Holohlavy, Smiřická ulice čp. 62

Jsou použity materiály z SOA v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku            Popis celé uliceSmiřická ulice 62
Čp. 62. - 13.12.2014

čp. 62 Stavěl Jarkovský Antonín ( as v r. 1865 ) a syn jeho Václav prodal r. 18.. Václavovi Henclovi, otci dnešního majitele Jos. Henclovi.

Doplnění:
    U Josefem je zapsaná v katastru majitelů půdy také Anna Henclová
   Později v domě bydleli Peřinovi, v roce 2006 je stále v držení této rodiny. Konečně v roce 2009 byl prodán dceři majitele domu naproti.

Vpravo je detail tabulek, původně umístěných na starém domě.

--------------------------

Václav Jarchovský si podal žádost 14. května 1882 za povolení stavby prasečího chléva u domovního stavení č. 62

Václav Jarchovský Podpis Václava Jarchovského ze 6. srpna 1882.

--------------------------

Usnesení.
    Povoluje se, aby podle smlouvy trhové ze dne 28. listopadu 1911 k vyměření poplatků dne 4. prosince 1911 ... ohlášené, plánu polohy ze dne 11. března 1911 a prohlášení ze dne 8. prosince 1911:
    v Holohlavské knihovní vložce čís. 61 poznamenáno bylo dělení pozemku čkat. 88/1 zahrada na čkat. 88/1 a 88/19 i pozemek čkat. 88/19 zahrada v Holohlavech, z Holohlavské knihovní vložky č. 61 dluhoprostě odepsán a co vlastnictví Václava a Františky Henclových do vložky Holohlavské čís. 62 k domku čp: 62 v Holohlavech připsán byl.
C.k. okresní soud v Jaroměři dne 18. prosince 1911

Smiřická ulice 62
Plán k vystavení obidelního stavení pro Václava Jarchovskýho v Holohlavech rýsoval stavitel Valášek ze Smiřic 12. června 1864.

Smiřická ulice 62
Plán projekt. přístavby p. Václavu Henclovi čp. 62 v Holohlavech
rýsoval Josef Špaček, úř. zkouš. mistr zednický v Černilově, v únoru 1905


Přestavba domu

Smiřická ulice
Domek nebyl dlouhou dobu obývaný. 27.11.2005

Smiřická ulice
26.7.2006

Smiřická ulice
26.7.2006

Smiřická ulice
Holohlavy. Zleva čp. 58, 58 a na konci čp.62. Ploty jsou ještě v blízkosti domů. Smiř. archiv

Smiřická ulice
V roce 2009 dům čp. 62 změnil majitele a začalo se zde uklízet. 19.12.2009

Smiřická ulice
Nový majitel čp. 62 musel dlouho čekat na přestavbu. Soused nechtěl dát povolení ke stavbě.
Podle jeho názoru by mu rekonstruovaný dům stínil do oken a na zahrádku.
Podle posudků znalců tomu tak nebude, nový dům bude o málo vyšší. 3.9.2011

Smiřická ulice
Ze starého domu už moc nezbývá. 17.9.2011

Smiřická ulice
12.11.2011

Smiřická ulice
11.12.2011

Smiřická ulice
Foto ze sm. archivu ukazuje zadní části domů této strany smiřické ulice.
Vlevo štít čp. 25, dále čp. 25, stodola s velkými vraty u čp. 24 se skoro nezměnila, až vpravo stojí čp.60.
Mezi těmito domy dnes vede ulička pod mostek a do Smiřic.

Smiřická ulice
Pokračování fotografie nahoře. Zleva čp. 58, 59 a na konci čp.62. Ploty jsou ještě v blízkosti domů.