Smiřice - ulice U Stadionu čp. 133 a čp. 66

Jsou použity materiály z Okr. archivu Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku      Popis ulice U StadionuU Stadionu
Čp. 133 a 66.
10.12.2005 zde na štítcích pod čísly byly ulice: čp. 133 Na Šternberku a čp. 66 Hansova ul.

U Stadionu
Nástin na přistavení nového chléva u pana Jos. Berana čís: 133. v Smiřicích,
rýsoval 26.5.1878 Josef Andrejsek.
Stavba se postaví na místě starého chléva. Žádost byla sepsána 28. května 1878 a protokol k povolení 7. června 1878.

U Stadionu Beran
Polohorys z plánu nahoře, zleva: Marie Vorlova čís: 132, Josef Beran čís: 133 a Karel Vacha čís: 134.
Anežka Vorlova se stavbou souhlasí.

------------------

plán Ze žádosti
   Při mém domku čís. p. 133 ve Smiřicích, hodlám přistavěti nové hospodářské stavení.
   Vír Nová stavba sousediti má po pravé straně z domkem č.p. 134 Pana Karla Váchy a z levé strany z domkem č.p. 132 Pana Jana Vorla, kteří oba v realitách právě uvedených bydlejí.
  ... stavbu provede Josef Špaček zed. m. z Černilova.
Ve Smiřicích dne 19. května 1897.

Protokol
   k žádosti p. Jana Víra za povolení přístavby komory a konírny byl sepsán 25. května 1897

Plán Komory a Konírny rýsoval v Černilově v květnu 1897 Josef Špaček plán

------------------

Dole:

Protokol

   k žádosti p. Jana Víra za povolení nové stavby kolny a skladiště na dvorku jeho domku čp. 133 byl sepsán 20. května 1902.s

Žádost Jana Víra, krupaře a pekaře ve Smiřicích byla sepsána 20. února 1902.

U Stadionu
Plán stavby Panu Janu Vírovi ve Smiřicích čp. 133, rýsoval Josef Špaček v lednu 1902.


------------------

Z protokolu
   Munzar k vyšetření o žádosti p. Jana Víra za povolení přístavby chléva při jeho hospodářském stavení byl sepsán dne 29. září 1915
   Projektovaná přístavba provede se přesně dle předloženého plánu na parc. čís. 127/2 a připojí se čelem ku stávající stodole, tak že to jest vlastně prodloužení stávající stodoly sahající až na hranice zahrady pana Emanuela Boznera.
   Přístavba provedena bude veskrze z tvrdého materiálu s taškovou krytinou a budiž tak založena aby na stranu sousedící s pozemkem firmy ,,Ed. Ad. Malburg a syn" odkap střechy byl nad vlastním pozemkem.
   Boznerová Močka z chléva bude odváděna potrubím do hnojiště které jest umístěno uprostřed dvora majitele (stavebníka), tak že nikterak na závadu není.
   Jakožto výchozné účtuje se 10 korun.
Václav Munzar
Paní Anna Boznerová mezující sousedka prohlašuje, že proti této stavbě nemá námitek ...
Ze žádosti sepsané 17. září 1915: Stavbu vésti a k ní dohled míti bude zdejší mistr zednický p. Karel Volt.

U Stadionu
Plán na přístavbu hospodářského stavení panu Janu Vírovi čp. 133 ve Smiřicích,
rýsoval Karel Volt v září 1915.U Stadionu
Poloha shořeniště čísel dom. 134., 135., 138 v Smiřicích
rýsoval zednický a tesařský mistr Valášek 13. května 1874.


Texty zleva a dolů: Cesta na pole ,,bělidla", Zahrada k č.d. 135, Shořelé dom. stavení, Václav Slezák č. 135., Stavební místo, Shořeniště č. 136 Pozustalé domovní stavení J. Kašpar č. 133, Zahrada k č. 134, Přeložená dílna, Pozustalá dílna v přeložení, Dílna kolářská, Karel Vácha čís.134, Domovní stavení, Staveniště, Ulice, Ulice k č. 137, Shořelé domovní Ant. Kociána čís. p. 142, Zahrada k č. p. 142, Ulice městská a Břeh Labe