jméno Kutík:
Václav Kutík, *1.11.1851, vdovec zedník v Holohlavech č. 59, manželský syn zemřelého Jana Kutíka, nájemníka v Holohlavech č. 55 a jeho manželky Kateřiny, dcery Josefa Veselý-ho, chalupníka z Nedělišť č. 5
si vzal 29. ledna 1889 za manželku
Anna Dušková, *5.6.1852, vdova po zemřelém Jíří Duškovi, chalupníkovi z Hubilesa č. 24, rozená Rakova z Vysokého (Hohenstadt) na Moravě, manželská dcera zemřelého Františka Raka, hlídače při dvoře v Černožicích 39 a jeho zemřelé manželky Anny, dcery Františka Laka, knížecího sluhy v Lövenau u Vysokého na Moravě
Svědci: Skokan Josef, rolník v Holohlavech č. 54 a Václav Andrýs, rolník v Holohlavech č. 28


Smiřická ulice
Železniční trať je blízko. 7.3.2006