Holohlavy, Smiřická ulice čp. 22 a 79

Jsou použity materiály z SOA v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku            Popis celé uliceSmiřická ulice Smiřická ulice
23.3.2006 - Vlevo: Čp. 79, vpravo: čp. 22
Dům vlastnila v čase Josefínského katastru vdova Voláková, v roce 1930 Václav Volák,
v padesátých letech Emilie Nováková. Prý se potom vdala, protože si pamatuji jméno Kudyvejsová.

  Dle trhové smlouvy z r. 1881 ( 7.5. koupili manželé František a Josefa Pultrovi části stavební parcely 24/2 a zahrady 58/3 od Václava a Kateřiny Prokešových na kterémžto pozemku stál již domek s krámkem přestavěný sroubek od starého čp. 22, kteréžto oddělená část po koupi dostala nové čp. 79 a byla znovu upravena. Po ohni r. 1912 byly přikoupeny část od číslo katastrální 59 ( Andrýse Rudolfa ) a č. kat. 60 ( Sehnoutky Václava ), aby na značně stísněném místě mohl býti domek přestavěn do dnešní podoby. 9.1.2010
   V r. 1929 zdědil jejich syn Josef Pultr a manželka Marie.

Doplnění:
   Syn Pultrových Josef dům prodal nynějšímu majiteli.

----------------------------

Z holohlavské matriky oddaných:
Anna Chlupatá, 20 let, vlastní dcera Josefa Chlupatý-ho, chalupníka z Holohlav č. 22 a téhož manželky Anny, rozené Jirouskové ze Sendražic
si 19.7.1858 vzala za manžela
Václav Čapek, 20 let, vlastní syn Jana Čapka, chalupníka z Habřiny č. 61 a jeho manželky Kateřiny, rozené Ježkové z Nového Plesu

----------------------------

Foto vpravo je ze dne 9.1.2010.
Vpravo domy čp. 22 a 79.
Řidič traktoru s pluhem Lubomír Merkl mi s úsměvem řekl, že jsem si ho měl vyfotit ve tři hodiny ráno, když s traktorem zapadl. Moc sněhu nenapadlo, ale vítr nafoukal velké závěje.

----------------------------

Smiřická ulice 79
Karel Volt, úředně oprávněný mistr zednický ve Smiřicích n. L. rýsoval
Plán na rekonstrukci domu č.p. 79, pana Františka Pultra v Holohlavech
v dubnu 1912. Texty půdorysu zleva: Světnice, Spíž, dvě Světnice, Chodba, Pokoj, a Kuchyň.

Smiřická ulice
Plán přístavby dílny truhlářské ku domku čís. pop. 22 v Holohlavech
rýsoval Václav Týč, úředně oprávněný zednický mistr Černožice n. L.
Na plánu je podpis Josefa Pultra. V půdorysu je dílna truhlářská 9,30 (7,70) krát 5,28 m a menší kolna.

Slavný obecní výbore !
   Zamýšlím ku svému domku čís. pop. 22 v Holohlavech přistavěti dílnu truhlářskou a kolnu na prkna.
   Za tou příčinou předkládám plán ku laskavému přehlédnutí a prosím za povolení ku stavbě té.
   Josef Pultr Holohlavy, 2. března 1912

----------------------------

Protokol sepsaný u obecního úřadu v Holohlavech dne 1. srpna 1922
   za povolení stavby rodinného domku a dílny truhlářské.
   …. povolaný stavitelský znalec pan Jan Skalický, úř. oprávněný mistr zedn. v Hořiněvsi podal dle § 36. stav. řádu ze dne 28. ledna 1889 o vyvedení stavby této své zdání takto:
   Zamýšlená stavba rodinného tohoto domku, jest přízemní, s malým sklepem pod chodbou. Základy sahají 80 cm pod. mírou domu, vyzděné z hradebních(?) cihel. Zdivo přirozeně vyzděné z dobrých pálených cihel na maltu vápennou. Světlá výška obytových místností jest předepsána a udržována dle staveb. řádu 2.80 m. Konstrukce stropu 45 cm opatřeno vrstvou násypu a mazaninou podle ustanovení staveb. řádu, a počítána jest za ohnivzdornou. Krytina tvrdá taškami cementovými krytá. Konstrukce krovu vázána jest z náležitě silného a zdravého dříví stavebního.
   Dílna rovněž vyzděná z dobrých cihel na maltu vápennou. Krytina dílny jest dřevocement(?)
   Sousedé:
   Zástupce hospodářské správy v Holohlavech uvádí
   1. Žádné svádění vod srážkových a jakýchkoliv jiných na panský pozemek.
   2. Žádné otvory ve zdi proti panskému pozemku.
   3. Oplocení na straně k panskému pozemku (dohoda; hosp. správa vypomůže material a p. Pultr práci)
   4. Okap střešní i s odpadními rourami …. nesmí zasahovat do panského pozemku.
I druhý soused p. Kučera Jan souhlasí i pro sebe s podmínkami prvého souseda.

----------------------------

Zemská správa politická v Praze 2. února 1924.
   Pánům manželům Josefu Pultrovi, truhláři a Františce Pultrové v Holohlavech
   Výnosem ze dne 21. prosince 1923 sděluje Vám ministerstvo sociální péče v dohodě s ministerstvem veřejných prací a ministerstvem financí na novostavbu 1 rodinného domku s 1 bytem o 3 obytných místnostech na stavební parcele čís. kat. 448/12 …. finanční podporu …. zákona o stavebním ruchu …. v částce 37.200 Kč na 6% úrok, 1% úmor...
   Stavební náklad, z něhož se podpora vyměřuje, stanoven byl takto:
   I. náklad na stavební pozemek - 677 Kč
   II. náklad na stavbu – 61.843 Kč
   III. Výlohy spojené s opatřením úvěru - 380 Kč

Smiřická ulice
Rozkopaná ulice s čp. 79 vlevo.

Smiřická ulice - Holohlavy Smiřická ulice - Holohlavy
Vlevo: Silnice byla asfaltována již dvakrát, poprvé někdy v šedesátých letech a potom v roce 1996. Holohlav. archiv, duben 1996.
Vpravo: Pohled ze dne 18.6.2006. Sloupy vedení el. proudu zmizely. Dům vlevo má čp. 79.

Smiřická ulice
Mezi domy čp. 21 a 79 (vpravo) vyroste nový dům. 30.4.2020
Kliknutím se fotografie zvětší

Smiřická ulice - Holohlavy
15.1.2005